loadingTännforsen, ett av Sveriges största orörda vattenfall. Kommer några av våra vattenkraftverk att rivas och forsarna att återställas? Foto: Lina Lindvall/Shutterstock
Tännforsen, ett av Sveriges största orörda vattenfall. Kommer några av våra vattenkraftverk att rivas och forsarna att återställas? Foto: Lina Lindvall/Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Vattenkraften hotas av nya miljökrav

Jan Blomgren

All svensk vattenkraft ska miljöprövas gentemot nya krav. I princip ska miljöeffekterna jämföras med den orörda miljö som fanns innan kraftverket byggdes. Innan processen inleddes fastslogs att det var acceptabelt att förlora några få procent av kapaciteten. Nu kommer nödrop från branschen att stora delar av vattenkraften ligger i riskzonen.

Historien börjar med EU:s vattendirektiv år 2000, vilket infördes i svensk lag fyra år senare. Syftet med EU:s vattendirektiv är att skapa en enhetlig förvaltning av vattenresurser i medlemsländerna. Direktivet har fyra huvudmål:    

Skydda vattenkvaliteten: Genom att fastställa normer och kriterier för vattenkvalitet vill man säkerställa att vatten är rent och hälsosamt för människor, djur och miljö.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingTännforsen, ett av Sveriges största orörda vattenfall. Kommer några av våra vattenkraftverk att rivas och forsarna att återställas? Foto: Lina Lindvall/Shutterstock
Tännforsen, ett av Sveriges största orörda vattenfall. Kommer några av våra vattenkraftverk att rivas och forsarna att återställas? Foto: Lina Lindvall/Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Vattenkraften hotas av nya miljökrav

Jan Blomgren

All svensk vattenkraft ska miljöprövas gentemot nya krav. I princip ska miljöeffekterna jämföras med den orörda miljö som fanns innan kraftverket byggdes. Innan processen inleddes fastslogs att det var acceptabelt att förlora några få procent av kapaciteten. Nu kommer nödrop från branschen att stora delar av vattenkraften ligger i riskzonen.

Historien börjar med EU:s vattendirektiv år 2000, vilket infördes i svensk lag fyra år senare. Syftet med EU:s vattendirektiv är att skapa en enhetlig förvaltning av vattenresurser i medlemsländerna. Direktivet har fyra huvudmål:    

Skydda vattenkvaliteten: Genom att fastställa normer och kriterier för vattenkvalitet vill man säkerställa att vatten är rent och hälsosamt för människor, djur och miljö.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024