loadingEn patient vårdas i en sjukhuskorridor. Personalbrist och överbeläggningar innebär ett allvarligt hot mot patientsäkerheten på akutsjukhus i Sverige, enligt Ivo. Arkivbild. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT
En patient vårdas i en sjukhuskorridor. Personalbrist och överbeläggningar innebär ett allvarligt hot mot patientsäkerheten på akutsjukhus i Sverige, enligt Ivo. Arkivbild. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT
Inrikes

Ivo: Fortsatt platsbrist hotar patienter

Simon Uggla/TT

Bristen på vårdplatser är så allvarlig att patienter drabbas av svåra vårdskador och dör, slog Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fast i januari 2023. Ett och ett halvt år senare är situationen på akutsjukhusen i stort sett oförändrad.

En omfattande tillsyn inleddes av Ivo i januari 2022 på 27 av landets akutsjukhus. Bakgrunden var en långvarig nationell situation med bemannings- och platsbrist, och de patientsäkerhetsrisker detta medförde.

I en delredovisning ett år senare kritiserades samtliga sjukhus för brist på personal och vårdplatser. Förutsättningarna att säkra patientsäkerheten bedömdes som usla.

Hälften av sjukhusen uppgav att de varje vecka tvingades skicka hem folk från akuten som skulle ha behövt läggas in. Lika många uppgav att man inte hade möjlighet att ge läkemedel i tid.

Det förekom även att patienter fick ligga i timmar i sin egen avföring och urin och att trängseln ledde till dödsfall.

Oförändrat läge

Efter ytterligare ett drygt års tillsyn är slutsatsen att vårdpersonalen visserligen gör omfattande insatser för att minimera riskerna – men att inte mycket har hänt.

– Merparten av problemen kvarstår. Beläggningsgraden ligger fortsatt på över 95 procent, och det finns fortfarande patienter som ligger i korridorer där det saknas rätt övervakning och möjlighet att ge sig tillkänna om man behöver hjälp, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo.

Flera vårdgivare har förvisso genomfört åtgärder som kan ge effekt på sikt, men få har enligt Ivo lyckats avvärja de omedelbara och allvarliga bristerna.

– Åtgärderna behöver ske både här och nu och på lång sikt för att lösa situationen. Bristerna kan inte bestå i flera år, för då fortsätter riskerna att vara höga, vilket i slutänden drabbar patienterna.

10 av 27

Tillsynen har avslutats vid 17 av de 27 granskade sjukhusen, trots bestående brister. Vid tio sjukhus bedöms bristerna så allvarliga att tillsynen måste fortsätta.

Kan det bli aktuellt att stänga akutmottagningar?

– Vi behöver våra akutsjukhus, så att förbjuda eller stänga en akutmottagning ser vi inte som aktuellt i nuläget, däremot har vi fattat andra skarpa beslut för att trygga patientsäkerheten. Lagstiftningen ger dock Ivo både möjlighet och skyldighet att förbjuda vård som är patientfarlig.

Hur mår vården som helhet?

– Vi har en väldigt bra vård i Sverige på många sätt. Men den har varit ansträngd länge, och det hotar patientsäkerheten eller orsakar att patienter inte får vård i tid. Akutsjukvårdens grundproblem är allvarliga och måste åtgärdas.

Ivo

Inspektionen för vård och omsorg har under mer än två års tid granskat akutsjukvården vid 27 sjukhus runtom i landet.

I januari 2023 konstaterades en rad patientsäkerhetsbrister, som enligt Ivo:s senaste rapport kvarstår. Däribland att:

Patienter vårdas under lång tid i korridorer utan tillräcklig tillgång till mat, vatten eller hjälp med toalettbesök.

Patienter utrustas med grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet.

Läkemedel ges inte alls eller inte i tid.

Medicinsk övervakning sker inte utifrån patienternas medicinska behov utan utifrån tillgänglig utrustning och personal.

Vid fyra sjukhus – Akademiska sjukhuset, Sunderby sjukhus, Sundsvalls sjukhus och Centrallasarettet i Växjö – har bristerna bedömts så allvarliga att sjukhusen 2022 belades med vite.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

TT

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn patient vårdas i en sjukhuskorridor. Personalbrist och överbeläggningar innebär ett allvarligt hot mot patientsäkerheten på akutsjukhus i Sverige, enligt Ivo. Arkivbild. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT
En patient vårdas i en sjukhuskorridor. Personalbrist och överbeläggningar innebär ett allvarligt hot mot patientsäkerheten på akutsjukhus i Sverige, enligt Ivo. Arkivbild. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT
Inrikes

Ivo: Fortsatt platsbrist hotar patienter

Simon Uggla/TT

Bristen på vårdplatser är så allvarlig att patienter drabbas av svåra vårdskador och dör, slog Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fast i januari 2023. Ett och ett halvt år senare är situationen på akutsjukhusen i stort sett oförändrad.

En omfattande tillsyn inleddes av Ivo i januari 2022 på 27 av landets akutsjukhus. Bakgrunden var en långvarig nationell situation med bemannings- och platsbrist, och de patientsäkerhetsrisker detta medförde.

I en delredovisning ett år senare kritiserades samtliga sjukhus för brist på personal och vårdplatser. Förutsättningarna att säkra patientsäkerheten bedömdes som usla.

Hälften av sjukhusen uppgav att de varje vecka tvingades skicka hem folk från akuten som skulle ha behövt läggas in. Lika många uppgav att man inte hade möjlighet att ge läkemedel i tid.

Det förekom även att patienter fick ligga i timmar i sin egen avföring och urin och att trängseln ledde till dödsfall.

Oförändrat läge

Efter ytterligare ett drygt års tillsyn är slutsatsen att vårdpersonalen visserligen gör omfattande insatser för att minimera riskerna – men att inte mycket har hänt.

– Merparten av problemen kvarstår. Beläggningsgraden ligger fortsatt på över 95 procent, och det finns fortfarande patienter som ligger i korridorer där det saknas rätt övervakning och möjlighet att ge sig tillkänna om man behöver hjälp, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo.

Flera vårdgivare har förvisso genomfört åtgärder som kan ge effekt på sikt, men få har enligt Ivo lyckats avvärja de omedelbara och allvarliga bristerna.

– Åtgärderna behöver ske både här och nu och på lång sikt för att lösa situationen. Bristerna kan inte bestå i flera år, för då fortsätter riskerna att vara höga, vilket i slutänden drabbar patienterna.

10 av 27

Tillsynen har avslutats vid 17 av de 27 granskade sjukhusen, trots bestående brister. Vid tio sjukhus bedöms bristerna så allvarliga att tillsynen måste fortsätta.

Kan det bli aktuellt att stänga akutmottagningar?

– Vi behöver våra akutsjukhus, så att förbjuda eller stänga en akutmottagning ser vi inte som aktuellt i nuläget, däremot har vi fattat andra skarpa beslut för att trygga patientsäkerheten. Lagstiftningen ger dock Ivo både möjlighet och skyldighet att förbjuda vård som är patientfarlig.

Hur mår vården som helhet?

– Vi har en väldigt bra vård i Sverige på många sätt. Men den har varit ansträngd länge, och det hotar patientsäkerheten eller orsakar att patienter inte får vård i tid. Akutsjukvårdens grundproblem är allvarliga och måste åtgärdas.

Ivo

Inspektionen för vård och omsorg har under mer än två års tid granskat akutsjukvården vid 27 sjukhus runtom i landet.

I januari 2023 konstaterades en rad patientsäkerhetsbrister, som enligt Ivo:s senaste rapport kvarstår. Däribland att:

Patienter vårdas under lång tid i korridorer utan tillräcklig tillgång till mat, vatten eller hjälp med toalettbesök.

Patienter utrustas med grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet.

Läkemedel ges inte alls eller inte i tid.

Medicinsk övervakning sker inte utifrån patienternas medicinska behov utan utifrån tillgänglig utrustning och personal.

Vid fyra sjukhus – Akademiska sjukhuset, Sunderby sjukhus, Sundsvalls sjukhus och Centrallasarettet i Växjö – har bristerna bedömts så allvarliga att sjukhusen 2022 belades med vite.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

TT

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024