loadingArbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade på torsdagen två åtgärder för att flyktingar och ensankommande barn ska fördelas jämnare mellan landets kommuner. (Foto: Skärmdump)
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade på torsdagen två åtgärder för att flyktingar och ensankommande barn ska fördelas jämnare mellan landets kommuner. (Foto: Skärmdump)
Inrikes

Alla Sveriges kommuner ska ta emot flyktingar

Hans Bengtsson - Epoch Times

Alla svenska kommuner kommer att få ta emot migranter som fått uppehållstillstånd, och fler skolor ska hjälpa till med att utbilda ensamkommande barn. Regeringen vill genomföra snabba lagändringar på dessa två områden.

– Några kommuner tar ett stort ansvar, andra gör det inte, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, när hon presenterade propositionen om etablering av nyanlända som regeringen beslutade om tidigare på torsdagen, vid en presskonferens på Rosenbad.

Ökningen av antalet asylsökande inklusive ensamkommande barn har varit exceptionell i år. Mottagandet i kommunerna är fortfarande otillräckligt trots att flera kommuner har ökat sina insatser, på grund av att behoven är så mycket större, sade Johansson.

Ensamkommande barn kan få stöd via telefon

Resultatet av det ojämna mottagandet i olika kommuner har blivit att många migranter tar saken i egna händer och skaffar vad ministern kallar ebo (eget boende), istället för att flytta till en anvisad plats i någon kommun. Många bor också kvar på asylboenden efter att de fått uppehållstillstånd.

De kommuner som tar emot lägst antal kommer nu att få se betydligt fler invandrare på gatorna. Det gäller till exempel Kävlinge, Höganäs och Nacka, de tre med lägst flyktingmottagande.

Arbetsmarknad viktig faktor

Arbetsmarknaden kommer att vara en viktig faktor vid fördelningen över landet. Län med god arbetsmarknad får räkna med att öka mottagandet rejält, sade Ylva Johansson. Även tidigare flyktingmottagande och befolkningsstorlek räknas in i anvisningsbedömningarna. Syftet är enligt regeringen att fler flyktingar ska komma till de kommuner som har bäst förutsättningar att ta emot dem.

Hittills har det omvända förhållandet gällt; de områden med sämst arbetsmarknad har tagit emot flest flyktingar.

Det finns riksdagsmajoritet för propositionen, som ingick i överenskommelsen om flyktingpolitik som slutits mellan regeringen, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars.

Kommunerna får hjälp att klara flyktingmottagandet

Regeringen bedömer att den nya lagen innebär en ”godtagbar inskränkning i det kommunala självstyret”. Propositionen innehåller inget förslag på sanktioner mot kommuner som inte tar sitt ansvar, i likhet med att det inte utgår sanktioner mot dem som inte uppfyller sina åtaganden mot ensamkommande barn.

– Men jag är inte främmande för det om det skulle visa sig nödvändigt. Det är ingen principfråga.

Även snabbutredning om ensamkommande barn

Regeringen presenterade vid presskonferensen även en snabbutredning för att förbättra fördelningen av ensamkommande barn mellan landets skolor. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sade att ansvarstagandet inte bara skevar mellan kommuner utan även mellan olika skolor inom kommunerna.

– En tredjedel av de ensamkommande eleverna går på 4 procent av landets skolor och fler än var femte skola tar inte emot en enda ensamkommande, sade han.

Utredningen syftar till att de nyanlända barnen ska få gå på de skolor som har bäst förutsättningar att ta emot elever som levt på flykt.

Man ska även undersöka hur pensionerade lärare och lärarstuderande ska kunna bistå de nyanländas utbildning.

Resultaten från utredningen om nyanländas rätt till utbildning ska vara genomförbara till starten av höstterminen 2016.

Ensamkommande barn kan få stöd via telefon

Mest lästa

Rekommenderat

loadingArbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade på torsdagen två åtgärder för att flyktingar och ensankommande barn ska fördelas jämnare mellan landets kommuner. (Foto: Skärmdump)
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade på torsdagen två åtgärder för att flyktingar och ensankommande barn ska fördelas jämnare mellan landets kommuner. (Foto: Skärmdump)
Inrikes

Alla Sveriges kommuner ska ta emot flyktingar

Hans Bengtsson - Epoch Times

Alla svenska kommuner kommer att få ta emot migranter som fått uppehållstillstånd, och fler skolor ska hjälpa till med att utbilda ensamkommande barn. Regeringen vill genomföra snabba lagändringar på dessa två områden.

– Några kommuner tar ett stort ansvar, andra gör det inte, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, när hon presenterade propositionen om etablering av nyanlända som regeringen beslutade om tidigare på torsdagen, vid en presskonferens på Rosenbad.

Ökningen av antalet asylsökande inklusive ensamkommande barn har varit exceptionell i år. Mottagandet i kommunerna är fortfarande otillräckligt trots att flera kommuner har ökat sina insatser, på grund av att behoven är så mycket större, sade Johansson.

Ensamkommande barn kan få stöd via telefon

Resultatet av det ojämna mottagandet i olika kommuner har blivit att många migranter tar saken i egna händer och skaffar vad ministern kallar ebo (eget boende), istället för att flytta till en anvisad plats i någon kommun. Många bor också kvar på asylboenden efter att de fått uppehållstillstånd.

De kommuner som tar emot lägst antal kommer nu att få se betydligt fler invandrare på gatorna. Det gäller till exempel Kävlinge, Höganäs och Nacka, de tre med lägst flyktingmottagande.

Arbetsmarknad viktig faktor

Arbetsmarknaden kommer att vara en viktig faktor vid fördelningen över landet. Län med god arbetsmarknad får räkna med att öka mottagandet rejält, sade Ylva Johansson. Även tidigare flyktingmottagande och befolkningsstorlek räknas in i anvisningsbedömningarna. Syftet är enligt regeringen att fler flyktingar ska komma till de kommuner som har bäst förutsättningar att ta emot dem.

Hittills har det omvända förhållandet gällt; de områden med sämst arbetsmarknad har tagit emot flest flyktingar.

Det finns riksdagsmajoritet för propositionen, som ingick i överenskommelsen om flyktingpolitik som slutits mellan regeringen, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars.

Kommunerna får hjälp att klara flyktingmottagandet

Regeringen bedömer att den nya lagen innebär en ”godtagbar inskränkning i det kommunala självstyret”. Propositionen innehåller inget förslag på sanktioner mot kommuner som inte tar sitt ansvar, i likhet med att det inte utgår sanktioner mot dem som inte uppfyller sina åtaganden mot ensamkommande barn.

– Men jag är inte främmande för det om det skulle visa sig nödvändigt. Det är ingen principfråga.

Även snabbutredning om ensamkommande barn

Regeringen presenterade vid presskonferensen även en snabbutredning för att förbättra fördelningen av ensamkommande barn mellan landets skolor. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sade att ansvarstagandet inte bara skevar mellan kommuner utan även mellan olika skolor inom kommunerna.

– En tredjedel av de ensamkommande eleverna går på 4 procent av landets skolor och fler än var femte skola tar inte emot en enda ensamkommande, sade han.

Utredningen syftar till att de nyanlända barnen ska få gå på de skolor som har bäst förutsättningar att ta emot elever som levt på flykt.

Man ska även undersöka hur pensionerade lärare och lärarstuderande ska kunna bistå de nyanländas utbildning.

Resultaten från utredningen om nyanländas rätt till utbildning ska vara genomförbara till starten av höstterminen 2016.

Ensamkommande barn kan få stöd via telefon

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024