loading

Containerfartyget från Cosco Shipping, Kina,  lossar vid Hamburgs hamnterminal som Kina villle köpa 35 procent av. Trots varningar  betonade kanslern Schulz vikten av starka handelsband mellan Kina och Tyskland. Cosco fick köpa en andel  "under 25 procent". Foto: Axel Heimken/AFP via Getty Images
Containerfartyget från Cosco Shipping, Kina,  lossar vid Hamburgs hamnterminal som Kina villle köpa 35 procent av. Trots varningar  betonade kanslern Schulz vikten av starka handelsband mellan Kina och Tyskland. Cosco fick köpa en andel  "under 25 procent". Foto: Axel Heimken/AFP via Getty Images

Ville ha förbud mot köpet

Epoch Times
Publicerad 2022-10-27

Containerfartyget från Cosco Shipping, Kina,  lossar vid Hamburgs hamnterminal som Kina villle köpa 35 procent av. Trots varningar  betonade kanslern Schulz vikten av starka handelsband mellan Kina och Tyskland. Cosco fick köpa en andel  "under 25 procent". Foto: Axel Heimken/AFP via Getty Images

 

 

Mest lästa

loading

Containerfartyget från Cosco Shipping, Kina,  lossar vid Hamburgs hamnterminal som Kina villle köpa 35 procent av. Trots varningar  betonade kanslern Schulz vikten av starka handelsband mellan Kina och Tyskland. Cosco fick köpa en andel  "under 25 procent". Foto: Axel Heimken/AFP via Getty Images
Containerfartyget från Cosco Shipping, Kina,  lossar vid Hamburgs hamnterminal som Kina villle köpa 35 procent av. Trots varningar  betonade kanslern Schulz vikten av starka handelsband mellan Kina och Tyskland. Cosco fick köpa en andel  "under 25 procent". Foto: Axel Heimken/AFP via Getty Images

Ville ha förbud mot köpet

Epoch Times
Publicerad 2022-10-27

Containerfartyget från Cosco Shipping, Kina,  lossar vid Hamburgs hamnterminal som Kina villle köpa 35 procent av. Trots varningar  betonade kanslern Schulz vikten av starka handelsband mellan Kina och Tyskland. Cosco fick köpa en andel  "under 25 procent". Foto: Axel Heimken/AFP via Getty Images

 

 

Rekommenderat