loading
Åsa Grauman är forskare vid Uppsala universitet. Foto: Hjärt-Lungfonden
Åsa Grauman är forskare vid Uppsala universitet. Foto: Hjärt-Lungfonden
Hälsa

Undersökning: Många underskattar risken för hjärt- och kärlsjukdom

Lotta Svedin

I Sverige lever över två miljoner svenskar med hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken och varje år dör omkring 30 000 svenskar av hjärt-kärlsjukdomar. Det är ungefär var tredje dödsfall. Ändå underskattar en av tre risken att drabbas.

En studie visar att människor som upplever att de har mycket god hälsa och som inte har hjärt-kärlsjukdom i familjen i högre grad underskattar risken än de som skattar sin hälsa sämre. Det gäller oberoende av utbildningsnivå och hur bra de är på att ta till sig information och fatta beslut om sin egen hälsa.

– Hjärt-kärlsjukdom utvecklas långsamt och riskfaktorerna ackumuleras i det tysta under livets gång. För att preventionsarbete och behandling ska bli framgångsrik är individens egen medvetenhet om risken för hjärt-kärlsjukdom viktig, säger Åsa Grauman, forskare vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Åsa Grauman är forskare vid Uppsala universitet. Foto: Hjärt-Lungfonden
Åsa Grauman är forskare vid Uppsala universitet. Foto: Hjärt-Lungfonden
Hälsa

Undersökning: Många underskattar risken för hjärt- och kärlsjukdom

Lotta Svedin

I Sverige lever över två miljoner svenskar med hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken och varje år dör omkring 30 000 svenskar av hjärt-kärlsjukdomar. Det är ungefär var tredje dödsfall. Ändå underskattar en av tre risken att drabbas.

En studie visar att människor som upplever att de har mycket god hälsa och som inte har hjärt-kärlsjukdom i familjen i högre grad underskattar risken än de som skattar sin hälsa sämre. Det gäller oberoende av utbildningsnivå och hur bra de är på att ta till sig information och fatta beslut om sin egen hälsa.

– Hjärt-kärlsjukdom utvecklas långsamt och riskfaktorerna ackumuleras i det tysta under livets gång. För att preventionsarbete och behandling ska bli framgångsrik är individens egen medvetenhet om risken för hjärt-kärlsjukdom viktig, säger Åsa Grauman, forskare vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024