Studier om flugor på Arktis oroar

Forskarna gjorde flugfällor som liknade fjällsippor. (Foto: Malin Ek/SLU/TT)


Flugor i Arktis verkar ha svårt att anpassa sig till klimatförändringen, visar en ny studie.

Det är i sin tur ett hot mot blommorna. När blommorna slår ut tidigare på våren hinner insekterna inte med, antyder resultatet från en ny internationell studie där bland annat forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) deltar.

Zikabesprutning dödar miljontals bin i USA

Forskarna har fokuserat på blomman fjällsippa och vilka insekter som besöker den. Genom påhittighet tog forskarna fram en flugfälla som liknar blomman, för att se vilka insekter som besöker dem.

Med dna-markörer, även det en ny metod, kunde forskarna sedan artbestämma de omkring 8 500 insekter som fastnade. Av de 177 arter som upptäcktes visade det sig att viktigast för blommornas pollinering var en fluga som liknar husflugan.

”Med tanke på hur många olika besökare dessa blommor har är det ännu mer förvånande att en enda art har så stor betydelse för att de ska sätta frön”, säger Tomas Roslin, professor vid SLU, i ett pressmeddelande.

Men flugorna minskar i området, vilket oroar forskarna.

”För växterna innebär detta färre pollinatörer och för flugorna mindre mat. Om gapet är för stort blir det ett hot mot pollineringen i Arktis”, säger Niels Martin Schmidt, chef för Zackenbergs forskningsstation på Grönland, där studien genomfördes, i pressmeddelandet.

Studien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

(TT)

Djurlivet försvinner i en alarmerande hastighet – därför borde du bry dig