loadingFörra året var drygt 158 300 personer sysselsatta i jordbruket, enlig Jordbruksverket. Foto: Susanne W. Lamm
Förra året var drygt 158 300 personer sysselsatta i jordbruket, enlig Jordbruksverket. Foto: Susanne W. Lamm
Inrikes

Antalet sysselsatta i jordbruket minskar

Epoch Times

Under 2023 minskade antalet sysselsatta i jordbruket med 5 procent jämfört med året 2020, enligt statistik från Jordbruksverket.

Under det gångna året var antalet sysselsatta i jordbruket 158 300, en minskning med 8 100 personer. 

Andelen män och kvinnor var 57 respektive 43 procent förra året.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFörra året var drygt 158 300 personer sysselsatta i jordbruket, enlig Jordbruksverket. Foto: Susanne W. Lamm
Förra året var drygt 158 300 personer sysselsatta i jordbruket, enlig Jordbruksverket. Foto: Susanne W. Lamm
Inrikes

Antalet sysselsatta i jordbruket minskar

Epoch Times

Under 2023 minskade antalet sysselsatta i jordbruket med 5 procent jämfört med året 2020, enligt statistik från Jordbruksverket.

Under det gångna året var antalet sysselsatta i jordbruket 158 300, en minskning med 8 100 personer. 

Andelen män och kvinnor var 57 respektive 43 procent förra året.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024