Har vi bevittnat den största mediamissen någonsin?

Påverkan på Sveriges elförsörjning har varit omfattande de senaste åren. Foto: Bilbo Lantto


De beslut som föranledde dagens energisituation har uppenbarligen inte granskats tillräckligt. Dagens ockerpriser kommer vissa till gagn, medan andra får stå för notan. Det anser ordföranden för föreningen Medborgarperspektiv, Åke Thunström.

Medierna har på ett genant sätt under åren missat att se konsekvenserna av de beslut som medfört de skyhöga elpriserna som enligt en ledare i GP har skapat en överprissättning på 200 miljarder per år. Utslaget per hushåll blir det 40 000 kr per år.

Nu drabbas ju också företagen av överprissättningen, så siffran per hushåll är dock lägre. Bra är ju också att staten ska betala tillbaka en del av överprissättningen. Staten tjänar enorma pengar via Vattenfall och dess kärnkraftverk och Svenska Kraftnät. Lägg därtill moms och staten står för än mer av överprissättningen.

Största boven i dramat måste vara att vi är med i en EU-marknad där det råder brist på el, vilket trissar upp priserna till de svenska elkonsumenternas nackdel. Svårförståeligt är det då att dyrast producerade el gäller för alla elleveranser. Tyskarnas nedläggning av kärnkraftverk och stoppet på ryska gasleveranser är väl det som trissat upp priserna mest.

De franska kärnkraftverken har också drabbats av problem. Produktionskostnaden för el i Sverige är 34 öre per kilowattimme, vilket alltså ska jämföras med priser som är uppåt 2–3 kronor per kilowattimme.

Några har åsamkat de svenska elkonsumenterna en enormt dålig deal. Dessa några går helt fria från mediakårens granskningar. Svaret torde vara att de höga elpriserna i Sverige i första hand är en negativ konsekvens av EU-medlemskapet. Budskapet inom media är att gilla EU, alltså nämns knappast den mest bidragande orsaken till de skyhöga elpriserna. Man har i stället valt att skriva artiklar om hur man ska spara el.

Några har åsamkat de svenska elkonsumenterna en enormt dålig deal.

Man skulle i stället ha kunnat undersöka hur polackerna har gjort – de verkar strunta i reglerna för elbörsen inom EU.

Nu är det ju bra att staten betalar tillbaka en del av överprissättningen men det gäller ju inte för de privata elproducenter som finns och här har vi utländskt ägande i vindkraftverk och i två kärnreaktorer. Vi har alltså en situation där svenska elkonsumenter pungslås på svenska elleveranser som ägs av utländska ägare.

Det är oklart hur många miljarder det kan handla om. 25 miljarder av de 200 miljarder som är överprissättningen? I så fall 25 miljarder rakt ut ur landet ner i fickorna på utländska ägare. Extremt ofördelaktigt för landet Sverige och dess invånare.

Sammanfattningsvis: svenska elkonsumenter har drabbats av ockerpriser, vilket media totalt missade att granska, mest därför att man uppenbarligen inte vill kritisera EU-samarbetet. Resultatet är att svenska elkonsumenter tvingas skänka bort pengar till elproducenter – som till stor del utgörs av staten.

Åke Thunström - Ordförande för föreningen Medborgarperspektiv