Demonstration i Stockholm mot 5G
På lördagen hölls en demonstration mot 5G i Stockholm. Foto: Tony Lingefors/Epoch Times


På lördagen hölls en demonstration på Sergels torg i Stockholm för att uppmärksamma riskerna mot människors hälsa och för miljön vad gäller utbyggnaden av 5G i landet.

Bakom arrangemanget stod den ideella stiftelsen Strålskyddsstiftelsen, Elöverkänsligas Riksförbund, Föreningen Vågbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Facebook-gruppen ”Wifi Strålning Hälsorisker Stoppa 5G”.

Några av talarna var professor emeritus Rainer Nyberg, Katarina Hollbrink, initiativtagare till Facebook-gruppen ”Wifi Strålning Hälsorisker Stoppa 5G”, och Birgitta Arnell, styrelseledamot för Elöverkänsligas Riksförbund.

– Vi är här i dag för att demonstrera mot 5G, stoppa 5G. Vi kräver också drastiskt sänkta gränsvärden – för befintlig strålning i alla våra trådlösa nätverk, sade Katarina Hollbrink under sitt tal.

På lördagen hölls en demonstration i Stockholm för att uppmärksamma riskerna mot människors hälsa och för miljön vad gäller utbyggnaden av 5G i landet. Foto: Tony Lingefors/Epoch Times

Det var också sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning och en strålningsfri skola som lyftes fram under demonstrationen.

Cirka 150 människor deltog i demonstrationerna under lördagen. På några av plakaten som demonstranter höll upp kunde man läsa: ”Hur mycket strålning tål vi?”, ”Nej till 5G. Ja till livet!” och ”Stoppa 5G”.

I samband med demonstrationen höll Rainer Nyberg och cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell ett föredrag om hälso- och miljöriskerna med 5G.

Även vid S:t Johannesplan i Malmö hölls en liknande demonstration under lördagen.

Enligt Strålskyddsstiftelsen har över 230 forskare och läkare skrivit på ett upprop mot utbyggnaden av 5G. De menar att mikrovågsstrålningen kan få allvarliga konsekvenser för människans hälsa och för miljön.