loadingAtt finna sin väg i livet är omöjligt utan insikt om vad livet självt har för mening. Målning av Antonio Zucchi (1726–1796). Foto: Public Domain
Att finna sin väg i livet är omöjligt utan insikt om vad livet självt har för mening. Målning av Antonio Zucchi (1726–1796). Foto: Public Domain
Livsåskådning

Att veta mer och att vara lycklig

Dan Ahlmark

Hur hänger lycka och kunskap ihop? Vet vi mer om vi är lyckliga? Blir vi olyckliga i okunskap? Filosofen Ralph Waldo Trine tänkte sig att nyckeln till lycka är att förstå naturens och universums lagar, men hur går det med lyckan i en tid av relativism och subjektivitet där en mer objektiv kunskap ifrågasätts? Blir känslorna då ett hinder för lycka, i stället för en väg till den? Dan Ahlmark berättar.

Författaren och filosofen Ralph Waldo Trine (1866–1958) menade: ”Ju bättre vi förstår livet, desto mera komma vi till insikt om att lycka är en plikt ”. Och vidare: ”Lycka betyder, att vi arbeta i harmoni med vår tillvaros lagar.” En persons lycka menas vidare vara ”en välsignelse för andra. Liksom glättigheten smittar. Så smittar också lyckan”.

På 1920-talet lärde Ralph Waldo Trine känna biltillverkaren Henry Ford och några av deras samtal publicerades senare som bok. Foto: Knox College 1891 yearbook

Att lycka är av grundläggande betydelse för människan är något som bland annat utilitaristerna eller nyttofilosoferna menar. Begreppet har för dem vidgats utöver sin klassiska hedonistiska innebörd – maximering av njutning för individen förespråkad av exempelvis Jeremy Bentham (1748–1832) – till den moderna kollektivistiska varianten gällande det högsta goda, det vill säga att målet för ett samhälle är att uppnå högsta möjliga allmänna lycka. Denna syn på vad som är eftersträvansvärt tycks bryta mot uppfattningar om rättvisa och mänskliga rättigheter och ge upphov till problem.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAtt finna sin väg i livet är omöjligt utan insikt om vad livet självt har för mening. Målning av Antonio Zucchi (1726–1796). Foto: Public Domain
Att finna sin väg i livet är omöjligt utan insikt om vad livet självt har för mening. Målning av Antonio Zucchi (1726–1796). Foto: Public Domain
Livsåskådning

Att veta mer och att vara lycklig

Dan Ahlmark

Hur hänger lycka och kunskap ihop? Vet vi mer om vi är lyckliga? Blir vi olyckliga i okunskap? Filosofen Ralph Waldo Trine tänkte sig att nyckeln till lycka är att förstå naturens och universums lagar, men hur går det med lyckan i en tid av relativism och subjektivitet där en mer objektiv kunskap ifrågasätts? Blir känslorna då ett hinder för lycka, i stället för en väg till den? Dan Ahlmark berättar.

Författaren och filosofen Ralph Waldo Trine (1866–1958) menade: ”Ju bättre vi förstår livet, desto mera komma vi till insikt om att lycka är en plikt ”. Och vidare: ”Lycka betyder, att vi arbeta i harmoni med vår tillvaros lagar.” En persons lycka menas vidare vara ”en välsignelse för andra. Liksom glättigheten smittar. Så smittar också lyckan”.

På 1920-talet lärde Ralph Waldo Trine känna biltillverkaren Henry Ford och några av deras samtal publicerades senare som bok. Foto: Knox College 1891 yearbook

Att lycka är av grundläggande betydelse för människan är något som bland annat utilitaristerna eller nyttofilosoferna menar. Begreppet har för dem vidgats utöver sin klassiska hedonistiska innebörd – maximering av njutning för individen förespråkad av exempelvis Jeremy Bentham (1748–1832) – till den moderna kollektivistiska varianten gällande det högsta goda, det vill säga att målet för ett samhälle är att uppnå högsta möjliga allmänna lycka. Denna syn på vad som är eftersträvansvärt tycks bryta mot uppfattningar om rättvisa och mänskliga rättigheter och ge upphov till problem.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024