loadingMurgårdsskolan är den näst största skolan i Sandviken med 631 elever. Hit ska kommunen skicka ”experimentbarn” från Västanbyns skola, skriver Lotta Gröning.
Murgårdsskolan är den näst största skolan i Sandviken med 631 elever. Hit ska kommunen skicka ”experimentbarn” från Västanbyns skola, skriver Lotta Gröning.
Krönika

Lotta Gröning: Västanbyns experimentbarn

Lotta Gröning

Ett 40-tal elever i 10–11-årsåldern från en liten fungerande skola i Sandviken har utsetts av den politiska vänstermajoriteten att se till att elever på Murbergsskolan ska lära sig svenska. Lärarna har misslyckats och svenska är inte huvudspråket på skolan. Politikerna hoppas nu att barnen ska fixa både integration och bättre språkkunskaper för över 600 elever.

Sandvikens Kunskapsnämnd har utsett årskurs fyra och fem från Västanbyns skola till experimentbarn med uppdrag att förbättra integrationen och se till att elever på Murgårdsskolan lär sig svenska. Västanby är ett tryggt bostadsområde med många barnfamiljer. 100 procent av skolans elever går ut med fullgjorda betyg. Nu är eleverna utvalda av kommunens vänstermajoritet bestående av Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet med argumentet: ”Västanbyns skolas upptagningsområde är socioekonomiskt helt homogent. Det gör att elevsammansättningen inte speglar övriga samhället.” Därför ska dessa 10 och 11-åringar mot sina föräldrars vilja flytta till Murgårdsskolan som ligger i ett utanförskapsområde. Murgårdsskolan är den näst största skolan i Sandviken med 631 elever. Det innebär att Kunskapsnämnden snart uppfyllt Skolverkets rekommendation för stora skolor om 1 000 elever. Förutom problem med att så få talar svenska är också skolan den som har allra flest registrerade kränkningsanmälningar. Det handlar om fysiska och verbala kränkningar och rena trakasserier. Grundproblematiken som politikerna ser är att segregationen för elever på Murgårdsskolan innebär att de inte har samma förutsättningar för lärande. Barnen som går i skolan har väldigt svårt att lära sig svenska. Många pratar bara svenska med läraren och en del behöver hjälp för att förstå frågor som läraren ställer.

Politikerna i Sandviken har inte hittat på den här lösningen helt själva. De har statsmakten med sig, Skolverket förstås och regeringar oavsett färg. Skolverket anser att skolväsendet bör ha ett styrsystem som bidrar till att kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar i samhället. Myndigheten uppmuntrar till allsidig elevsammansättning. Att det är elever från små skolor som flyttas till stora skolor beror givetvis på att den bakomliggande faktorn är centralisering och rationalisering. Det är en extra fjäder i hatten om kommuner lägger ner skolor och minskar kostnaderna, vilket exempelvis SKR är ivriga påhejare av. Då klingar det demokratiska argumentet om skolan som sammanhållande kraft särskilt fint. Det är också därför det aldrig finns en tanke på att elever från stora skolor ska flyttas till mindre skolor. För att uppnå bästa integration borde det naturliga vara att elever flyttades från Murgårdsskolan till andra skolor. En liten klick ditskjutsade svensktalande elever till ett utanförskapsområde kommer att få svårt att göra sig gällande när de andra eleverna pratar andra språk med sina kompisar och hemma.

Västanbyns skola

• Eleverna från Västanbyns skola som börjar i årskurs 5 får sin skolplacering på Murgårdsskolan.

   Läsåret 2025/2026:

• Eleverna från Västanbyns skola som börjar i årskurs 4 får sin placering på Murgårdsskolan.

• Västanbyns skola blir en två till treparallellig F-3-skola.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMurgårdsskolan är den näst största skolan i Sandviken med 631 elever. Hit ska kommunen skicka ”experimentbarn” från Västanbyns skola, skriver Lotta Gröning.
Murgårdsskolan är den näst största skolan i Sandviken med 631 elever. Hit ska kommunen skicka ”experimentbarn” från Västanbyns skola, skriver Lotta Gröning.
Krönika

Lotta Gröning: Västanbyns experimentbarn

Lotta Gröning

Ett 40-tal elever i 10–11-årsåldern från en liten fungerande skola i Sandviken har utsetts av den politiska vänstermajoriteten att se till att elever på Murbergsskolan ska lära sig svenska. Lärarna har misslyckats och svenska är inte huvudspråket på skolan. Politikerna hoppas nu att barnen ska fixa både integration och bättre språkkunskaper för över 600 elever.

Sandvikens Kunskapsnämnd har utsett årskurs fyra och fem från Västanbyns skola till experimentbarn med uppdrag att förbättra integrationen och se till att elever på Murgårdsskolan lär sig svenska. Västanby är ett tryggt bostadsområde med många barnfamiljer. 100 procent av skolans elever går ut med fullgjorda betyg. Nu är eleverna utvalda av kommunens vänstermajoritet bestående av Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet med argumentet: ”Västanbyns skolas upptagningsområde är socioekonomiskt helt homogent. Det gör att elevsammansättningen inte speglar övriga samhället.” Därför ska dessa 10 och 11-åringar mot sina föräldrars vilja flytta till Murgårdsskolan som ligger i ett utanförskapsområde. Murgårdsskolan är den näst största skolan i Sandviken med 631 elever. Det innebär att Kunskapsnämnden snart uppfyllt Skolverkets rekommendation för stora skolor om 1 000 elever. Förutom problem med att så få talar svenska är också skolan den som har allra flest registrerade kränkningsanmälningar. Det handlar om fysiska och verbala kränkningar och rena trakasserier. Grundproblematiken som politikerna ser är att segregationen för elever på Murgårdsskolan innebär att de inte har samma förutsättningar för lärande. Barnen som går i skolan har väldigt svårt att lära sig svenska. Många pratar bara svenska med läraren och en del behöver hjälp för att förstå frågor som läraren ställer.

Politikerna i Sandviken har inte hittat på den här lösningen helt själva. De har statsmakten med sig, Skolverket förstås och regeringar oavsett färg. Skolverket anser att skolväsendet bör ha ett styrsystem som bidrar till att kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar i samhället. Myndigheten uppmuntrar till allsidig elevsammansättning. Att det är elever från små skolor som flyttas till stora skolor beror givetvis på att den bakomliggande faktorn är centralisering och rationalisering. Det är en extra fjäder i hatten om kommuner lägger ner skolor och minskar kostnaderna, vilket exempelvis SKR är ivriga påhejare av. Då klingar det demokratiska argumentet om skolan som sammanhållande kraft särskilt fint. Det är också därför det aldrig finns en tanke på att elever från stora skolor ska flyttas till mindre skolor. För att uppnå bästa integration borde det naturliga vara att elever flyttades från Murgårdsskolan till andra skolor. En liten klick ditskjutsade svensktalande elever till ett utanförskapsområde kommer att få svårt att göra sig gällande när de andra eleverna pratar andra språk med sina kompisar och hemma.

Västanbyns skola

• Eleverna från Västanbyns skola som börjar i årskurs 5 får sin skolplacering på Murgårdsskolan.

   Läsåret 2025/2026:

• Eleverna från Västanbyns skola som börjar i årskurs 4 får sin placering på Murgårdsskolan.

• Västanbyns skola blir en två till treparallellig F-3-skola.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024