Covid-vaccin: Dödsfall i Norge – Sverige litar på rutiner

Svein Andersen, 67 år, var först i Norge att få vaccinet mot covid-19, den 27 december 2020, Oslo, Norge. Foto: Fredrik Hagen/NTB/AFP via Getty Images


Efter att Norge nyligen har konstaterat 13 dödsfall i samband med vaccination mot covid-19 rekommenderar nu norska läkemedelsverket samråd med läkare inför vaccination av personer med svag hälsa. Sverige använder samma vaccin, men går inte ut med en allmän rekommendation. Istället litar man på sjukvårdens kompetens.

I samband med covid-vaccination i Norge har 23 dödsfall skett fram till 14 januari. Av dessa har 13 utretts hittills.

– Rapporterna kan tyda på att vanliga biverkningar från mRNA-vacciner, som feber och illamående, kan ha lett till dödsfall hos enskilda, svaga patienter, säger Sigurd Hortemo, överläkare vid norska läkemedelsverket.

Studierna på vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech, vilket är det som hittills har använts i Sverige, har inte omfattat personer med svag hälsa eller akut sjukdom, och bara ett fåtal över 85 år.

Norska läkemedelsverket skriver att behandlande läkare gör en utvärdering tillsammans med patienten och avgör om det är lämpligt att ta vaccinet eller inte. Här avväger man dels levnadsutsikter för patienten och dels det faktum att för många av de svagaste äldre kan vanliga biverkningar efter vaccination, som feber och dålig aptit utlösa ett mer allvarligt sjukdomsförlopp.

Inga nya rekommendationer

I Sverige har Läkemedelsverket inte gett några nya rekommendationer efter dödsfallen i Norge.

– Vi räknar med att man har kompetens inom sjukvården för att kunna avgöra om en person är tillräckligt frisk för att tåla en vaccination med risk för till exempel feber, och om personen förväntas ha någon nytta av vaccinationen, säger Veronica Arthurson, enhetschef vid Läkemedelsverkets avdelning för läkemedelssäkerhet till Epoch Times.

Hon säger att det ingår i rutinerna varje år inför influensavaccinationerna.

– Vår förhoppning är att sjukvården gör på samma sätt nu med vaccinationerna mot covid-19.

Arthurson tillägger att Läkemedelsverket har full förståelse för att det kan vara svåra avgöranden. Äldre och svaga får information om riskerna med vaccination, och det finns också möjlighet att läsa om biverkningar på Läkemedelsverkets webbsida.

Folkhälsomyndigheten, FHM, betonar att det är viktigt att skynda på med vaccineringen. I första hand är det äldre på vårdhem och särskilda boenden, samt vårdpersonal som vaccineras.

Fram till den 13 januari hade 80 000 svenskar blivit vaccinerade mot covid-19.

Viktigt rapportera om biverkningar

Läkemedelsverket har fått in rapporter om misstänkta biverkningar. Dessa är främst förväntade, milda, symptom vid injektionsstället och systemiska reaktioner av att immunförsvaret aktiveras. Det finns också fall av överkänslighetsreaktion, anafylaxi och akut perifer ansiktsförlamning. Enligt Läkemedelsverket är dessa kända, men sällsynta, biverkningar.

Även dödsfall har inrapporterats. Dessa har varit äldre personer med en eller flera underliggande sjukdomar. Läkemedelsverket säger att vi också har den normala dödligheten att ta hänsyn till.

Rapporter om misstänkta biverkningar kommer från både hälso- och sjukvård och privatpersoner. Läkemedelsverket gör sedan en bedömning av om det kan finnas samband med vaccinet.

– Rapporteringen är ett viktigt komplement till bland annat de kliniska studier som gjorts av vaccinerna innan de godkändes för att vi ska kunna följa vaccinernas säkerhetsprofil, säger Veronica Arthurson.

Hon säger också att det finns en underrapportering av misstänkta biverkningar.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.