loadingAxel Hägerström vid sin sista föreläsning, i Uppsala 1933. Hägerström är Sveriges främste representant för värdenihilismen. Foto: Paul Sandberg
Axel Hägerström vid sin sista föreläsning, i Uppsala 1933. Hägerström är Sveriges främste representant för värdenihilismen. Foto: Paul Sandberg
Livsåskådning

Inhemska tappra försök

Karl Gustel Wärnberg

I den svenska filosofihistorien finns få ledande namn, men många storheter har läst och lärt av våra tänkande snillen. Här hittar vi allt från ett katolskt helgon till kätterska siare, statsvurmare och militanta ateister.

1792 skrev den gustavianska poeten Johan Henric Kellgren: ”Det är med Svenska Snillet, som med Svenska Solen. Vi hava några sommardar lika vackra med Södra Länders; men allt det övriga är höst och vinter.” I vår egen tid har akademiledamoten Horace Engdahl sagt att vi inte har några intellektuella i Sverige. Med det menar han att begreppet framför allt är förbehållet franska tänkare, men han medger att vi gör tappra försök. En intellektuell ska vara vetenskapligt briljant, menar Horace, och även beredd att dö för sin sak. I Sverige blir man inte hängd, ”man blir kvävd snarare än hängd”, tillägger han.

Trots få intellektuella har vi dock en egen filosofihistoria. Filosoferna är inte lika många som i Frankrike, Tyskland och England, men de finns. Vi har inte heller någon dominant skola, likt den tyska idealismen eller den brittiska empirismen, men vi har representanter i båda dessa idétraditioner och vår filosofihistoria sträcker sig tillbaka till medeltiden.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAxel Hägerström vid sin sista föreläsning, i Uppsala 1933. Hägerström är Sveriges främste representant för värdenihilismen. Foto: Paul Sandberg
Axel Hägerström vid sin sista föreläsning, i Uppsala 1933. Hägerström är Sveriges främste representant för värdenihilismen. Foto: Paul Sandberg
Livsåskådning

Inhemska tappra försök

Karl Gustel Wärnberg

I den svenska filosofihistorien finns få ledande namn, men många storheter har läst och lärt av våra tänkande snillen. Här hittar vi allt från ett katolskt helgon till kätterska siare, statsvurmare och militanta ateister.

1792 skrev den gustavianska poeten Johan Henric Kellgren: ”Det är med Svenska Snillet, som med Svenska Solen. Vi hava några sommardar lika vackra med Södra Länders; men allt det övriga är höst och vinter.” I vår egen tid har akademiledamoten Horace Engdahl sagt att vi inte har några intellektuella i Sverige. Med det menar han att begreppet framför allt är förbehållet franska tänkare, men han medger att vi gör tappra försök. En intellektuell ska vara vetenskapligt briljant, menar Horace, och även beredd att dö för sin sak. I Sverige blir man inte hängd, ”man blir kvävd snarare än hängd”, tillägger han.

Trots få intellektuella har vi dock en egen filosofihistoria. Filosoferna är inte lika många som i Frankrike, Tyskland och England, men de finns. Vi har inte heller någon dominant skola, likt den tyska idealismen eller den brittiska empirismen, men vi har representanter i båda dessa idétraditioner och vår filosofihistoria sträcker sig tillbaka till medeltiden.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024