Agendasättande journalistik
Donald Trump talar i Washington D.C. den 6 januari 2021. Foto: Jenny Jing


Mediedebatten till följd av stormningen av Kapitolium pågår för fullt. SVT kritiseras nu för att inte tillräckligt ha markerat mot de påståenden som framförts av Donald Trump.

Denna kritik framfördes av Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski som mötte SVT:s mediedirektör Jan Helin för debatt i Aktuellt förra veckan.

Wolodarski var kritisk till att presidenten lyckats sprida budskapet om valfusk i offentligheten, främst genom medier och journalister som många gånger passivt rapporterat påståendena utan att verifiera sanningshalten.

Jan Helin höll med om att det är mediernas ansvar att tydliggöra när presidenten ljuger. Han höll dock inte med om att SVT har misslyckats att göra detta, då de många gånger har hänvisat till sin rapportering att dessa påståenden saknar grund och stöd.

Mediernas makt att förmedla en selektiv bild

Överlag verkar de mer eller mindre överens om den grundläggande situationen och Helin poängterar att SVT bland annat gjort ett program om ”Trumps lögner”. Meningarna skiljer sig dock något åt i frågan om till vilken grad SVT har tydliggjort i sin rapportering vad som är sant och falskt.

Dessa budskap förgiftar offentligheten, menar Wolodarski.

– Den journalistiska uppgiften är inte att vara opartisk utan att försöka söka sanningen. Att försöka hjälpa vår publik att förstå: vad är sant och vad är falskt.

Som bekant har Wolodarski varit framträdande med att saluföra den agendasättande journalistiken: idén om att medierna har makten att förmedla en selektiv bild av verkligheten genom att filtrera, förstärka eller förminska förekomsten av ämnen och sakfrågor i sin rapportering.

Det framstår att det är utifrån just dessa grundläggande publicistiska värderingar som diskussionen framförs. Och som sagt framstår SVT:s mediedirektör rörande överens om grundvärderingarna.

Viss kontext saknas

Man diskuterade lämpligheten av ett inslag i SVT:s agenda där den republikanska lokalpolitikern Joy Van Patten intervjuades. Hon yttrade åsikten att stormningen av Kapitolium delvis planerades och genomfördes av grupper relaterade till Antifa och Black lives matter.

Hon tillrättavisades dock snabbt med att enligt FBI finns inga bevis för att Antifa-anhängare deltog i stormningen. Det är sant att FBI officiellt hävdat att det för tillfället inte finns några bevis på detta. Dock står en man nu åtalad efter att ha live-sänt sitt eget deltagande i stormningen av Kapitolium. Mannen som är en känd vänsteraktivist har kopplingar till både Antifa och Black lives matter och har setts organisera sin organisation ”Uppror USA” att dyka upp för protest denna dag.

Detta är inget som tas upp i Aktuellt för att ge kontext till situationen. Istället kritiseras faktumet att åsikten ens fått bli yttrad.

Hur stor del av skaran som trängde in i Kapitolium bestod av denna grupp? Och vilken roll spelade den? I dagsläget är det oklart. Men detta är inget som tas upp i Aktuellt för att ge kontext till situationen. Istället kritiseras faktumet att åsikten ens fått bli yttrad.

Vidare i samma intervju hävdas att federala domstolar, inklusive högsta domstolen och justitiedepartementet, har sagt att valen var rättvisa.

Joy Van Patten svarar, till synes korrekt, att frågan om valfusk aldrig har tagits upp för prövning och är därför inte avgjord. Många stämningar väntar på avgörande och handlar om allt från vittnesmål om att valobservatörer stängts ute, till statistiska omöjligheter i resultatet, till anklagelser om att röstmaskinerna är programmerade att rapportera resultat till fördel för Joe Biden. Senast förra veckan åtalades en kvinna i Texas för valfusk.

Hur omfattande var detta eventuella valfusk och kan det ha kommit att påverka valresultatet? Igen, i dagsläget har vi inte hela bilden och utredningarna pågår fortfarande.

Denna kontext verkar dock företrädarna för den agendasättande journalistiken ovilliga att förmedla. Rimligtvis just på grund av att agendasättande journalistik handlar om att vara selektiv i vad man förmedlar, i syfte att stödja en fördefinierad agenda.

Det är inte heller första gången som medierna gått händelserna i förväg med sin ”sanning”.

Oavsett deras avsikt med att ta ställning i dessa frågor, välmenande eller partisk, så är det högst problematiskt att denna agenda kommer undan med att få bli synonymt med ”sanning” inom det offentliga. Detta är ju inte nödvändigtvis faktiskt sant, i ordets rätta bemärkelse. Det återstår att se hur saken verkligen förhåller sig. 

Det är inte heller första gången som medierna gått händelserna i förväg med sin ”sanning”. Vi såg att de var allt annat än återhållsamma i att driva frågan om Donald Trumps påstådda samarbete med Ryssland under presidentvalet 2016. Detta visade sig senare vara falskt, och dessutom vad som av allt att döma var resultatet av en partisk kampanj driven av oppositionen.

Medierna må ha makten att forma opinionen genom selektiv rapportering, men de kommer aldrig att ha makten att definiera sanningen efter eget huvud.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.