loadingUtrikesminister Tobias Billström (M) pressades i KU om sitt uttalande gällande kriget mellan Israel och Hamas. Foto: Anders Wiklund/TT
Utrikesminister Tobias Billström (M) pressades i KU om sitt uttalande gällande kriget mellan Israel och Hamas. Foto: Anders Wiklund/TT
Inrikes

Billström försvarar sig: ”Proportionerligt”

Niklas Svahn/TT

Utrikesminister Tobias Billström (M) står fast vid sitt uttalande om att Israels svar på Hamas terrorattack är proportionerligt.

– Det är rimligt och adekvat att de får försvara sig med militära medel.

Tobias Billström pressades i konstitutionsutskottet (KU) om ett uttalande han gjorde tidigt under kriget mellan Israel och Hamas.

Proportionalitet i väpnade konflikter

Proportionalitetsprincipen inom den humanitära rätten innebär att den militära betydelsen av ett anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civil egendom därigenom utsätts för.

Av principen följer ett förbud mot att inleda ett anfall som kommer att leda till civila förluster vilka kan antas överdrivna i förhållande till den konkreta och direkta militära fördel som kan förväntas uppnås.

.

Självförsvarsrätten ger den angripna staten rätt att, individuellt och kollektivt, använda det militära våld som är nödvändigt för att avvärja angreppet och uppnå fred, på sina villkor. De åtgärder som vidtas vid utövandet av självförsvarsrätten får dock inte vara oproportionerliga i förhållande till det hot det väpnade angreppet utgör.

Källa: KU:s granskning, SOU 2010:72

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingUtrikesminister Tobias Billström (M) pressades i KU om sitt uttalande gällande kriget mellan Israel och Hamas. Foto: Anders Wiklund/TT
Utrikesminister Tobias Billström (M) pressades i KU om sitt uttalande gällande kriget mellan Israel och Hamas. Foto: Anders Wiklund/TT
Inrikes

Billström försvarar sig: ”Proportionerligt”

Niklas Svahn/TT

Utrikesminister Tobias Billström (M) står fast vid sitt uttalande om att Israels svar på Hamas terrorattack är proportionerligt.

– Det är rimligt och adekvat att de får försvara sig med militära medel.

Tobias Billström pressades i konstitutionsutskottet (KU) om ett uttalande han gjorde tidigt under kriget mellan Israel och Hamas.

Proportionalitet i väpnade konflikter

Proportionalitetsprincipen inom den humanitära rätten innebär att den militära betydelsen av ett anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civil egendom därigenom utsätts för.

Av principen följer ett förbud mot att inleda ett anfall som kommer att leda till civila förluster vilka kan antas överdrivna i förhållande till den konkreta och direkta militära fördel som kan förväntas uppnås.

.

Självförsvarsrätten ger den angripna staten rätt att, individuellt och kollektivt, använda det militära våld som är nödvändigt för att avvärja angreppet och uppnå fred, på sina villkor. De åtgärder som vidtas vid utövandet av självförsvarsrätten får dock inte vara oproportionerliga i förhållande till det hot det väpnade angreppet utgör.

Källa: KU:s granskning, SOU 2010:72

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024