Verkliga dödstalet i Wuhan kan vara 12 gånger högre än officiella siffror
Medicinsk personal behandlar covid-19-patienter på ett sjukhus i Wuhan, Kina, den 24 februari, 2020. Foto: STR/AFP via Getty Images


Information från boende i KKP-virusets epicentrum, Wuhan i Kina, tyder på att den verkliga dödssiffran kan vara över 32 000, vilket är 12,7 gånger större än de officiella siffrorna.

De lokala hälsomyndigheterna i Hubeiprovinsen meddelade den 23 mars att i hela Wuhan hade 2 524 människor dött av KKP-viruset. Wuhan är huvudstaden i Hubeiprovinsen.

Epoch Times kallar det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, för KKP-viruset, eftersom det kinesiska kommunistpartiets mörkläggning och undermåliga hantering tillät viruset att spridas över hela Kina och orsaka en global pandemi. 

Rapporter från medicinska experter publicerade i Lancet och andra tidskrifter har avslöjat att de kinesiska myndigheterna har ljugit om virusutbrottet från dag ett. Den verkliga situationen i Wuhan och resten av Kina har mörklagts.

När familjerna till de som dött av viruset nyligen tilläts hämta askan från sina avlidna släktingar, vid sju olika begravningskapell med krematorier, visade sig en tydligare bild av det verkliga dödstalet.

Invånare i Wuhan

Yin, som arbetar som taxichaufför i Wuhan, åkte till ett lokalt begravningskapell för att hämta askan från sin avlidna mamma.

Hans mamma dog den 1 februari. Han berättar att sjukhuset gjorde en lungröntgen på henne dagen innan hon dog. Läkare från tre sjukhus sade att hennes lungor var allvarligt infekterade med KKP-viruset. Sjukhuset uppgav dock på dödscertifikatet att dödsorsaken var andningssvikt.

Den 28 mars berättade Yin för Epoch Times kinesiska upplaga att hans mammas kropp skickades från sjukhuset till begravningskapellet för omedelbar kremering. Han fick inte ens tillåtelse att se henne en sista gång.

Ända sedan staden stängdes ned den 23 januari har myndigheterna inte tillåtit någon gravsättning av urnor, och från och med den 2 februari har det inte varit tillåtet att hämta askan från avlidna släktingar förrän den 23 mars. Med andra ord förvarades majoriteten av askan av de avlidna, som dött mellan den 23 januari och den 23 mars, på begravningskapellen.

Yin åkte till begravningskapellet den 24 mars för att hämta sin avlidna mammas aska.

– Urnorna var oräkneliga … Hela entréhallen var fylld av urnor … Vissa stod till och med utanför dörren [på grund av platsbrist], säger Yin.

Ding, boende i Wuhan, förlorade även han sin mamma till följd av viruset. Han berättar för Epoch Times att Wuchang begravningskapell informerade de avlidnas släktingar att kapellet skulle lämna ut 500 urnor per dag, för att säkerställa att alla urnor kunde lämnas ut före den 4 april, inför Qingmingfestivalen som är en traditionell kinesisk högtid då man visar vördnad för sina förfäder. 

Yangtzefloden och byggnader i Wuhan, Kina, den 29 mars, 2020. Foto: Hector Retamal, AFP via Getty Images

Uppskattade siffror

Wuhan har totalt åtta statligt drivna begravningskapell, varav sju har krematorier, och det åttonde tar emot Huimuslimer och utför begravningar.

Enligt en rapport från den 26 mars i den kinesiska finanstidskriften Caixin, köpte Hankou begravningskapell 5000 urnor under ett dygn.

Personalen tog vid den här tiden en bild av kapellets lager där det fanns 3 500 urnor. Vi kan alltså anta att kapellet lämnade ut 1 500 urnor under det föregående dygnet (5000 - 3 500 = 1 500).

Om man antar att Hankou begravningskapell kommer att lämna ut samma antal urnor varje dag från den 23 mars fram till Qingmingfestivalen, skulle det vara aska från minst 18 000 kroppar (1 500 x 12 dagar) i Hankou. Och i Wuchang skulle det vara aska från 6000 kroppar (500 x12 dagar).

Enligt en anställd på Yushunshan begravningskapell i Caidiandistriktet har de cirka två tredjedelar av kapaciteten hos Wuchanganläggningen. Vi kan då uppskatta att Caidian kremerat två tredjedelar av Wuchangs antal, eller 4 000 kroppar.

Begravningskapellen Jiangxia, Huangpi, Xinzhou, and Qingshan har var ungefär samma kapacitet, vilket är ungefär hälften av Wuchangs. Man kan då uppskatta att de kremerat cirka 12 000 kroppar (6 000 delat på 2, sedan multiplicerat med 4 är lika med 12 000).

Det totala antalet utlämnade urnor från samtliga 7 anläggningar, kan därmed uppskattas till omkring 40 000 (18 000 + 6 000 + 4 000 + 12 000).

För att bestämma antalet döda av KKP-viruset, måste andra dödsorsaker tas med i beräkningen. Enligt den senaste statistiken från myndigheterna i Hubei, dog cirka 47 900 personer under 2018. Detta innebär att det var ett genomsnitt på 131 dödsfall per dag.

Tiden från det att staden stängdes ned den 23 januari fram till dess att begravningskapellen öppnade igen den 24 mars, är det 60 dagar. Om man antar att antalet icke-virusrelaterade dödsfall per dag under ett normalt år är 131, då skulle det vara cirka 7 860 icke-virusrelaterade dödsfall under den perioden (131 x 60).

Uppskattningsvis är då dödstalet till följd av viruset minst 32 140 (40 000 - 7 860).

Dessutom fanns det patienter som dog av KKP-viruset i Wuhan innan den 23 januari. Men vi bortser från dessa uppgifter här.

Myndigheterna skickade även 40 mobila krematorier till Hubeiprovinsen i mitten av februari, där varje hade kapacitet att bränna fem ton medicinskt avfall och kroppar per dag. Det är oklart om dessa användes till att bränna kroppar som dött av viruset.

Resenärer anländer till Hankou tågstation i Wuhan, Kina, den 28 mars, 2020. Foto: Getty Images

Sanningen dold

Under hela spridningen av KKP-viruset har myndigheternas uppgifter varit falska.

Den 29 februari publicerade en grupp specialister från Kinas smittskyddsinstitut en rapport baserad på studierna av 70 000 virusfall.

Specialisterna avslöjade att 104 människor var smittade av KKP-viruset i december 2019. Wuhans myndigheter meddelade den 31 december att det uppstått ett lugninflammations-utbrott orsakat av virus bland 27 personer.

Specialisterna uppgav att det första fallet där en medicinsk personal smittades av KKP-viruset diagnosticerades den 27 december. Därefter smittades ytterligare 151 medicinsk personal i Wuhan mellan den 1 och 20 januari. 49 smittades i andra städer i Hubeiprovinsen, och ytterligare 30 smittades i andra provinser.

När medicinsk personal smittas är det ett tecken på att viruset kan överföras mellan människor.

Men myndigheterna förnekade att viruset kunde spridas från människa till människa fram till den 20 januari. Den dagen meddelade för första gången en top-epidemiolog som arbetar för centralregeringen att viruset smittar mellan familjemedlemmar.

I mars kunde Epoch Times ta del av fyra läckta dokument från Wuhans lokala hälsomyndighet, som innehöll statistiska data om diagnostiska testresultat i staden den 14 mars.

Dokumenten visade att staden hade testat totalt 16 234 prover den dagen. Av dessa var 373 positiva för KKP-viruset. Bland de positiva svaren var 91 prover förstagångs-positiva.

Samma dag rapporterade myndigheterna endast fyra nya smittade i Wuhan.

Wuhans myndigheter har nyligen tillåtit verksamheter att öppna igen och att invånare återgår till sina arbeten. Regeringen har dock erkänt att det finns människor som kan återinsjukna efter att ha tillfrisknat, eller som är asymtomatiska, men att dessa inte kommer att räknas som nya fall. Faktum är att vissa av dessa kan sprida viruset vidare till andra.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.