Darwins välkända teori möter växande kritik
Charles Darwin vid 51 års ålder. (Foto: Wikipedia)


Under 2009 kommer Charles Darwin att uppmärksammas runt om i världen då det är 200 år sedan han föddes och 150 år sedan hans verk ”Om arternas uppkomst” kom ut. Samtidigt ifrågasätter allt fler forskare evolutionsteorins giltighet.

Som 22-årig fick Charles Darwin erbjudandet att följa med på en forskningsexpedition med fartyget Beagle. Resan varade i fem år och tog honom jorden runt. På Galapagosöarna gjordes ett stopp på fem veckor där han studerade öarnas geologi och biologi.

Galapagosöarna ligger isolerat och det finns många djurarter som bara förekommer där. Detta fick honom, tillsammans med annat han upplevt under resan, att fundera över hur arterna utvecklats.

Evolutionsteorin presenterades

Charles Darwin föddes den 12 februari 1809. När han var femtio år publicerade han sin teori i boken ”Om arternas uppkomst”. Kärnpunkten i hans evolutionsteori är det naturliga urvalet, som säger att den bäst lämpade överlever.

Teorin handlar om att alla levande varelser kommer från en gemensam anfader, som har förändrats genom naturligt urval och slumpmässig variation. Ingen tvekar om att variation och urval kan skapa mindre förändringar inom de existerande arterna (mikroevolution), men Darwin hävdade att mikroevolution leder till uppkomsten av nya arter, organ och kroppskonstitutioner (makroevolution).

1871 publiceras verket ”Människans härledning och könsurvalet”. Det väckte motstånd bland de religiösa och hos allmänheten. Även forskarna reste ragg för här påstod Darwin att människan härstammar från apor. Han fick utstå mycket hård kritik.

Konflikt mellan tron och vetenskapen

Som ung hade Darwin studerat teologi i Cambridge men ju mer indragen han blev i den vetenskapliga världen desto mindre trodde han på Bibeln och han ville inte längre tro på kristendomens mirakler, han tyckte de var osannolika på grund av naturens lagbundenhet.

Själv såg han sig inte som ateist och i sin självbiografi diskuterar han sin religiösa tro och hans slutsats blev:

– Mysteriet med alltings början är olösligt för oss; och jag för min del måste nöja mig med att förbli agnostiker.

Ett annat problem, som Darwin kallade ett avskyvärt mysterium, var blomväxternas till synes plötsliga uppkomst. Dagens forskare säger att den inte var så plötslig som Darwin trodde, men varifrån de utvecklats är fortfarande ouppklarat. Else Marie Friis, en av Naturhistoriska riksmuseets forskare, menar att vi får förklaringen när vi vet mer om jordens historia.

Inga nya arter genom ”det naturliga urvalet”

Kritiken mot Darwins evolutionsteori växer bland vetenskapsmän. Enligt professor Jonathan Wells, som innehar doktorsexamen i teologi från Yale University och en doktorsexamen i biologi från Berkeley University, har ingen forskare under de senaste 150 åren kunnat observera uppkomsten av en ny art genom det som Darwin kallar ”det naturliga urvalet” och ännu mindre ett nytt organ i människans kropp.

Han anser att Darwins påstående om att mikroevolution leder till makroevolution aldrig har kunnat bekräftas vetenskapligt.

Enligt Wells har den moderna genetiken inte heller kunnat lösa problemet. Wells skriver i sin artikel, The Problem of Evidence, på Discovery Institutes hemsida: ”Det spelar ingen roll vad vi än gör med en bananflugas gener så finns det endast tre olika resultat: en normal fluga, en skadad fluga eller en död fluga”.

Hundratals vetenskapsmän vill att bevisen för evoutionsteorin granskas

Faktum är, skriver Wells, att Darwinismens största motståndare var vetenskapsmännen, och den växande skaran av kritiker idag utgörs av ansedda vetenskapsmän.

Sexhundra vetenskapsmän från hela världen med doktorsgrad har i augusti 2008 skrivit under en appell om att bevisen för Darwins evolutionsteori bör undersökas närmare. Listan är publicerad på hemsidan för Discovery Institute.

Darwinismen står också inför en stor utmaning från något som kallas för intelligent design (ID), en teori som handlar om att vissa drag i levande varelser förklaras bättre som ett verk med ett intelligent syfte än en slumpmässig naturlig process.

Det gyllene snittet: universums hemliga kod

Medicinska bevis för naturens läkande kraft

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri


Darwin har fått utstå mycket kritik för sin evolutionsteori, bland annat blev han utsatt för satir. (Foto: Wikipedia)

Darwin har fått utstå mycket kritik för sin evolutionsteori, bland annat blev han utsatt för satir. (Foto: Wikipedia)