Dödligt våld vanligare i Sverige än i övriga Europa


Dödligt våld med skjutvapen är mer än dubbelt så vanligt i Sverige bland unga män mellan 15 och 29 år i jämförelse med genomsnittet av de europeiska länder som studerats i en ny studie, som kommer mitt i en häftig debatt om hur det står till med brottsligheten i Sverige. 

Forskningsstudien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Journal On Criminal Policy And Research. De sex författarna som ligger bakom studien, Joakim Sturup, Amir Rostami, Hernan Mondani, Manne Gerell, Jerzy Sarnecki och Christofer Edling, jämför Sverige med tolv andra europeiska länder under perioden 1996-2015.

”Den slutsats som dras är att det i Sverige har skett en kraftig ökning av våldshandlingar hos män mellan 15 och 29 år under de senaste 20 åren”, går det att läsa i studien. 

I Sverige är det till exempel tio gånger vanligare än i Tyskland att bli skjuten till döds av unga män.

Vidare konstaterar man i rapporten att det i Sverige har skett en ökning av risken att bli offer och risken att bli förövare till våldsbrott med skjutvapen. 

”Utvecklingen av vapenvåld i Sverige… är utbredd både bland befolkningen i stort och i utsatta områden”, skriver författarna till studien. 

Man säger dock i studien att våldet generellt sett inte har ökat i Sverige. Men däremot drar man slutsatsen att vapenvåld har ökat kraftigt. 

En av författarna, kriminologen Jerzy Sarnecki ville i en intervju som SVT publicerade under måndagen tona ner brottslighetsdebatten i Sverige. Enligt honom är det osäkert om brotten faktiskt ökar. Han tycker att uppgraderingen i brottsligheten i den politiska debatten är överdriven. 

Samtidigt har polisanmälningarna när det gäller brott mot person ökat de senaste åren, skriver SVT. Och enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från 2016 som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort, har aldrig så många uppgett att de blivit utsatta för brott mot person. 

– Självklart är brottsligheten ett problem, men i dagens läge finns det så otroligt mycket annat att oroa sig för, säger Jerzi Sarnecki, till SVT.

Han menar att trygghetsundersökningar har svagheter. Sarnecki har dock fått omfattande kritik från flera håll för sina uttalanden. Nationalekonomen Tino Sanandaji skriver på Facebook: 

”Utsatthet för brott har slagit rekord i NTU, därför avfärdar nu Sarnecki måttet. Bara två år sen skrev han ’Kriminologer är dock överens om att nationella trygghetsundersökningar (NTU) är den bästa källan till att undersöka utsattheten för flera typer av våldsbrott’. Sarnecki väljer period och mått för att komma fram till sin förutbestämda övertygelse att tryggheten ökar, allt som inte visar det avfärdas eller kallas osäker.”