loadingRegioner och kommuner får för dålig hjälp från staten i hur de effektivt kan arbeta med att skydda känsliga patientuppgifter, anser Riksrevisionen. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Regioner och kommuner får för dålig hjälp från staten i hur de effektivt kan arbeta med att skydda känsliga patientuppgifter, anser Riksrevisionen. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Inrikes

Staten brister i att skydda patientuppgifter

Petra Hedbom/TT

Känsliga uppgifter om patienter skyddas inte tillräckligt i Sverige. De riskerar att läcka ut eller vara svåra att hitta när de akut behövs i olika vårdsituationer. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot staten för hur säkerheten kring patientuppgifter hanteras.

– Stödet från staten är inte anpassat efter behoven. Vård- och omsorgsgivare får inte den vägledning som de behöver för att ha ett tillräckligt skydd för personuppgifter, säger Nedim Colo, projektledare för granskningen på Riksrevisionen.

Vård- och omsorgsgivare i kommuner och regioner hanterar stora mängder känsliga persondata digitalt, som journaluppgifter. När säkerhetsarbetet kring dessa brister kan uppgifter läcka. Men det kan också leda till att vårdgivare inte kommer åt de uppgifter de behöver i en kritisk vårdsituation.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRegioner och kommuner får för dålig hjälp från staten i hur de effektivt kan arbeta med att skydda känsliga patientuppgifter, anser Riksrevisionen. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Regioner och kommuner får för dålig hjälp från staten i hur de effektivt kan arbeta med att skydda känsliga patientuppgifter, anser Riksrevisionen. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Inrikes

Staten brister i att skydda patientuppgifter

Petra Hedbom/TT

Känsliga uppgifter om patienter skyddas inte tillräckligt i Sverige. De riskerar att läcka ut eller vara svåra att hitta när de akut behövs i olika vårdsituationer. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot staten för hur säkerheten kring patientuppgifter hanteras.

– Stödet från staten är inte anpassat efter behoven. Vård- och omsorgsgivare får inte den vägledning som de behöver för att ha ett tillräckligt skydd för personuppgifter, säger Nedim Colo, projektledare för granskningen på Riksrevisionen.

Vård- och omsorgsgivare i kommuner och regioner hanterar stora mängder känsliga persondata digitalt, som journaluppgifter. När säkerhetsarbetet kring dessa brister kan uppgifter läcka. Men det kan också leda till att vårdgivare inte kommer åt de uppgifter de behöver i en kritisk vårdsituation.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024