loadingDet finns många kameror i bilarna, och om inte de räcker kan bilföraren beställa fler kameror som tillval. Foto: Kpakook/Shutterstock
Det finns många kameror i bilarna, och om inte de räcker kan bilföraren beställa fler kameror som tillval. Foto: Kpakook/Shutterstock
Inrikes

Kameror i bilar leder till frågor om säkerhet och ansvar

Maria Eriksson

Bilar fullproppade med avancerad teknik som kameror, sensorer och mikrofoner kör runt på svenska vägar, men bussar tillverkade i Kina får inte längre köpas in till Stockholm. Nu ifrågasätts säkerheten med kamerorna.

Det finns nästan ingen diskussion om huruvida kameror i fordon kan användas på ett otillåtet sätt, men det finns en oro.

– Det är klart att det finns risker med kamerorna och det är väldigt tyst i debatten, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, en av Sveriges ledande experter inom informations- och it-säkerhet med över 30 års erfarenhet av strategiskt och praktiskt säkerhetsarbete. Hon är också medlem i cybersäkerhetsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regler för kameraanvändning

Om kameran är igång medan man kör ska man göra en intresseavvägning mellan behovet av bevakningen mot intrånget av den personliga integriteten. Det ställer krav på information av bilägaren.

För dashcams krävs att man följer dataskyddsförordningen och den kompletterande kamerabevakningslagen. Det kan vara svårt att uppfylla skyldigheterna. Det finns inga prövade fall om dashcams i Sverige.

Personuppgift enligt GDPR är ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person”, en bild på en person som kan identifieras eller en bils registreringsskylt.

Tystnadsplikt råder som huvudregel för uppgifter som hämtas genom kamerabevakning, vilket gör att det blir olagligt att sprida bilder. Att lägga ut bilder på en potentiell gärningsman vid ett brott är inte lagligt. Däremot kan bilderna lämnas till polisen.

Sanktioner: IMY har flera åtgärder mot personer som bryter mot dataskyddsförordningen, bland annat varningar, reprimander, förelägganden, begränsningar och förbud samt administrativa sanktionsavgifter.

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDet finns många kameror i bilarna, och om inte de räcker kan bilföraren beställa fler kameror som tillval. Foto: Kpakook/Shutterstock
Det finns många kameror i bilarna, och om inte de räcker kan bilföraren beställa fler kameror som tillval. Foto: Kpakook/Shutterstock
Inrikes

Kameror i bilar leder till frågor om säkerhet och ansvar

Maria Eriksson

Bilar fullproppade med avancerad teknik som kameror, sensorer och mikrofoner kör runt på svenska vägar, men bussar tillverkade i Kina får inte längre köpas in till Stockholm. Nu ifrågasätts säkerheten med kamerorna.

Det finns nästan ingen diskussion om huruvida kameror i fordon kan användas på ett otillåtet sätt, men det finns en oro.

– Det är klart att det finns risker med kamerorna och det är väldigt tyst i debatten, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, en av Sveriges ledande experter inom informations- och it-säkerhet med över 30 års erfarenhet av strategiskt och praktiskt säkerhetsarbete. Hon är också medlem i cybersäkerhetsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regler för kameraanvändning

Om kameran är igång medan man kör ska man göra en intresseavvägning mellan behovet av bevakningen mot intrånget av den personliga integriteten. Det ställer krav på information av bilägaren.

För dashcams krävs att man följer dataskyddsförordningen och den kompletterande kamerabevakningslagen. Det kan vara svårt att uppfylla skyldigheterna. Det finns inga prövade fall om dashcams i Sverige.

Personuppgift enligt GDPR är ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person”, en bild på en person som kan identifieras eller en bils registreringsskylt.

Tystnadsplikt råder som huvudregel för uppgifter som hämtas genom kamerabevakning, vilket gör att det blir olagligt att sprida bilder. Att lägga ut bilder på en potentiell gärningsman vid ett brott är inte lagligt. Däremot kan bilderna lämnas till polisen.

Sanktioner: IMY har flera åtgärder mot personer som bryter mot dataskyddsförordningen, bland annat varningar, reprimander, förelägganden, begränsningar och förbud samt administrativa sanktionsavgifter.

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024