loadingAtt söka efter kvinnlig gudomlighet kan få ett högt pris. För prästen Ellen Jakobsson innebar det avkragning.   Foto: Džoko Stach
Att söka efter kvinnlig gudomlighet kan få ett högt pris. För prästen Ellen Jakobsson innebar det avkragning. Foto: Džoko Stach
Inrikes

Antalet avstängda präster ökar

Maria Eriksson

Stockholmsprästen Ellen Jakobsson, även känd från Netflix-serien ”Love is Blind”, avkragas efter att domkapitlet anser att hennes syn på nattvarden skiljer sig från Svenska kyrkans tro. Beslutet är överklagat till Överklagandenämnden.

Ellen Jakobsson vill att Svenska kyrkan ska reformeras och bli mer tillgänglig. Domkapitlet har svarat med avkragning. För Epoch Times berättar hon om vikten av en relevant kyrka.

– Jag tror att jag upplevs som lite besvärlig. Jag tar upp frågor kring det gudomligt feminina och om vilken slags kyrka jag längtar efter, säger hon.

Svenska kyrkan

Antalet präster i Svenska kyrkan var år 2019 ungefär 3 000, varav hälften män och hälften kvinnor. 

Antalet medlemmar är 5,5 miljoner. Kyrkan är indelad i 13 stift, uppdelat på 1 288 församlingar, varav 31 församlingar i andra länder. Det finns 3 400 invigda kyrkor, varav 2 955 är skyddade enligt kulturmiljölagen.

Obehörig präst (avkragad). Enligt 31 kap. 12§ kyrkoordningen får domkapitlet förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet eller tilldela prästen skriftlig erinran, om denne:

1. har brutit de löften som han eller hon har givit vid vigningen,

2. har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant han eller hon har fått veta under bikt eller enskild själavård, 

3. på grund av sjukdom eller av annan liknande anledning har förlorat förmågan att rätt utöva vigningstjänsten, eller

4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha.

Källa: Kyrkoordningen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAtt söka efter kvinnlig gudomlighet kan få ett högt pris. För prästen Ellen Jakobsson innebar det avkragning.   Foto: Džoko Stach
Att söka efter kvinnlig gudomlighet kan få ett högt pris. För prästen Ellen Jakobsson innebar det avkragning. Foto: Džoko Stach
Inrikes

Antalet avstängda präster ökar

Maria Eriksson

Stockholmsprästen Ellen Jakobsson, även känd från Netflix-serien ”Love is Blind”, avkragas efter att domkapitlet anser att hennes syn på nattvarden skiljer sig från Svenska kyrkans tro. Beslutet är överklagat till Överklagandenämnden.

Ellen Jakobsson vill att Svenska kyrkan ska reformeras och bli mer tillgänglig. Domkapitlet har svarat med avkragning. För Epoch Times berättar hon om vikten av en relevant kyrka.

– Jag tror att jag upplevs som lite besvärlig. Jag tar upp frågor kring det gudomligt feminina och om vilken slags kyrka jag längtar efter, säger hon.

Svenska kyrkan

Antalet präster i Svenska kyrkan var år 2019 ungefär 3 000, varav hälften män och hälften kvinnor. 

Antalet medlemmar är 5,5 miljoner. Kyrkan är indelad i 13 stift, uppdelat på 1 288 församlingar, varav 31 församlingar i andra länder. Det finns 3 400 invigda kyrkor, varav 2 955 är skyddade enligt kulturmiljölagen.

Obehörig präst (avkragad). Enligt 31 kap. 12§ kyrkoordningen får domkapitlet förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet eller tilldela prästen skriftlig erinran, om denne:

1. har brutit de löften som han eller hon har givit vid vigningen,

2. har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant han eller hon har fått veta under bikt eller enskild själavård, 

3. på grund av sjukdom eller av annan liknande anledning har förlorat förmågan att rätt utöva vigningstjänsten, eller

4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha.

Källa: Kyrkoordningen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024