Debatt: M och S använder samhällets utsatta barn som brickor i sitt politiska spel

Socialtjänsten

Ivo skriver att det i dag finns systematiska brister inom socialtjänsten som kan innebära att barn riskerar att fara illa eller till och med mista livet. Foto: Shutterstock


Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna tar upp det egentliga problemet med ”Lex Lilla hjärtat”, nämligen att socialtjänsten både behöver använda och följa rådande lagstiftning. I stället använder både Moderaterna och Socialdemokraterna det massmediala utrymmet för att käbbla och samla poäng inför stundande valrörelse. Det hävdar en rad experter på området.


Ulf Kristersson (M) skriver i sin debattartikel ”Regeringen gör för lite efter Lilla hjärtats död” (Aftonbladet 2022-04-01) att barnets bästa skall väga tyngre än föräldrarnas rätt.

Socialminister Lena Hallengren (S) skriver i sin replik att ”M försöker skapa en konflikt som inte finns” (Aftonbladet 2022-05-05) och att förslaget om en ”Lex Lilla hjärtat” innebär att regeringen har tagit ett viktigt steg i kampen för att stärka barns rättigheter.

Barnen blir därför bara brickor i det politiska spelet.

Hur kommer det sig att varken Ulf Kristersson (M) eller Lena Hallengren (S) inte med ett enda ord nämner att den 3-åriga flickan från Norrköping, ”Lilla hjärtat”, som avled under djupt tragiska omständigheter kanske hade överlevt om socialtjänsten använt befintlig lagstiftning?

Beror det på okunskap eller en ovilja att ta tag i grundproblematiken, ett systemfel inom socialtjänsten? För oavsett hur många lagar som ändras eller införs hjälper inte det, om lagarna ändå inte används eller efterföljs. Justitieombudsmannen (JO) konstaterar årligen i sin årsberättelse att socialtjänsten brister i att följa gällande författningar.

Moderaternas och Socialdemokraternas lösning på problemet, den nya lagen ”Lex Lilla hjärtat”, visar att ingen av partierna bryr sig om våra mest utsatta barn. För det var inte fel i lagstiftningen som gjorde att den 3-åriga flickan från Norrköping nu är död. Det kan nämligen Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) konstatera efter att ha granskat fallet.

I sin granskning kan Ivo fastslå att det fanns mycket allvarliga brister i ärendet och att Socialtjänsten i Norrköping inte hade använt sig av eller följt befintlig lagstiftning, exempelvis det så kallade flyttningsförbudet [Ivo, Dnr 3.7.146629/2020-1].

Så när Moderaterna och Ulf Kristersson (M) likaväl som Socialdemokraterna och Lena Hallengren (S) nu kräver en lagändring för att se till att den fruktansvärda historien i fallet ”Lilla hjärtat” inte upprepas, är det cynism i dess allra värsta form.

För i en av sina rapporter, ”Slutredovisning av uppdrag att genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården S2019/01922/FST”, skriver Ivo att det i dag finns systematiska brister inom socialtjänsten som kan innebära att barn riskerar att fara illa eller till och med mista livet.

Några exempel på sådana systematiska brister är att socialtjänsten trots återkommande kritik från Ivo inte bättrar sig, att det saknas kompetens trots kompetenshöjande insatser och att barnavårdsutredningarna på grund av detta riskerar att bli rättsosäkra.

Ivo fann brister i 67 procent av de granskade fallen. Detta är alarmerande siffror som borde få varje ansvarsfull politiker att agera med kraft för att faktiskt göra något för komma till rätta med systemfelen inom socialtjänsten.

Trots detta väljer både Ulf Kristersson (M) och Lena Hallengren (S) alltså att fortsätta att blunda för dessa systemfel och låter barnen betala priset för deras ointresse. Barnen blir därför bara brickor i det politiska spelet. Det är fruktansvärt att ledande politiker kan visa sådan känslokyla och feghet.

Barnen blir därför bara brickor i det politiska spelet. Några exempel på
Ivo skriver att det i dag finns systematiska brister inom socialtjänsten som kan innebära att barn riskerar att fara illa eller till och med mista livet. FOTO: SHUTTERSTOCK
 
Susanne Säfström-Markebjer - Ordförande B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.)

Johan Svensson - Grundare av Orättsstaten.se och jur. stud.

Elisabeth Scheffer - Jurist och tidigare styrelseledamot i NKMR för familjernas skydd i de nordiska länderna 

Daniel Säfström - Jurist & tidigare familjehemspappa

Marie Larsson - Socionom & f.d. socialsekreterare