Om hållbarhet: Människans industri måste härma naturen
En stad enligt Cradle to Cradle har samma funktioner som en skog. (Foto: John Price/ Unsplash)


Framtidens företag måste helt kliva ut ur gamla tankebanor, och börja tillämpa principer som främjar naturen istället för att förstöra den, säger den tyske kemisten Michael Braungart. Då kan mänsklig innovation blomstra. Det här är sjätte delen i en serie om hållbarhet.

Den tidigare Greenpeaceaktivisten Michael Braungart ser ingen motsättning mellan industri och ekologi. Problemet är bara det att modern industri bygger på principer från en tid när människan hade en helt annan förståelse av världen.

Tillsammans med den amerikanska arkitekten William McDonough har Braungart grundat Cradle to Cradle (”Vagga till vagga”, förkortat C2C). C2C är cirkulär design som härmar jordens biologiska system. Varje skapelse ska vara ett ekosystem som gynnar naturen, ungefär som ett träd.

Om hållbarhet: ”Stenåldern kan lära människan att leva på nytt”

Braungart och McDonoughs gemensamma designkunskaper sträcker sig från molekylnivå till hela städer. De designar byggnader som renar vatten och luft, och som ger ifrån sig syre, jord och näringsämnen. Man producerar inget avfall; det vill säga – ingenting ska gå i graven.

– Egentligen handlar det bara om att inte vara en idiot. En produkt som förvandlas till avfall är helt enkelt en fruktansvärd produkt, det är allt, säger Braungart.

Med C2C har de hjälpt flera stora internationella företag att skapa hälsosamma system för material, produkter och byggnader.

Den tyske kemisten och forna Greenpeaceaktivisten Michael Braungart. (Foto: EPEA)

Den tyske kemisten och forna Greenpeaceaktivisten Michael Braungart. (Foto: EPEA)

Folk har i alla tider tänkt cirkulärt, speciellt i Asien. Folk i allmänhet tror att människor i Indien eller Kina inte är miljömedvetna, men det är inte sant, menar Braungart, för normalt sett är det helt riktigt att slänga ut skräp genom tågfönstret när du reser. Men det måste ligga i rätt förpackning.

Enligt Braungart slänger kineser dagligen över 60 miljoner förpackningar. Förr i tiden var de tillverkade av växtbaserade material, så den bördigaste jorden fanns ofta utmed järnvägarna. Idag är det bara frigolit.

– Drivor av frigolit utmed rälsen. Kineserna kallar det tvetydigt för vit förorening. Det ser ut som smältande is i solen, och det kommer ursprungligen från de vita människorna i väst.

”Den asiatiska tron på återfödelse vidgade hans tankar kring problemet med avfall i den västerländska traditionen.”

Braungart har låtit sig inspireras av olika kulturer i sitt arbete. Den asiatiska tron på återfödelse vidgade hans tankar kring problemet med avfall i den västerländska traditionen, berättar han. Tror man på reinkarnation vill man inte återfödas på den här planeten som en mus eller en kanin, det vill säga ”downcycling”, utan man vill komma till en högre nivå.

”Recycling” betyder att man upprätthåller status quo, men det är inte tillräckligt ifall man vill tillföra mer intelligens, det vill säga kvalitét, istället för att bara återupprepa samma saker om och om igen.

Design med träd som förebild gör ingen skada på naturen. (Foto: Milada Vigerova/ Unsplash)

Design med träd som förebild gör ingen skada på naturen. (Foto: Milada Vigerova/ Unsplash)

Han tänker att evolution är viktig i alla materialflöden, eftersom det som människan redan har producerat inte är tillräckligt bra. Samma princip gäller på många områden:

– Tänk dig att du dansar. Om du alltid utför samma steg vill du lära dig nya steg och dansa vackrare. Du vill utvecklas.

Upcycling kan exempelvis vara att ta bort den giftiga tungmetallen antimonoxid ur PET-flaskan, så att materialet i nästa produkt blir av en högre kvalitét. Det som vanligtvis kallas för ”recycling” är i själva verket ”downcycling”, vilket innebär en kvalitétsförlust. Ett exempel på downcycling är att man samlar in plast och tillverkar fleece av det.

”Om du slår din dotter fem gånger istället för tio, skyddar du verkligen din dotter då?”

– Michael Braungart, medgrundare till Cradle to Cradle

Sverige är i mångt och mycket motsatsen till C2C, som handlar om att få mänsklig innovation att blomstra, säger han.

– Svenskarna tror att de skyddar miljön genom att minimera avfallet, minska på vattenanvändningen och reducera energin, men det här är inte att skydda. Om du slår din dotter fem gånger istället för tio, skyddar du verkligen din dotter då? Du skadar henne bara lite mindre, säger Braungart.

Sverige kommer antagligen att ligga sist när övriga världen anpassar sig till nya sätt att se på ekologin, tror han, eftersom Sverige är experter på att minimera skada. Av samma anledningar som Sverige var först med att bränna allt avfall:

– När ni bränner det förlorar ni allt material som en cirkulär ekonomi kunde bygga på. Sverige ser avfallsförbränning som ”förnybar energi”, säger Braungart och kvider.

Sedan tillägger han: ”Sverige säljer förbränningsanläggningar över hela planeten!” och kvider lite till.

Den största bromsklossen för ett ekologiskt samhälle är att man börjar att optimera fel saker, menar Braungart, då gör man fel saker helt perfekt till slut.

Om hållbarhet: Ska samerna betala för framtidens energi?

Om man vill kan man nu träffa Michael Braungart på Arkitektur-biennalen i Venedig, som pågår fram till slutet av november. Där presenterar han Cradle to Cradle med utställningen ”A building like a tree – a city like a forest”.

EPEA har en utställning om Cradle to Cradle på arkitektur-biennalen i Venedig fram till slutet av november. (Foto: EPEA)

EPEA har en utställning om Cradle to Cradle på arkitektur-biennalen i Venedig fram till slutet av november. (Foto: EPEA)

Michael Braungart
Michael Braungart är en tysk kemist med bakgrund i Greenpeace, där han utvecklade organisationens kemiavdelning. Han är grundare till EPEA International Umweltforschung GmbH i Hamburg, Tyskland, och medgrundare till MBDC McDonough Braungart Design Chemistry i Charlottesville, Virginia, USA.
Cradle to Cradle produktcertifiering
2012 gjorde MBDC Cradle to Cradle-certifieringen oberoende och icke vinstdrivande under namnet Cradle to Cradle product certification.

Om hållbarhet: Är svaret en ny planet?

Om hållbarhet: Kan vi vända klimatutvecklingen?

Om hållbarhet: Kommer vår civilisation att gå under?