Atlantisliknande område upptäckt utanför skotska kusten

En karta över Storbritannien med Doggerland markerat med rött. (University of St. Andrews)


Ett stort undervattensområde i Nordsjön kan ha varit hem för tusentals människor under stenåldern, innan området utsattes för en förödande tsunami och gradvis försvann under den stigande havsnivån, enligt 15 års forskning av brittiska forskare.

Området heter Doggerland och sträckte sig från norra Skottland till Danmark och ned mot kanalöarna. Det sjönk långsamt ner i havet mellan år 18 000 och 5 500 f.Kr, vilket separerade Storbritannien från övriga Europa.

”Doggerland var hjärtat i den europeiska kontinenten tills havsnivån steg och gav oss dagens brittiska kustlinje”, sade geofysikern Richard Bates vid University of St. Andrews i ett uttalande.

”Vi har spekulerat i åratal kring detta förlorade lands existens efter att fiskare fått upp ben över hela Nordsjön, men det är först efter samarbete med oljebolag de senaste åren som vi har lyckats återskapa hur det förlorade landet såg ut.”

Forskarna återskapade ett enormt och komplext landskap genom att använda geofysiska modeller och material som samlats in på havsbotten, inklusive fossiliserat material från växter och djur som bebodde Doggerland.

”Vi har nu lyckats modellera dess flora och fauna, bygga upp en bild av det forntida folk som bodde där och börjat förstå en del av de dramatiska händelser som följaktligen förändrade landet, bland annat havsnivåns höjning och en förödande tsunami”, sade Bates.

Ursprungligen var Doggerland kuperat med vattenvägar och en veckad kustlinje, men när havsnivån steg, skapades en arkipelag av låglänta öar.

Bland de andra intressanta fynden som hittats finns en massgrav med mammutar, stående stenar och sannolikt en begravningsplats för människor.

”Vi har inte hittat exakta platser eller hur saker skapades, men vi har hittat många artefakter och undervattensstrukturer som är väldigt svåra att förklara genom naturliga händelser, som till exempel murar omgivna av diken och fossiliserade trädstubbar på havsbotten”, sade Bates.

”Det finns i själva verket väldigt lite bevis kvar eftersom mycket av det har eroderat under vattnet. Det är som att försöka hitta en del av en nål i en höstack.”

“Det vi har funnit är dock en anmärkningsvärd mängd bevis och vi kan nu peka ut de bästa platserna för att hitta bevarade tecken på liv.”

Bilder och artefakter visas för närvarande i en utställning i London som kallas ”Drowned Landscapes”.

Översatt från engelska


En dykare undersöker stora stenar vid Doggerland. (University of St Andrews)

En dykare undersöker stora stenar vid Doggerland. (University of St Andrews)