loadingHerakleitos liknade tiden vid en flod som vi inte kan kliva ner i mer än en gång. Allting sker på nytt och för sista gången. Vi färdas från ett fjärran förflutet till en oklar framtid. Målning av John Everett Millais (1829–1896). Foto: Public Domain
Herakleitos liknade tiden vid en flod som vi inte kan kliva ner i mer än en gång. Allting sker på nytt och för sista gången. Vi färdas från ett fjärran förflutet till en oklar framtid. Målning av John Everett Millais (1829–1896). Foto: Public Domain
Livsåskådning

Att förstå mellan det förgängliga och eviga

Anton Carlson

Tiden är antagligen vårt mest grundläggande villkor, vi lever våra dagar och vår utmätta tid här på jorden. Men vad är tid egentligen? Detta är en av filosofins klassiska frågor, lika gammal som kärleken till visdomen och en allt mer påtaglig fråga i föränderliga tider som vår. Vi gör några nedslag i filosofihistorien för att se hur tiden kan betraktas.

De tidiga filosoferna – som brukar benämnas försokratiker då de var verksamma före Sokrates – var fascinerade av elementen och trodde sig i något eller flera av dessa finna urämnet. Herakleitos, som levde för ungefär 2 500 år sedan, menade att elden är alltings ursprung och grund. Av hans skrift återstår bara fragment, tiden nämns inte uttryckligen men temat om att allting förändras är frekvent.

Vår värld är som en låga som flammar, slocknar och flammar upp igen. Herakleitos är känd för att ha talat om att vi inte två gånger kan kliva ner i samma flod, vilket kan tolkas som att tiden är så påtaglig att det som gäller ena ögonblicket inte behöver vara fallet i nästa. Några konstanta sanningar tycks enligt Herakleitos inte existera, utom den att allting är föränderligt.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingHerakleitos liknade tiden vid en flod som vi inte kan kliva ner i mer än en gång. Allting sker på nytt och för sista gången. Vi färdas från ett fjärran förflutet till en oklar framtid. Målning av John Everett Millais (1829–1896). Foto: Public Domain
Herakleitos liknade tiden vid en flod som vi inte kan kliva ner i mer än en gång. Allting sker på nytt och för sista gången. Vi färdas från ett fjärran förflutet till en oklar framtid. Målning av John Everett Millais (1829–1896). Foto: Public Domain
Livsåskådning

Att förstå mellan det förgängliga och eviga

Anton Carlson

Tiden är antagligen vårt mest grundläggande villkor, vi lever våra dagar och vår utmätta tid här på jorden. Men vad är tid egentligen? Detta är en av filosofins klassiska frågor, lika gammal som kärleken till visdomen och en allt mer påtaglig fråga i föränderliga tider som vår. Vi gör några nedslag i filosofihistorien för att se hur tiden kan betraktas.

De tidiga filosoferna – som brukar benämnas försokratiker då de var verksamma före Sokrates – var fascinerade av elementen och trodde sig i något eller flera av dessa finna urämnet. Herakleitos, som levde för ungefär 2 500 år sedan, menade att elden är alltings ursprung och grund. Av hans skrift återstår bara fragment, tiden nämns inte uttryckligen men temat om att allting förändras är frekvent.

Vår värld är som en låga som flammar, slocknar och flammar upp igen. Herakleitos är känd för att ha talat om att vi inte två gånger kan kliva ner i samma flod, vilket kan tolkas som att tiden är så påtaglig att det som gäller ena ögonblicket inte behöver vara fallet i nästa. Några konstanta sanningar tycks enligt Herakleitos inte existera, utom den att allting är föränderligt.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024