Analys: Sverige borde satsa på Taiwan istället för Kommunistkina
Stora möjligheter för svenska företag om regeringen ändrar hållning till Taiwan
Taiwan erbjuder både demokrati och ekonomiska möjligheter. Philip Anstrén anser att Sverige och EU borde stödja önationen bättre mot dess hotande granne Kina. Foto: Mandy Cheng/AFP/Getty Images


Sverige borde satsa på relationen med Taiwan istället för att bita sig fast vid Folkrepubliken Kina. Det finns mycket att vinna på det för båda länderna, menar Philip Anstrén på tankesmedjan Frivärld i en analys.

Konfliktens vågor går redan höga på sundet mellan Taiwan, eller republiken Kina som landet formellt heter, och Folkrepubliken Kina på det asiatiska fastlandet. Och det riskerar att blåsa upp till storm. Orosmolnen är flera, menar Philip Anstrén. Ett av de mörkaste utgörs av att Kinas kommunistregim lägger sig i Taiwans inrikespolitik och försöker undergräva landets demokratiska självstyre. Peking har länge hävdat att önationen ska ses som en del av det kommuniststyrda Kina.

”Hårdnande attityder på båda sidor av sundet riskerar att stänga dörren till en fredlig lösning på självständighetsfrågan”, skriver Philip Anstrén i rapporten med titeln: ”Taiwan och Sverige. Geopolitiska hot och hägrande möjligheter.”

Ytterligare hot kommer från konflikten mellan Kina och USA. USA har länge varit Taiwans allierade och bland annat sålt vapen till och på senare tid genomfört åtskilliga flottövningar i farvattnen kring önationen. Samtidigt gör Kina anspråk på allt större delar av Sydkinesiska havet.

Viktigt för Sverige

Detta försämrade säkerhetspolitiska läge har betydelse även för Sverige och Europa, menar Anstrén. Om Kina tillåts försvaga Taiwans demokrati kan det uppmuntra till kinesiska påtryckningar mot europeiska demokratier och leda till att EU förlorar i geopolitisk trovärdighet, liksom att det kan försämra möjligheterna för en demokratisering i Kina. Och så kan det hota svenska intressen.

”EU och Sverige underlåter att värna dessa intressen, främst på grund av oro för repressalier från Kina”, skriver Anstrén i rapporten.

Det finns potential för värdefulla samarbeten mellan Sverige och Taiwan. Bland annat skulle svenska innovationer kunna skapa ekonomiska synergier med Taiwans precisionstillverkning. Även politiska vinster finns att hämta:

”Bredare taiwanesiskt deltagande i multilaterala organisationer skulle gynna svenska diplomatiska intressen”, menar Philip Anstrén som anser att Sverige måste göra mer för att stödja den taiwanesiska demokratin.

Medborgardiplomati

Han föreslår fyra åtgärder:

1. Satsning på medborgardiplomati. Gräsrotskontakter skapar en grund för närmare förbindelser och försvårar Kinas användning av hot och straffåtgärder.

2. Dra nytta av parlamentariker. EU-parlamentariker och riksdagsledamöter har semidiplomatisk tyngd och mer handlingsfrihet än regeringsföreträdare.

3. Tillämpa ”salami slicing”-taktik i förbindelserna med Taiwan. Regeringen kan främja förbindelserna genom att över en lång period ta flera små steg som var för sig inte framkallar icke-hanterbara påföljder från Kina.

4. Verka för en mer ambitiös EU-hållning i Taiwanfrågan. EU tillhandahåller både geopolitisk tyngd och goda möjlighe­ter att sprida ut risker över flera länder.

Åt motsatta håll

Som bakgrund berättar Philip Anstrén att både Taiwan och Kina var ”brutala diktaturer” när Sverige år 1950 bytte sida, från det då Kuomintangstyrda Taiwan till det kommunistiska Kina. Men sedan dess har mycket hänt; framför allt är Taiwan sedan 1980-talet en ”exemplarisk demokrati”, medan fastlandet går åt motsatt håll, och beskrivs i termer av ”folkmord” i Xinjiang, ett ”dystopiskt övervakningssamhälle” och ”drakoniskt inskränkta mänskliga rättigheter”. Även ekonomiskt är det stora skillnader. Taiwan ”är en skötsam medlem” av WTO, och rankades 2020 av Heritage Foundation som världens 11:e friskaste ekonomi. Sverige kom på 22:a och Kina på 103:e plats.

”Kinas ekonomi – trots de reformer som förväntades när världssamfundet 2001 välkomnade landet in i WTO – stödjer sig fortfarande på olagliga subventioner och systematisk stöld av intellektuell egendom", skriver Philip Anstrén och konstaterar:

”Ändå satsar Sverige på förbindelserna med Kina. Relationerna med Taiwan, trots den transformation öriket har genomgått sedan 1950, är fortsatt outvecklade.”

Missad chans

Han kallar detta ”en missad möjlighet”.

Med sitt starka rättssystem och världsledande expertis inom precisionstillverkning skulle Taiwan utgöra en idealisk bas för innovationskraftiga svenska företag som vill ta sig in på Östasiens växande marknader, menar Anstrén.

Han anser att Sveriges regering behöver öka ansträngningarna och successivt förstärka den svenska närvaron i Taiwan; det skulle gynna såväl svenska intressen som Taiwans internationella ställning.

Man behöver också jobba inom EU för att motverka Kinas kampanj mot Taiwan. Men man behöver skynda på:

”Taiwansundet ser allt mer oroligt ut”, varnar Philip Anstrén.

Philip Anstrén är utrikespolitisk rådgivare, tidigare Fullbrightstipendiat vid Georgetown University och deltar i tankesmedjan Frivärlds Utrikesakademi. 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.