Vill sänka arbetsgivaravgiften för landets alla småföretag
Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas riksförbund. Foto: Småföretagarnas riksförbund


Småföretagarnas riksförbund vill ha sänkt arbetsgivaravgift under resten av året. Det är den åtgärd som mest efterfrågas av småföretagare runt om i landet, och skulle rädda många företag undan coronarestriktionernas ekonomiska effekter, menar organisationen.

Landets många småföretagare behöver andrum, befrielse från krångliga stöd och att regeringen satsar på den åtgärd från förra året som gav bäst utdelning, menar de och säger att regeringens insatser under pandemin inte varit tillfredsställande, med tanke på den press som många företagare ställts inför.

– När företagaren själv får belåna hus och hem för att betala ut löner till sina anställda, medan han själv får stå oavlönad, så är det inte mer än rätt att återinföra den enda stödåtgärd som visat sig fungera, skriver Småföretagarnas näringspolitiske talesperson Erik Sjölander och förbundsordförande Sten Lindgren i ett pressmeddelande.

De anser att förra vårens sänkning av arbetsgivaravgiften var den enskilda åtgärd som hade absolut bäst genomslag och föreslår därför en repris. De vill sänka arbetsgivaravgiften till 10,21 procent (från normala 31,42 procent och bara behålla ålderspensionsavgiften). Det gäller företag med upp till 20 anställda och en lönesumma på upp till 30 000 kronor. De vill också se amnesti och ett mera träffsäkert omställningsstöd (se faktaruta).

Upprop till regeringen

Organisationen har startat uppropet ”Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige!” Med detta vill de sätta press på regeringen och andra politiker så att de genomför konkreta åtgärder som kan rädda jobb och livskraftiga företag.

Förra årets sänkning av arbetsgivaravgiften innebar enligt Småföretagarna en skattelättnad på 5 300 kronor per månad och anställd.

– Vilket i pandemitider var ett mycket välbehövligt stöd för framför allt småföretag.

En fördel var också att detta stöd var enkelt att hantera och att få ut pengar genom, jämfört med andra stödåtgärder som upplevdes som krångliga, anser Sjölander och Lindgren.

Sänkningen gav effekt

Den sänkta arbetsgivaravgiften gav en direkt effekt på de minsta företagens likviditet och kostnadsläge, vilket medförde att jobb inte bara kunde behållas, på sina håll ledde det även till nyanställningar, trots pandemin och de tuffa restriktionerna, skriver de.

– Om riksdagspartierna på allvar vill visa den tilltro till landets småföretagare som de så ofta uttrycker går det att att ta snabba beslut kring samtliga av dessa förslag, säger Småföretagarna.

Småföretagarnas riksförbund är en intresseorganisation med cirka 30 000 medlemmar. Prioriteten ligger på de minsta företagen, med en till nio anställda. Målet är att det ska vara så enkelt som möjligt att äga och driva företag i Sverige.

Den fulla, ordinarie, arbetsgivaravgiften är 31,42 procent på bruttolönen och merparten går till att finansiera socialförsäkringssystemet. Lägre arbetsgivaravgift, 10,21 procent (enbart ålderspensionsavgiften), läggs på inkomster på upp till 25 000 kronor för ungdomar på 15–18 år och för 19–23-åringar betalas 19,73 procent. För äldre arbetstagare, födda 1938–1955, betalas 10,21 procent utan inkomstbegränsning. För personer födda 1937 och tidigare betalas ingen arbetsgivaravgift.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Tre krav i Småföretagarnas upprop

• Ge amnesti till företag som lämnat in avstämningsrapporter för sent.

Ett krånglande bank-id, att någon anställd har redovisat lönen fel ”eller andra petitesser” ska inte leda till avslag och återbetalning av korttidsstödet.

• Inför ett mera träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader.

Om lönekostnader inkluderas i det befintliga omställningsstödet ska företag som har tappat omsättning på grund av restriktionerna kunna få hundraprocentig kompensation för omställningsbortfallet.

Bland annat har förutsättningarna för korttidspermitteringar visat sig betydligt sämre för småföretag än för industriföretag.

• Sänk arbetsgivaravgiften till 10,21 procent för arbetsgivare med upp till 20 anställda under resten av 2021.

Detta är en stödåtgärd som ”är enkel att hantera och ger en direkt effekt för de minsta företagarnas likviditet och kostnadsläge”.

Källa: Småföretagarnas riksförbund