loadingKramar har en biokemisk påverkan som varar längre än själva omfamningen. Foto: Priscilla Du Preez
Kramar har en biokemisk påverkan som varar längre än själva omfamningen. Foto: Priscilla Du Preez
Hälsa

10 fantastiska fördelar av att kramas – enligt forskning

Naturally Savvy

En kram är ett kraftfullt uttryck för förtroende och tillgivenhet. Den har också en viktig påverkan, tack vare sin effekt på våra känslor, genom att den frisläpper det så kallade ”må-bra-hormonet”, oxytocin.

Här är 10 orsaker till att du behöver en kram varje dag:

1. Kramar kan hjälpa till att behandla sömnsvårigheter och oro.

Sömnbrist kan skapa en lång lista av negativa hälsoproblem som kan störa kroppens normala funktioner, och öka risken för allvarliga medicinska problem såsom hjärtattack. Studier har visat att ett tyngdtäcke kan hjälpa mot sömnsvårigheter och oro/ångest.

Ett tyngdtäcke innehåller tyngder och väger mellan ca 5 och 18 kg. Det fungerar genom att den extra tyngden hjälper nervsystemet att slappna av – en form av djup beröringsterapi (Deep pressure touch therapy, DPTS). DPTS är det tryck som känns på kroppen när vi håller om, rör och smeker varandra, eller när vi klappar djur.

Frisläppandet av oxytocin skapar känslor av tillit och generositet. Det minskar också stress och ångest.

Tyngdtäcket formas omkring kroppen som en stor, varm kram. Kroppen reagerar på samma sätt som när den får fysisk kontakt, och hjärnan frisläpper hormonerna serotonin och oxytocin, vilket gör att nervsystemet slappnar av. När nervsystemet är avslappnat kan kroppen gå in i en djupare och mer vilsam sömn.

En studie från 2008 publicerad i Occupational Therapy in Mental Health visade att tyngdtäcken erbjöd säker och effektiv terapi för att minska oro och ångest hos patienter. De här resultaten bekräftades i en studie från 2012 publicerad i Australasian Psychiatry, som visade på att tyngdtäcken framgångsrikt minskade oro och synliga tecken på ångest.

2. Kramar minskar rädsla för döden

Som människor vet vi alla att vi ska dö en dag. Det här kan vara mycket skrämmande för människor med låg självkänsla som känner att de inte lever ett meningsfullt liv.

I en serie studier på rädsla och självkänsla som publicerades i tidskriften Psychological Science, visade forskarna att kramar och beröring avsevärt minskade rädsla för döden och dödlighet.

I en särskild studie kontaktades deltagarna när de promenerade genom ett universitetsområde, och de gavs ett frågeformulär som de skulle fylla i. Vissa av deltagarna fick en lätt beröring med handen från forskaren när de fick formuläret, medan andra inte fick någon fysisk interaktion.

Resultaten visade att deltagare med låg självkänsla, som fick den fysiska beröringen, rapporterade mindre dödsångest i frågeformuläret än de som inte hade blivit berörda fysiskt.

Beröring verkade också fungera som en buffert mot social utanförkänsla. Deltagare med låg självkänsla visade ingen märkbar minskning i social anknytning efter att ha påmints om döden, men bara om de hade fått en lätt beröring.

Den här forskningen visar på att beröring har en positiv roll när det gäller att ge tröst och lugn till människor som är deprimerade och hanterar tankar som rör deras dödlighet.

Få saker bekräftar vår tillgivenhet så mycket som en kram.

3. Kramar kan minska matbegär

Vi äter ofta på grund av våra känslor, snarare än av ren hunger. I själva verket överlappar den hjärnkrets som kontrollerar ätandet den hjärnkrets som styr mänskliga relationer.

När vi äter skickas oxytocin till de dopaminrika områdena i hjärnan, vilket gör att vi känner välbehag och avslappning. Det här förklarar varför ätande kan vara lugnande och behagligt. Det förklarar också varför vi dras till känslomässigt ätande; det liknar samma tröst- och välbehagskänslor som vi får från nära vänner och familj.

Men oxytocin frisläpps också vid fysisk kontakt och positivt samspel med andra människor. Frisläppandet av oxytocin skapar känslor av tillit och generositet. Det minskar också stress och ångest.

Att förbättra våra relationer kan därför ha en påverkan på viktminskning. Genom att öka kvaliteten och närheten i våra relationer ökar vi mängden oxytocin i vårt system, vilket minskar matbegär.

4. Kramar stärker relationer

Relationsexperten Pam Spurr anser att kramar kan göra mycket för att hålla relationer hälsosamma och lyckliga.

För par kan kramar hjälpa till att överbrygga gapet mellan det som händer i sovrummet och det som händer i det dagliga livet. Det behåller intimiteten som uppstår när man har sex och säkerställer att par känner sig emotionellt kopplade till varandra.

Stunder som delas i en varm omfamning när förhållanden som varar en hel livstid. Foto: Unsplash.

En studie publicerad i Daily Mail visade på att kramar är viktigare för ett pars lycka än sex. Artikeln konstaterar att kramande ger många fördelar inklusive stimulering av våra beröringscentra och våra luktcentra i hjärnan. Det är därför lukten och beröringen av vår partner får oss att känna oss älskade och trygga.

Kramar skapar också en form av kommunikation åtskild från sex, vilket gör att par kan känna sig nära utan att göra av med energi. När par rör vid varandra, släpper de sin gard och känner kärlek och acceptans för sin partner. Att röra och krama varandra är det bästa sättet att upprätthålla ett starkt känslomässigt band och en nära kontakt.

5. Kramar förbättrar självkänslan

Att kramas stärker självkänslan, särskilt hos barn. Beröring och lukt är de två viktigaste sinnena hos spädbarn, och en baby känner igen sin förälder genom beröringen. Från det att vi föds visar vår familjs beröring att vi är speciella och älskade.

Ett litet barns hjärna behöver mycket stimulans för att växa och utvecklas. Fysisk beröring är ett av de viktigaste stimuli som kan stödja barns utveckling.

Det här har man kunnat se i observationer av spädbarn på Östeuropeiska barnhem som haft begränsad fysisk kontakt. De lider ofta av försämrad tillväxt och kognitiv utveckling

Forskare har funnit att när institutionaliserade spädbarn fick i genomsnitt 20 minuters beröring per dag under 10 veckor, fick de sedan högre poäng på utvecklingsbedömningar.

Den här kopplingen  mellan självvärde och beröring finns kvar lagrad i vårt nervsystem som vuxna. Kramar påminner oss om den tillgivenhet vi fick som spädbarn och kopplar oss därför till vår förmåga till självkärlek.

Många kramar när vi är barn stärker oss till att bli trygga och självständiga människor. Foto: Xavier Mouton

6. Kramar gör musklerna avslappnade

Om du någon gång har fått massage vet du hur avslappnande det kan vara. Det är inte bara en mental känsla: massage gör musklerna avspända, hjärtfrekvensen långsammare och kortisolnivåerna lägre. När det inträffar kan din kropp slappna av och ”ladda batterierna”, vilket resulterar i ett lyckligare känslomässigt tillstånd och ett förbättrat immunsystem.

Oxytocin, som släpps ut i blodomloppet när man kramas, hjälper kroppen att reparera muskler snabbare. Det sker genom att fett i kroppen kan omvandlas till energi och användas för muskelreparation. Hälsosamma nivåer av oxytocin leder till bättre energiomvandling och därmed bättre muskelreparation och muskeltillväxt.

7. Kramar ökar empati och förståelse

Oxytocin har också andra fördelar. När oxytocin frisläpps i kroppen skapar det en känsla av empati.

En studie utförd av Jorge A. Barraza och Paul J. Zak testade effekterna av oxytocin på 145 högskolestudenter från University of California – Los Angeles. Studenterna delades slumpmässigt in i tre grupper; en grupp tittade på en känslosam video och spelade ett ultimatumspel som bestod i att erbjuda sig att dela på en fast summa pengar; den andra gruppen tittade på en kontrollvideo och spelade ett ultimatumspel, och den tredje gruppen såg bara en känslosam video.

Resultaten visade att hos dem som tittade på den känslosamma videon ökade oxytocinnivåerna med 47 procent. Till följd upplevde deltagarna en förändring i empatinivån, vilket visade sig i större generositet under ultimatum-spelet.

Studien illustrerade hur oxytocin ökar empatin, till och med mellan fullkomliga främlingar. Bara genom att man kramar någon frisläpps oxytocin i hjärnan och triggar en känsla av empati.

8. Kramar ökar lycka

En UCLA studie med 236 personer år 2011 visade att ökade nivåer av oxytocin stärker optimism och självkänsla.

När vi kramas och frisläpper oxytocin ökar vår ”lyckoskala”. Faktum är att studier uppskattar att 50 procent av vår lycka är genetisk, 10 procent påverkas av vår omgivning, och 40 procent avgörs av hur vi omhändertas.

I en studie som genomfördes vid Pennsylvania State University delades studenter in i två grupper. Den första gruppen instruerades att ge eller ta emot minst fem kramar om dagen under fyra veckor. De var tvungna att krama så många olika människor som möjligt och spela in detaljerna. Den andra gruppen, kontrollgruppen, instruerades att registrera antalet timmar de läste varje dag, i fyra veckor.

I slutet av de fyra veckorna hade ”kramgruppen” kramats i genomsnitt 49 gånger var och rapporterade att de kände sig mycket gladare. Inte särskilt förvånande rapporterade ”läs-gruppen” inga förändringar alls.

9. Kramar förbättrar sexlivet

Forskare vid University of Toronto Mississauga testade sambandet mellan kärleksfullt beteende efter sex (kyssar, kel och samtal) och sexuell- och relationstillfredställelse. Den tvådelade studien, publicerad i Archives of Sexual Behavior, genomförde en onlineundersökning med 335 individer, och en 21 dagars undersökning av 101 par.

I onlineundersökningen rapporterade deltagarna att de i genomsnitt engagerade sig i känslosamt beteende efter sexakten under ca 15 minuter. Par i den andra studien ombads sedan att kramas och mysa en längre tidsperiod än denna.

Studien drog slutsatsen att par som tillbringade extra tid tillsammans kände sig mer nöjda med sitt sexliv och med sin relation. Den här nivån av tillfredsställelse förblev högre även tre månader efter den ursprungliga undersökningen, vilket visar att det att ta sig tid till intimitet efter sex stärker de känslomässiga och sexuella banden mellan ett par och gör dem starkare.

10. Kramar lär oss att ge och ta emot

Att kramas är en ömsesidig handling; vi ger och vi tar emot. När vi kramas känner vi att det är lika värdefullt att ge och att ta emot välbehag och värme.

Kramar visar oss att kärlek flyter i båda riktningar. När vi kramar någon öppnar vi upp oss för deras energifält och bygger en tillitsfull relation.

Virginia Satir, en känd psykolog, sade en gång att vi behöver fyra kramar om dagen för att överleva, åtta kramar för att upprätthållas, och 12 kramar för att växa. Nu när du har de vetenskapliga bevisen för alla fantastiska fördelar som kramar kan ge, vänta inte – börja kramas redan idag!

Den här artikeln ger uttryck för åsikter som är krönikörens egna. Vid sjukdomssymtom kontakta 1177 eller uppsök professionell vårdpersonal.

Lisa Roth Collins är registrerad holistisk nutritionist och marknadschef NaturallySavvy.com – som belönades med Healthlines utmärkelse Best Healthy Living Blogs 2019. Artikeln publicerades först på NaturallySavvy och är översatt från engelska. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingKramar har en biokemisk påverkan som varar längre än själva omfamningen. Foto: Priscilla Du Preez
Kramar har en biokemisk påverkan som varar längre än själva omfamningen. Foto: Priscilla Du Preez
Hälsa

10 fantastiska fördelar av att kramas – enligt forskning

Naturally Savvy

En kram är ett kraftfullt uttryck för förtroende och tillgivenhet. Den har också en viktig påverkan, tack vare sin effekt på våra känslor, genom att den frisläpper det så kallade ”må-bra-hormonet”, oxytocin.

Här är 10 orsaker till att du behöver en kram varje dag:

1. Kramar kan hjälpa till att behandla sömnsvårigheter och oro.

Sömnbrist kan skapa en lång lista av negativa hälsoproblem som kan störa kroppens normala funktioner, och öka risken för allvarliga medicinska problem såsom hjärtattack. Studier har visat att ett tyngdtäcke kan hjälpa mot sömnsvårigheter och oro/ångest.

Ett tyngdtäcke innehåller tyngder och väger mellan ca 5 och 18 kg. Det fungerar genom att den extra tyngden hjälper nervsystemet att slappna av – en form av djup beröringsterapi (Deep pressure touch therapy, DPTS). DPTS är det tryck som känns på kroppen när vi håller om, rör och smeker varandra, eller när vi klappar djur.

Frisläppandet av oxytocin skapar känslor av tillit och generositet. Det minskar också stress och ångest.

Tyngdtäcket formas omkring kroppen som en stor, varm kram. Kroppen reagerar på samma sätt som när den får fysisk kontakt, och hjärnan frisläpper hormonerna serotonin och oxytocin, vilket gör att nervsystemet slappnar av. När nervsystemet är avslappnat kan kroppen gå in i en djupare och mer vilsam sömn.

En studie från 2008 publicerad i Occupational Therapy in Mental Health visade att tyngdtäcken erbjöd säker och effektiv terapi för att minska oro och ångest hos patienter. De här resultaten bekräftades i en studie från 2012 publicerad i Australasian Psychiatry, som visade på att tyngdtäcken framgångsrikt minskade oro och synliga tecken på ångest.

2. Kramar minskar rädsla för döden

Som människor vet vi alla att vi ska dö en dag. Det här kan vara mycket skrämmande för människor med låg självkänsla som känner att de inte lever ett meningsfullt liv.

I en serie studier på rädsla och självkänsla som publicerades i tidskriften Psychological Science, visade forskarna att kramar och beröring avsevärt minskade rädsla för döden och dödlighet.

I en särskild studie kontaktades deltagarna när de promenerade genom ett universitetsområde, och de gavs ett frågeformulär som de skulle fylla i. Vissa av deltagarna fick en lätt beröring med handen från forskaren när de fick formuläret, medan andra inte fick någon fysisk interaktion.

Resultaten visade att deltagare med låg självkänsla, som fick den fysiska beröringen, rapporterade mindre dödsångest i frågeformuläret än de som inte hade blivit berörda fysiskt.

Beröring verkade också fungera som en buffert mot social utanförkänsla. Deltagare med låg självkänsla visade ingen märkbar minskning i social anknytning efter att ha påmints om döden, men bara om de hade fått en lätt beröring.

Den här forskningen visar på att beröring har en positiv roll när det gäller att ge tröst och lugn till människor som är deprimerade och hanterar tankar som rör deras dödlighet.

Få saker bekräftar vår tillgivenhet så mycket som en kram.

3. Kramar kan minska matbegär

Vi äter ofta på grund av våra känslor, snarare än av ren hunger. I själva verket överlappar den hjärnkrets som kontrollerar ätandet den hjärnkrets som styr mänskliga relationer.

När vi äter skickas oxytocin till de dopaminrika områdena i hjärnan, vilket gör att vi känner välbehag och avslappning. Det här förklarar varför ätande kan vara lugnande och behagligt. Det förklarar också varför vi dras till känslomässigt ätande; det liknar samma tröst- och välbehagskänslor som vi får från nära vänner och familj.

Men oxytocin frisläpps också vid fysisk kontakt och positivt samspel med andra människor. Frisläppandet av oxytocin skapar känslor av tillit och generositet. Det minskar också stress och ångest.

Att förbättra våra relationer kan därför ha en påverkan på viktminskning. Genom att öka kvaliteten och närheten i våra relationer ökar vi mängden oxytocin i vårt system, vilket minskar matbegär.

4. Kramar stärker relationer

Relationsexperten Pam Spurr anser att kramar kan göra mycket för att hålla relationer hälsosamma och lyckliga.

För par kan kramar hjälpa till att överbrygga gapet mellan det som händer i sovrummet och det som händer i det dagliga livet. Det behåller intimiteten som uppstår när man har sex och säkerställer att par känner sig emotionellt kopplade till varandra.

Stunder som delas i en varm omfamning när förhållanden som varar en hel livstid. Foto: Unsplash.

En studie publicerad i Daily Mail visade på att kramar är viktigare för ett pars lycka än sex. Artikeln konstaterar att kramande ger många fördelar inklusive stimulering av våra beröringscentra och våra luktcentra i hjärnan. Det är därför lukten och beröringen av vår partner får oss att känna oss älskade och trygga.

Kramar skapar också en form av kommunikation åtskild från sex, vilket gör att par kan känna sig nära utan att göra av med energi. När par rör vid varandra, släpper de sin gard och känner kärlek och acceptans för sin partner. Att röra och krama varandra är det bästa sättet att upprätthålla ett starkt känslomässigt band och en nära kontakt.

5. Kramar förbättrar självkänslan

Att kramas stärker självkänslan, särskilt hos barn. Beröring och lukt är de två viktigaste sinnena hos spädbarn, och en baby känner igen sin förälder genom beröringen. Från det att vi föds visar vår familjs beröring att vi är speciella och älskade.

Ett litet barns hjärna behöver mycket stimulans för att växa och utvecklas. Fysisk beröring är ett av de viktigaste stimuli som kan stödja barns utveckling.

Det här har man kunnat se i observationer av spädbarn på Östeuropeiska barnhem som haft begränsad fysisk kontakt. De lider ofta av försämrad tillväxt och kognitiv utveckling

Forskare har funnit att när institutionaliserade spädbarn fick i genomsnitt 20 minuters beröring per dag under 10 veckor, fick de sedan högre poäng på utvecklingsbedömningar.

Den här kopplingen  mellan självvärde och beröring finns kvar lagrad i vårt nervsystem som vuxna. Kramar påminner oss om den tillgivenhet vi fick som spädbarn och kopplar oss därför till vår förmåga till självkärlek.

Många kramar när vi är barn stärker oss till att bli trygga och självständiga människor. Foto: Xavier Mouton

6. Kramar gör musklerna avslappnade

Om du någon gång har fått massage vet du hur avslappnande det kan vara. Det är inte bara en mental känsla: massage gör musklerna avspända, hjärtfrekvensen långsammare och kortisolnivåerna lägre. När det inträffar kan din kropp slappna av och ”ladda batterierna”, vilket resulterar i ett lyckligare känslomässigt tillstånd och ett förbättrat immunsystem.

Oxytocin, som släpps ut i blodomloppet när man kramas, hjälper kroppen att reparera muskler snabbare. Det sker genom att fett i kroppen kan omvandlas till energi och användas för muskelreparation. Hälsosamma nivåer av oxytocin leder till bättre energiomvandling och därmed bättre muskelreparation och muskeltillväxt.

7. Kramar ökar empati och förståelse

Oxytocin har också andra fördelar. När oxytocin frisläpps i kroppen skapar det en känsla av empati.

En studie utförd av Jorge A. Barraza och Paul J. Zak testade effekterna av oxytocin på 145 högskolestudenter från University of California – Los Angeles. Studenterna delades slumpmässigt in i tre grupper; en grupp tittade på en känslosam video och spelade ett ultimatumspel som bestod i att erbjuda sig att dela på en fast summa pengar; den andra gruppen tittade på en kontrollvideo och spelade ett ultimatumspel, och den tredje gruppen såg bara en känslosam video.

Resultaten visade att hos dem som tittade på den känslosamma videon ökade oxytocinnivåerna med 47 procent. Till följd upplevde deltagarna en förändring i empatinivån, vilket visade sig i större generositet under ultimatum-spelet.

Studien illustrerade hur oxytocin ökar empatin, till och med mellan fullkomliga främlingar. Bara genom att man kramar någon frisläpps oxytocin i hjärnan och triggar en känsla av empati.

8. Kramar ökar lycka

En UCLA studie med 236 personer år 2011 visade att ökade nivåer av oxytocin stärker optimism och självkänsla.

När vi kramas och frisläpper oxytocin ökar vår ”lyckoskala”. Faktum är att studier uppskattar att 50 procent av vår lycka är genetisk, 10 procent påverkas av vår omgivning, och 40 procent avgörs av hur vi omhändertas.

I en studie som genomfördes vid Pennsylvania State University delades studenter in i två grupper. Den första gruppen instruerades att ge eller ta emot minst fem kramar om dagen under fyra veckor. De var tvungna att krama så många olika människor som möjligt och spela in detaljerna. Den andra gruppen, kontrollgruppen, instruerades att registrera antalet timmar de läste varje dag, i fyra veckor.

I slutet av de fyra veckorna hade ”kramgruppen” kramats i genomsnitt 49 gånger var och rapporterade att de kände sig mycket gladare. Inte särskilt förvånande rapporterade ”läs-gruppen” inga förändringar alls.

9. Kramar förbättrar sexlivet

Forskare vid University of Toronto Mississauga testade sambandet mellan kärleksfullt beteende efter sex (kyssar, kel och samtal) och sexuell- och relationstillfredställelse. Den tvådelade studien, publicerad i Archives of Sexual Behavior, genomförde en onlineundersökning med 335 individer, och en 21 dagars undersökning av 101 par.

I onlineundersökningen rapporterade deltagarna att de i genomsnitt engagerade sig i känslosamt beteende efter sexakten under ca 15 minuter. Par i den andra studien ombads sedan att kramas och mysa en längre tidsperiod än denna.

Studien drog slutsatsen att par som tillbringade extra tid tillsammans kände sig mer nöjda med sitt sexliv och med sin relation. Den här nivån av tillfredsställelse förblev högre även tre månader efter den ursprungliga undersökningen, vilket visar att det att ta sig tid till intimitet efter sex stärker de känslomässiga och sexuella banden mellan ett par och gör dem starkare.

10. Kramar lär oss att ge och ta emot

Att kramas är en ömsesidig handling; vi ger och vi tar emot. När vi kramas känner vi att det är lika värdefullt att ge och att ta emot välbehag och värme.

Kramar visar oss att kärlek flyter i båda riktningar. När vi kramar någon öppnar vi upp oss för deras energifält och bygger en tillitsfull relation.

Virginia Satir, en känd psykolog, sade en gång att vi behöver fyra kramar om dagen för att överleva, åtta kramar för att upprätthållas, och 12 kramar för att växa. Nu när du har de vetenskapliga bevisen för alla fantastiska fördelar som kramar kan ge, vänta inte – börja kramas redan idag!

Den här artikeln ger uttryck för åsikter som är krönikörens egna. Vid sjukdomssymtom kontakta 1177 eller uppsök professionell vårdpersonal.

Lisa Roth Collins är registrerad holistisk nutritionist och marknadschef NaturallySavvy.com – som belönades med Healthlines utmärkelse Best Healthy Living Blogs 2019. Artikeln publicerades först på NaturallySavvy och är översatt från engelska. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024