loadingÅngdrivna jordbruksmaskiner från Charles Burrell & Sons. Foto:Bernard Spragg. Nz/Public Domain
Ångdrivna jordbruksmaskiner från Charles Burrell & Sons. Foto:Bernard Spragg. Nz/Public Domain
Historia

Museiföremål behöver användas för att förstås

Anton Nilsson

Vad är egentligen ett gammalt jordbruksredskap? Ska det ses som järnskrot som bör smidas om till något annat, eller hör det hemma på ett museum? Anders Wästfelt argumenterar för att det finns ett stort värde i att fortsätta använda de historiska redskapen.

Hembygdsrörelsen har sitt ursprung i viljan att bevara minnet av hur man levde förr. Den snabba utvecklingen när Sverige gick från att vara ett agrarsamhälle till att bli ett industrisamhälle riskerade att skapa en situation där det äldre sättet att leva glömdes bort. Man började därför samla in och bevara föremål och byggnader. I dag förvaltar Hembygdsförbundet runt 11 000 byggnader och 1 400 museer innehållande över fem miljoner föremål.

I sitt program ”Hållbara landskap” lyfter Svenska hembygdsförbundet fram de fyra landskapstyperna: sjö och vattenlandskapet, skogslandskapet, odlingslandskapet och det bebyggda landskapet. De senaste åren har man genomfört olika typer av event, där man framhåller landskapstypernas kulturvärden.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingÅngdrivna jordbruksmaskiner från Charles Burrell & Sons. Foto:Bernard Spragg. Nz/Public Domain
Ångdrivna jordbruksmaskiner från Charles Burrell & Sons. Foto:Bernard Spragg. Nz/Public Domain
Historia

Museiföremål behöver användas för att förstås

Anton Nilsson

Vad är egentligen ett gammalt jordbruksredskap? Ska det ses som järnskrot som bör smidas om till något annat, eller hör det hemma på ett museum? Anders Wästfelt argumenterar för att det finns ett stort värde i att fortsätta använda de historiska redskapen.

Hembygdsrörelsen har sitt ursprung i viljan att bevara minnet av hur man levde förr. Den snabba utvecklingen när Sverige gick från att vara ett agrarsamhälle till att bli ett industrisamhälle riskerade att skapa en situation där det äldre sättet att leva glömdes bort. Man började därför samla in och bevara föremål och byggnader. I dag förvaltar Hembygdsförbundet runt 11 000 byggnader och 1 400 museer innehållande över fem miljoner föremål.

I sitt program ”Hållbara landskap” lyfter Svenska hembygdsförbundet fram de fyra landskapstyperna: sjö och vattenlandskapet, skogslandskapet, odlingslandskapet och det bebyggda landskapet. De senaste åren har man genomfört olika typer av event, där man framhåller landskapstypernas kulturvärden.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024