loadingÄnda sedan Johan III:s tid har man ansett att de kvarvarande stenarna ska skyddas mot väder och vind. I dag sker det med hjälp av ett litet rosa hus med en gallerdörr mot vandaler. Foto: Public Domain
Ända sedan Johan III:s tid har man ansett att de kvarvarande stenarna ska skyddas mot väder och vind. I dag sker det med hjälp av ett litet rosa hus med en gallerdörr mot vandaler. Foto: Public Domain
Historia

När Sveriges kungar valdes på en äng i Uppland

Camilla Johansson

Med Gustav Vasas övertagande av kungamakten i Sverige infördes även ett arvkungadöme. Den äldste sonen till den sittande kungen var den som skulle överta tronen. Men så har inte alltid varit fallet. I äldre historia valdes kungen av de mer uppsatta undersåtarna, och godkännandet ägde rum vid Mora stenar.

”Jak hawer thet hörtsakt allan min aller[livstid]: warder konunger a Morasten walder med alla landa vilia ok lagha, han skal varda goder i sina dagha okfaar medfolke godha häll[lycka] ok warder miller ok arsdll[ärsäll] ok giffwer bondom godhanfrid. Then konung torfftom [behövde] wi wel wid.” Citat ur Erikskrönikan från 1300-talets första hälft.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingÄnda sedan Johan III:s tid har man ansett att de kvarvarande stenarna ska skyddas mot väder och vind. I dag sker det med hjälp av ett litet rosa hus med en gallerdörr mot vandaler. Foto: Public Domain
Ända sedan Johan III:s tid har man ansett att de kvarvarande stenarna ska skyddas mot väder och vind. I dag sker det med hjälp av ett litet rosa hus med en gallerdörr mot vandaler. Foto: Public Domain
Historia

När Sveriges kungar valdes på en äng i Uppland

Camilla Johansson

Med Gustav Vasas övertagande av kungamakten i Sverige infördes även ett arvkungadöme. Den äldste sonen till den sittande kungen var den som skulle överta tronen. Men så har inte alltid varit fallet. I äldre historia valdes kungen av de mer uppsatta undersåtarna, och godkännandet ägde rum vid Mora stenar.

”Jak hawer thet hörtsakt allan min aller[livstid]: warder konunger a Morasten walder med alla landa vilia ok lagha, han skal varda goder i sina dagha okfaar medfolke godha häll[lycka] ok warder miller ok arsdll[ärsäll] ok giffwer bondom godhanfrid. Then konung torfftom [behövde] wi wel wid.” Citat ur Erikskrönikan från 1300-talets första hälft.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024