25 år sedan 'världens yngsta politiska fånge' försvann i Kina
Tibetanska kvinnor demonstrerar i Indien mot bortförandet av den 11 Panchen Lama, 29 april 2019. Arkivbild. Foto: Diptendu Dutta/AFP via Getty Images


Den kinesiska regimen har i ett kvartssekel hållit en viktig tibetansk religiös ledare, Panchen Lama, fången på hemlig ort. Han var bara sex år när han kidnappades. Nu uppmärksammar 159 organisationer den här pågående orättvisan och kräver att Kinas regim ställs till svars.

När den tionde Panchen Lama plötsligt avled 1989 bad den landsflyktige Dalai Lama om att i hemlighet söka efter den 11 Panchen Lama som är den näst högste ledaren efter Dalai Lama.

Den 14 maj 1995 tillkännagav Dalai Lama att den då sexårige Gedhun Choekyi Nyima var den elfte inkarnationen av Panchen Lama. Den kinesiska kommunistregimen förbisåg då Dalai Lamas val av inkarnation och utsåg i stället Gyaltsen Norbu genom lottdragning och installerade honom som den elfte Panchen Lama, men han erkändes dock inte som Panchen Lama av den tibetanska exilregeringen.

Var Gedhun Coekyi Nyima befinner sig sedan dess är dock okänt, och den tibetanska exilregeringen menar att han och hans familj är politiska fångar, samtidigt som den kinesiska regimen hävdar att han mår bra, och att man vill skydda hans privatliv. Därför lever han och hans familj på hemlig ort, väl omhändertagna.

Nu har det gått 25 år sedan de kinesiska myndigheterna förde bort Panchen Lama och hans familj, och ingen har sett dem offentligt sedan dess, även om han fortfarande tros vara vid liv. 

Händelsen har självfallet upprört många känslor under detta kvartssekel hur man kunde kidnappa en sexårig pojke och hans familj. Nu har händelsen om kidnappningen av den sexårige Panchen Lama på nytt aktualiserats i samband med Dalai Lamas framtida reinkarnation. 

Kinesiska regimens syften

Vad har då den kinesiska regimen för uppsåt att kidnappa en sexårig pojke som Dalai Lama har tillkännagivit som den elfte Panchen Lama? När det gäller den kinesiska regimens inställning till Dalai Lama och Tibet visar historien tydligt att man önskar radera ut allt som har med tibetansk religiositet och kultur att göra och detta har pågått sedan ockupationen av Tibet 1959. 

Ur ett tibetanskt buddhistiskt perspektiv har Dalai Lama och Panchen Lama varit involverade i erkännandet av varandras reinkarnation. Ibland har Dalai Lama fått frågan var hans reinkarnation kommer att hittas någonstans, och då sagt att det inte är omöjligt att det kan bli i Indien där han tillbringat 60 år i landsflykt sedan ockupationen av Tibet. Enligt tibetansk buddhism kan högt rankade lamor välja tid och plats för deras återfödelser för att gynna andra. Formellt förklarade Dalai Lama redan 2011 i ett uttalande att endast han har myndigheten att bestämma sin framtida reinkarnation.

Detta föll naturligtvis inte i god jord hos den kinesiska regimen där det Kinesiska utrikesministeriet i mars 2019 "rättade" Dalai Lama och klargjorde att Dalai Lamas reinkarnation "måste följa kinesiska lagar och påbud", vilket påvisar regeringens brist på respekt för religionsfrihet. Internationellt har den kinesiska inställningen till religiösa samfunds rätt om att besluta i religiösa frågor kritiserats från USA. Bland annat sade en högre tjänsteman från utrikesdepartementet vid ett kongressförhör att "religiösa beslut borde fattas inom religiösa organisationer".

Internationell aktion

I och med att det gått 25 år sedan Gedhun Choekyi Nyima fördes bort har nu 159 organisationer från olika länder lagt en framställan till FN i Geneve för att hålla Kina ansvarigt för kidnappningen av honom och hans familj. Framställan riktades till Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare och ambassadör Christian Braun från FN:s generalförsamling.

Brevet fördömde kinesisk politik för religionsfrihet, förföljelse av tibetanska buddhister och inblandningen i buddhistiska traditioner med lagar som att den kinesiska regimen kan blanda sig i erkännandet av reinkarnerade lamor. Efter 25 år av påtvingat "försvinnande" av Gedhun Choekyi Nyima och hans familj är det ett brott, inte bara mot honom och hans familj och det tibetanska folket, utan också mot alla individer som delar synen på mänskliga rättigheter. Det är ett brott som Kina måste hållas ansvarigt för, "framgår av framställan". Där nämndes också de så kallade "omskolningslägren" som den kinesiska regimen tillämpar som har till syfte att omskola munkar och nunnor och andra till den kommunistiska doktrinen. 

Gedhun Choekyi Nyima fyllde 31 år den 25 april. Kinesiska tjänstemän kidnappade Panchen Lama vid 6 års ålder den 17 maj 1995. Nu har det gått mer än två decennier och fortfarande kräver tibetaner att han ska friges. 

Man kan då bara dra en slutsats av vad den kinesiska regimen har och haft för syfte med att kidnappa Panchen Lama och dess inställning till Dalai Lama: Man ser dessa två personer som separatister och ett hot mot en kommunistisk diktatur. Den Kinesiska regimen är ateistisk och emot all inblandning av religiösa inslag, och man har nu sedan ockupationen 1959 med alla medel försökt kväsa tibetaner genom att döda, fängsla, tortera och satt tibetaner på undantag som önskat behålla sin tibetanska särart.

Man frångår religionsfriheten, man kidnappar eller kväser. Man tillsätter sina egna lamor efter eget huvud och tror att det skapar harmoni att straffa dem som ser dessa två lamor som mycket betydelsefulla. Man har en tro att man kan skapa kinesiska kopior utan religiös förankring – "made in China" – av religiöst viktiga personer. Syftet är att omskola hela den tibetanska befolkningen till kinesiska kopior som passar den kinesiska regimen.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.