Mer plast än fisk i haven år 2050 spår ny rapport

Lika mycket plast som fisk i havet år 2050, säger Davos rapport. (Skärmbild)


År 2050 kommer det finnas mer plast än fisk i havet om den nuvarande trenden håller i sig, enligt en färsk rapport. Alla måste hjälpas åt för att förhindra den här utvecklingen, vilken är förödande för havslevande djur, sjöfåglar och i förlängningen oss själva, menar experter.

Rapporten har skrivits av Ellen MacArthur Foundation, som är en välgörenhetsstiftelse som arbetar för en cirkulär ekonomi, där industrin producerar färre föroreningar och inte slösar på resurser.

Kinas vattenföroreningar är ”bortom all kontroll”

Plastproduktionen har ökat stadigt i 50 år. År 1964 producerades 15 miljoner ton plastprodukter mot 311 miljoner ton 2014, vilket är en ökning med nästan 300 miljoner ton. Dessutom förväntas den siffran fyrdubblas till år 2050, då det viktmässigt kommer finnas mer plast än fisk i haven.

Rapporten, som presenterades på ett Världsekonomiskt forum i Davos, räknar med att de flesta plastförpackningar bara används en gång, vilket också orsakar en ekonomisk förlust på 80-120 miljarder dollar. Plastsektorn förväntas även använda 20 procent av världens oljeproduktion år 2050.

För att undvika att det här scenariot blir verklighet föreslår stiftelsen att en oberoende organisation skapas. Den ska etablera ett globalt protokoll för plastanvändning och samordna arbetet bland alla berörda – från konsumenter till plastfabrikanter och tillsynsmyndigheter med flera inblandade.

– Vill man kunna gå från insikt till storskalig handling står det klart att ingen aktör kan arbeta med det här på egen hand. Den offentliga och privata sektorn och civilsamhället måste hjälpas åt för att ta vara på möjligheterna med den nya cirkulära plastekonomin, sade Dominic Waughray ledare för Environmental Initiatives of the World Economic Forum i ett uttalande.

Greenpeace skriver att plast och dumpade fiskredskap bildar öar av plastsopor som flyter omkring i haven. I Stilla havet norr om Hawaii finns en plastvirvel som är lika stor som den amerikanska delstaten Texas. Men cirka 70 procent av plastavfallet sjunker till botten, och enligt Greenpeace dör över 1 miljon sjöfåglar och hundratusen marina däggdjur och sköldpaddor varje år efter att ha ätit eller fastnat i plast som dumpats i haven.

Vart fjärde dödsfall beror på miljöföroreningar enligt WHO

Klimat- och miljöminister Åsa Romson säger på regeringens hemsida att även mikropartiklar av plast i haven är ett hot mot både människor och miljö, och att det sprids från många olika källor.

Marina djur som filtrerar vattnet i jakt på föda, till exempel blåmusslor, får i sig mikroplaster. Miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga partiklar, och därmed kan de också ta upp mer miljögifter, vilket i förlängningen kan påverka halterna av miljögifter i livsmedel från havet.

Rapportering av Jonathan Zhou