Fastighetsmarknaden i Kina visar på två ytterligheter
Presumtiva bostadsköpare tittar på modeller av lyxlägenheter. Situationen för Kinas fastighetsmarknad går i två rakt motsatta riktningar: Wenzhou i Zhejiangprovinsen och Ordos i Inre Mongoliet, upplever betydande prisfall, medan trenden i de största städerna är den motsatta. (Foto: AFP/Getty Images)


Kinas fastighetsmarknad visar på två trender som pekar åt rakt motsatta håll. I över 40 procent av stora och medelstora städer har marknaderna sjunkit drastiskt eller kollapsat, medan priserna fortsätter att stiga i Kinas största städer. Medier och experter har också delade åsikter när det gäller vad framtiden för med sig för Kinas fastighetsmarknad.

I städer som rankas som andrahandsstäder har fastighetsmarknaderna legat stilla eller fallit. Enligt den kinesiska statistikbyråns siffror för 2012 sjönk priserna på nybyggda bostäder (exklusive subventionerade bostäder för låginkomsttagare) i 41 av 70 stora eller medelstora städer. Wenzhou i Zhejiangprovinsen tog ledningen med en 13,2 procents prisfall.

Bostadsmarknaden för övriga bostäder (ej nyproduktion) minskade i 49 av de 70 städerna jämfört med november 2011, återigen med störst nedgång, 9,9 procent, i Wenzhou.

Det har också rapporterats att i Ordos, Inre Mongoliet, har bostadsmarknaden kollapsat. Mer än 80 procent av de pågående byggprojekten har stoppats. Bostadspriserna föll också från 20 000 yuan per kvadratmeter till bara 3 000 yuan.

Samtidigt rapporterade medierna om att bostadsmarknaden i Kinas primära städer, däribland Peking, Shanghai, Guangzhou och Shenzhen, har återhämtat sig.

Uppgifter från Centaline Property visar att under första halvan av december 2012 gick transaktionsvolymen för nybyggnation i Peking upp med nästan 50 procent jämfört med månaderna innan. Sedan början av 2012 ökade priserna i populära områden kring Peking i genomsnitt med 20 procent, meddelades det.

Under första halvan av december 2012 nådde transaktionsvolymen på nybyggda bostäder i Shanghai årstoppen och visade en 7,3-procentig ökning jämfört med samma period i november och en 102-procentig ökning jämfört med samma period 2011.

I Guangzhou fanns den 19 december 338 fastigheter på marknaden. Månaden innan gick priserna upp på 56 av de 338 fastigheterna.

Kinesiska fastighetsexperter är delade när det gäller frågan om prisutvecklingen går upp eller ner.

Ren Zhiqiang, en frispråkig fastighetsmagnat och vd för Beijing Huayuan Group har många gånger öppet deklarerat att fastighetspriserna definitivt är på väg upp. Han förutspådde särskilt att bostadspriserna skulle stiga ytterligare i mars 2013, som resultat av att tillgången på bostäder då i princip kommer att vara uttömd.

Qiu Xiaohua, chef för Nationella statistikbyrån, sade att fastigheter är en nyckelindustri när det gäller Kinas allt snabbare industrialisering och urbanisering. Han anser därför att det är oundvikligt med prishöjningar på bostäder, och trenden kommer att fortsätta i minst tio år.

Ekonomen Andy Xie, å andra sidan, förutspådde nyligen att fastighetspriserna skulle sjunka med 50 procent under de kommande fem åren. Han tillskrev prisfallet att tillgången är större än efterfrågan till följd av växande investeringar i bostadsbyggande och långsam befolkningsökning.

Fastighetsexperten Niu Dao förutspår också att den kinesiska bostadsmarknaden definitivt kommer att kollapsa och förklarar den nuvarande återhämtningen av marknaden med att partifunktionärer samverkar med institutioner och privatpersoner. Den 25 december sade han i en Sina-blogg, att tjänstemännen skickade signaler för att skapa ett intryck av att huspriserna är på snabb uppgång, i syfte att locka fler bostadsköpare. Men alla som köper nu kommer till slut att förlora pengar, sade Niu.

Kinesiska myndigheter har många gånger poängterat att de inte kommer att ändra sin politik för att stävja fastighetsmarknaden och få den att återvända till ”rimliga” bostadspriser. Faktum är att sedan början av 2012 använde kinesiska myndigheter politiska medel till att tygla bostadsmarknaden mer än 210 gånger, enligt Beijing Morning Post.

Ren Zhiqiang, vd för Beijing Huayuan Group, gav en känga till de kinesiska myndigheterna i en artikel från den 14 december som publicerades på det Hongkong-baserade TV-bolaget Phoenix webbsida, och sade att under de senaste tio åren har varje regleringsåtgärd från myndigheternas sida varit felaktig.

Ren sade att de kinesiska myndigheterna fortfarande följer en planekonomisk modell och ständigt använder administrativa åtgärder för att manipulera marknaden. Men varje reglering som myndigheterna har gjort har varit fel, eftersom de generellt bara hade ett kortsiktigt mål men resulterade i långsiktiga biverkningar, vilket i princip förstör marknadsekonomins mekanismer. Bara marknaden kan justera tillgång och efterfrågan, och resultera i rimliga bostadspriser, sade Ren.

En känd ekonom, Ye Tan, anser att bostadsmarknaden 2013 kommer att gå stadigt uppåt. Hon gjorde två förutsägelser i en artikel som publicerades i National Business Daily den 26 december, där hon sade att marknaden kommer att fortsätta att delas upp på två extrema riktningar, så som den har gjort, och att myndigheterna kommer att upprepa att de har vidtagit effektiva åtgärder för att tämja bostadsmarknaden, trots att priserna fortsätter att gå upp i många områden.

Ye sade att även om de kinesiska myndigheterna fortsätter att skärpa sin kontroll av fastighetsmarknaden så är det den faktiska tillgången och efterfrågan och ekonomin som utgör drivkraften bakom att bostadspriserna stiger.

Ursprungliga artikeln på kinesiska.

Översatt från engelska.