loadingFredrik Berne har mycket tid över för reflektion i väntan på besked om Högsta domstolens beslut om de ska ta upp hans fall eller inte. Foto:  Maria Eriksson
Fredrik Berne har mycket tid över för reflektion i väntan på besked om Högsta domstolens beslut om de ska ta upp hans fall eller inte. Foto: Maria Eriksson
Inrikes

Uthängd i media och hatkampanj värre straff än fängelse

Maria Eriksson

Han väntar på att få veta om Högsta domstolen tar upp hans fall. Men med hatkampanjen på nätet blev han dubbelt dömd. Utmålandet av honom som kriminell, oetisk och ansvarslös har inte bara drabbat honom, utan även hans barn och föräldrar.

Fredrik Berne fälldes i början av året av Hovrätten i Västra Sverige för grov fridskränkning och dömdes till tio månaders fängelse, efter ett stormigt förhållande med Åsa Vesterlund, känd från tv-serien ”Hollywoodfruarna”. I samband med domen drog Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, in hans läkarlegitimation. 

I förra veckan skrev Epoch Times om att fridskränkningsärendet nu överklagats till Högsta domstolen, eftersom en stor del av den tekniska bevisningen enligt flera experter var manipulerad.

Begreppen som beskriver näthatet

Psykiskt våld kan vara att begränsa någons frihet, agera nedvärderande, eller att beskriva någon på ett negativt sätt. 2021 inleddes en utredning av straffansvaret för psykiskt våld. Utredningen tillsattes efter att Socialstyrelsen släppt en rapport om skade- och dödsfallsutredningar som visade på en koppling mellan psykiskt och fysiskt våld.

Departementspromemorian ”Straff­ansvar för psykiskt våld” lades fram i juli 2022 tillsammans med slutsatsen att det finns ett behov av att stärka det straffrättsliga skyddet och att en ny brottstyp borde införas i brottsbalken. I april i år restes frågan åter till justitieministern.

Narcissistiska egenskaper kan, enligt professor Brubaker, vara att vältra sig i andras olycka och sårbarhet och gotta sig i den uppmärksamhet de får.

Psykopaterna uppvisar okänslighet och Machiavellisterna bidrar med den sluga egenskapen. Termen är tagen från filosofen Niccolò Machiavelli som bland annat skrev ”Fursten”, där han gav rådet att det är bättre att vara fruktad än älskad.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFredrik Berne har mycket tid över för reflektion i väntan på besked om Högsta domstolens beslut om de ska ta upp hans fall eller inte. Foto:  Maria Eriksson
Fredrik Berne har mycket tid över för reflektion i väntan på besked om Högsta domstolens beslut om de ska ta upp hans fall eller inte. Foto: Maria Eriksson
Inrikes

Uthängd i media och hatkampanj värre straff än fängelse

Maria Eriksson

Han väntar på att få veta om Högsta domstolen tar upp hans fall. Men med hatkampanjen på nätet blev han dubbelt dömd. Utmålandet av honom som kriminell, oetisk och ansvarslös har inte bara drabbat honom, utan även hans barn och föräldrar.

Fredrik Berne fälldes i början av året av Hovrätten i Västra Sverige för grov fridskränkning och dömdes till tio månaders fängelse, efter ett stormigt förhållande med Åsa Vesterlund, känd från tv-serien ”Hollywoodfruarna”. I samband med domen drog Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, in hans läkarlegitimation. 

I förra veckan skrev Epoch Times om att fridskränkningsärendet nu överklagats till Högsta domstolen, eftersom en stor del av den tekniska bevisningen enligt flera experter var manipulerad.

Begreppen som beskriver näthatet

Psykiskt våld kan vara att begränsa någons frihet, agera nedvärderande, eller att beskriva någon på ett negativt sätt. 2021 inleddes en utredning av straffansvaret för psykiskt våld. Utredningen tillsattes efter att Socialstyrelsen släppt en rapport om skade- och dödsfallsutredningar som visade på en koppling mellan psykiskt och fysiskt våld.

Departementspromemorian ”Straff­ansvar för psykiskt våld” lades fram i juli 2022 tillsammans med slutsatsen att det finns ett behov av att stärka det straffrättsliga skyddet och att en ny brottstyp borde införas i brottsbalken. I april i år restes frågan åter till justitieministern.

Narcissistiska egenskaper kan, enligt professor Brubaker, vara att vältra sig i andras olycka och sårbarhet och gotta sig i den uppmärksamhet de får.

Psykopaterna uppvisar okänslighet och Machiavellisterna bidrar med den sluga egenskapen. Termen är tagen från filosofen Niccolò Machiavelli som bland annat skrev ”Fursten”, där han gav rådet att det är bättre att vara fruktad än älskad.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024