loading
Inrikes

Läkare: Vi hinner inte med vårt jobb

Sofia Hedberg/TT

Många läkare kommer inte att hinna med sina ordinarie arbetsuppgifter i sommar. Och merparten av dem anser inte heller att deras arbetsplatser är rustade för att klara en akut kris. Det visar en undersökning från Läkarförbundet.

– Det finns inga marginaler, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Det är läkare inom primär- och akutsjukvården som fått svara på frågor om läget inför sommaren. Undersökningen gjordes innan Vårdförbundets strejk bröt ut.

Nära hälften av läkarna bedömer att det inte finns tillräckligt med personal för att hinna med de ordinarie uppgifterna i sommar.

Drygt åtta av tio tror att de inte alls eller bara delvis kommer att klara av de ordinarie arbetsuppgifterna.

– Det blir sannolikt ännu svårare att hinna med under sommaren nu när strejken har trätt i kraft, säger Sofia Rydgren Stale.

Oförberedd på kris

Det kommer leda till ännu längre väntetider till operationer, större belastning på personalen samt att både patienter och personal flyttas runt i större utsträckning, menar Rydgren Stale.

En majoritet av de tillfrågade bedömer även att deras arbetsplats är oförberedd på en akut kris. Det är bara strax under var fjärde tillfrågad läkare som upplever att deras arbetsplats är förberedd.

Saknar vårdplatser

Att det saknas personal medför att viktig vård uteblir och att vården har svårt att skala upp om det sker en akut kris, menar Sofia Rydgren Stale.

– I dag saknas det 2 230 disponibla vårdplatser i hela landet. Sverige behöver ha så många vårdplatser att det finns marginaler i vardagen och möjlighet att skala upp i kris, säger hon.

Läkarförbundets medlemsundersökning hade 38 procents svarsfrekvens och besvarades av 1 705 läkare. Undersökningen genomfördes mellan den 20 och 29 maj.

Vårdkonflikt sedan slutet av april

Den 25 april trädde Vårdförbundets övertidsblockad i kraft för omkring 63 000 medlemmar i landets regioner. Blockaden utvidgades den 20 maj till att även gälla flera större kommuner och ytterligare 5 000 medlemmar.

21 maj utökade Vårdförbundet sitt konfliktvarsel till att gälla strejk i fem regioner: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Strejken trädde i kraft den 4 juni för runt 2 000 personer.

Facket har varslat om utökad strejk från och med den 11 juni, bland annat i Värmland.

Den 14 juni sa arbetsgivarsidan ja till medlarnas bud och Vårdförbundet sa nej, vilket betyder att vårdstrejken fortsätter.

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Inrikes

Läkare: Vi hinner inte med vårt jobb

Sofia Hedberg/TT

Många läkare kommer inte att hinna med sina ordinarie arbetsuppgifter i sommar. Och merparten av dem anser inte heller att deras arbetsplatser är rustade för att klara en akut kris. Det visar en undersökning från Läkarförbundet.

– Det finns inga marginaler, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Det är läkare inom primär- och akutsjukvården som fått svara på frågor om läget inför sommaren. Undersökningen gjordes innan Vårdförbundets strejk bröt ut.

Nära hälften av läkarna bedömer att det inte finns tillräckligt med personal för att hinna med de ordinarie uppgifterna i sommar.

Drygt åtta av tio tror att de inte alls eller bara delvis kommer att klara av de ordinarie arbetsuppgifterna.

– Det blir sannolikt ännu svårare att hinna med under sommaren nu när strejken har trätt i kraft, säger Sofia Rydgren Stale.

Oförberedd på kris

Det kommer leda till ännu längre väntetider till operationer, större belastning på personalen samt att både patienter och personal flyttas runt i större utsträckning, menar Rydgren Stale.

En majoritet av de tillfrågade bedömer även att deras arbetsplats är oförberedd på en akut kris. Det är bara strax under var fjärde tillfrågad läkare som upplever att deras arbetsplats är förberedd.

Saknar vårdplatser

Att det saknas personal medför att viktig vård uteblir och att vården har svårt att skala upp om det sker en akut kris, menar Sofia Rydgren Stale.

– I dag saknas det 2 230 disponibla vårdplatser i hela landet. Sverige behöver ha så många vårdplatser att det finns marginaler i vardagen och möjlighet att skala upp i kris, säger hon.

Läkarförbundets medlemsundersökning hade 38 procents svarsfrekvens och besvarades av 1 705 läkare. Undersökningen genomfördes mellan den 20 och 29 maj.

Vårdkonflikt sedan slutet av april

Den 25 april trädde Vårdförbundets övertidsblockad i kraft för omkring 63 000 medlemmar i landets regioner. Blockaden utvidgades den 20 maj till att även gälla flera större kommuner och ytterligare 5 000 medlemmar.

21 maj utökade Vårdförbundet sitt konfliktvarsel till att gälla strejk i fem regioner: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Strejken trädde i kraft den 4 juni för runt 2 000 personer.

Facket har varslat om utökad strejk från och med den 11 juni, bland annat i Värmland.

Den 14 juni sa arbetsgivarsidan ja till medlarnas bud och Vårdförbundet sa nej, vilket betyder att vårdstrejken fortsätter.

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024