loadingÄldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) initierade ändrade riktlinjer för utredningen. Arkivbild. Foto: Samuel Steén/TT
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) initierade ändrade riktlinjer för utredningen. Arkivbild. Foto: Samuel Steén/TT
Inrikes

Förslag: Hårdare regler för sjukskrivna

Maria Davidsson och Niklas Svahn/TT

En statlig utredning föreslår mer restriktiva regler för sjukförsäkring. Bland annat att de tuffare kraven för att få sjukpenning efter dag 180 ska återinföras.

Under 2020–2022 mjukades flera av reglerna i sjukförsäkringen upp, till exempel när det gäller den skarpa gränsen efter ett halvårs sjukskrivning.

Nu föreslår en utredning att de flesta av dessa lättnader ska tas bort.

Förslag om skärpta krav för sjukpenning

Utredningen har flera förslag som gör det svårare att få ersättning efter dag 180. Bland annat föreslås att:

Vid bedömning av rätt till sjukpenning efter dag 180 ska man endast beakta om den sjukskrivna har förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, inte för någon angiven yrkesgrupp.

Undantaget övervägande skäl ska tas bort som grund för beviljande av sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan.

En återgång till tidigare betydelse av begreppet särskilda skäl vid bedömningen av arbetsförmåga efter dag 180. Det ska inte vara möjligt att tillämpa särskilda skäl efter dag 365.

De särskilda äldrereglerna i sjukpenningförsäkringen tas bort. Dock vill utredningen behålla bestämmelserna som avser sjukersättning för äldre.

Källa: SOU2024:26

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingÄldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) initierade ändrade riktlinjer för utredningen. Arkivbild. Foto: Samuel Steén/TT
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) initierade ändrade riktlinjer för utredningen. Arkivbild. Foto: Samuel Steén/TT
Inrikes

Förslag: Hårdare regler för sjukskrivna

Maria Davidsson och Niklas Svahn/TT

En statlig utredning föreslår mer restriktiva regler för sjukförsäkring. Bland annat att de tuffare kraven för att få sjukpenning efter dag 180 ska återinföras.

Under 2020–2022 mjukades flera av reglerna i sjukförsäkringen upp, till exempel när det gäller den skarpa gränsen efter ett halvårs sjukskrivning.

Nu föreslår en utredning att de flesta av dessa lättnader ska tas bort.

Förslag om skärpta krav för sjukpenning

Utredningen har flera förslag som gör det svårare att få ersättning efter dag 180. Bland annat föreslås att:

Vid bedömning av rätt till sjukpenning efter dag 180 ska man endast beakta om den sjukskrivna har förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, inte för någon angiven yrkesgrupp.

Undantaget övervägande skäl ska tas bort som grund för beviljande av sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan.

En återgång till tidigare betydelse av begreppet särskilda skäl vid bedömningen av arbetsförmåga efter dag 180. Det ska inte vara möjligt att tillämpa särskilda skäl efter dag 365.

De särskilda äldrereglerna i sjukpenningförsäkringen tas bort. Dock vill utredningen behålla bestämmelserna som avser sjukersättning för äldre.

Källa: SOU2024:26

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024