Ny studie: ovaccinerade barn är friskare

Barn som inte vaccinerats är mindre benägna att utveckla sjukdomar och hälsoproblem än barn som vaccinerats, enligt en tysk studie. Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln. (Foto: AFP / Barbara Sax)


Barn som inte vaccinerats är mindre benägna att utveckla allergier, autoimmuna sjukdomar, neurologiska problem och andra hälsoproblem, visar en ny studie.

Sedan flera generationer tillbaka anses vaccinering av alla barn viktigt för folkhälsan. Men det finns skeptiker som varnar för en alltför okritisk syn på vaccinering, då det kan finnas ett samband mellan vacciner och en ökning av allergier och koncentrationsproblem.

Det finns läkare som förespråkar en mer individanpassad vaccinering där man tar större hänsyn till varje barns fysiska förutsättningar. De anser att barnsjukdomarna har ett syfte och fyller en naturlig och viktig funktion.

Vi vet inte hur giftiga ämnen och tungmetaller i vacciner påverkar kroppens naturliga immunsystem och neurologiska funktioner på lång sikt.

Allergi vanligare bland vaccinerade barn

Den tyske homeopaten Andreas Bachmair har samlat in hälsodata från 8 095 ovaccinerade barn från 15 olika länder och jämfört med data från 17 400 vaccinerade barn.

Deltagarna i studien var mellan noll och 17 år. Båda grupperna fick svara på samma frågor om barnens hälsa.

Studien visade att det var mer än dubbelt så vanligt med allergi bland vaccinerade barn än ovaccinerade. Benägenheten att utveckla astma och bronkit var nästan åtta gånger högre bland vaccinerade barn. Och ungefär sju procent av de vaccinerade barnen hade utvecklat en autoimmun sjukdom, motsvarande siffra bland de ovaccinerade var 0,35 procent.

Totalt sett var ovaccinerade barn friskare och de hade också mindre benägenhet att utveckla andra sjukdomar, som öroninflammation, hösnuva, skolios, epilepsi, migrän och hyperaktivitet.

Kontroversiell fråga

Frågan om vaccinering av barn är kontroversiell, och föräldrar som inte vill vaccinera sina barn får utstå mycket kritik.

Den kända svenska författarinnan Anna Wahlgren har engagerat sig i vaccinationsfrågan. Hon förlorade en son i difteri när han var tre år och tio månader, trots att han vaccinerats mot sjukdomen. Hon anser att vacciner är skadliga och är kritisk till läkemedelsindustrins stora vinstintressen. I en krönika från april 2011 skriver hon:

”Den skolmedicinska tanken är att vi byter en tillfällig försvagning av immunförsvaret till immunitet mot en sjukdom. Men vad det här utbytet egentligen innebär är ett blottläggande av hela vårt försvar mot alla kända sjukdomar – inklusive miljoner olika patogener – mot tillfällig immunitet mot en enda sjukdom, vanligtvis en ofarlig barnsjukdom. Frågan är om vi byter mässling mot allergier, autoimmuna sjukdomar, cancer och AIDS.”

Anna Wahlgren har bland annat hämtat information från en artikel av läkaren James Howenstine: ”Why You Should Avoid Taking Vaccines”. Hon tar i krönikan upp flera exempel på hur vaccinering i vissa fall har ökat sjukdomsfallen i stället för att minska dem sedan man börjat med allmän vaccinering.

”Typiskt är att antalet sjukdomsincidenter varit klart sjunkande långt innan vaccinet för sjukdomen ifråga introducerats. I England hade incidenterna av polio minskat med 82 procent innan poliovaccinet introducerades 1956. Dödligheten i mässling hade minskat med 97 procent i England innan vaccination mot mässling infördes.”

Skolbarn med matallergier undviker baslivsmedel i onödan

Honungsbakterier kan komma att ersätta antibiotika

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri