loadingFoto: Roland Magnusson/Shutterstock
Foto: Roland Magnusson/Shutterstock
Debatt

Sverigedemokraterna: Bromma flygplats ska bevaras

Thomas Morell och Martin Kinnunen

Den socialdemokratiska majoriteten i Stockholm har beslutat att säga upp avtalet med staten om Bromma flygplats i förtid. Flygplatsen ska vara avvecklad och marken återställd senast 2038, enligt Socialdemokraterna. SD säger nej och har aktivt drivit frågan i Tidöförhandlingarna. De förespråkar en satsning på elflyg som gör flygplatsen fossilfri. 

De röd-grönas plan för Bromma flygplats kläs i ord som grönt och skönt. Fina skisser har över åren presenterats i form av en lummig stadsdel prunkande av grönska, utan en bil eller lastbil så långt ögat kan se. Givetvis i syfte att få denna gigantiska utbyggnad av bostäder att framstå som modest och obetydlig. Bara för att ta en jämförelse i storlek så motsvarar antalet bostäder, som Socialdemokraterna förespråkar, hela Skurups kommun (16 700 invånare). Då ska man också komma ihåg att samtliga trafikleder runt Bromma flygplats är bland de mest trafikerade i hela Stockholm.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFoto: Roland Magnusson/Shutterstock
Foto: Roland Magnusson/Shutterstock
Debatt

Sverigedemokraterna: Bromma flygplats ska bevaras

Thomas Morell och Martin Kinnunen

Den socialdemokratiska majoriteten i Stockholm har beslutat att säga upp avtalet med staten om Bromma flygplats i förtid. Flygplatsen ska vara avvecklad och marken återställd senast 2038, enligt Socialdemokraterna. SD säger nej och har aktivt drivit frågan i Tidöförhandlingarna. De förespråkar en satsning på elflyg som gör flygplatsen fossilfri. 

De röd-grönas plan för Bromma flygplats kläs i ord som grönt och skönt. Fina skisser har över åren presenterats i form av en lummig stadsdel prunkande av grönska, utan en bil eller lastbil så långt ögat kan se. Givetvis i syfte att få denna gigantiska utbyggnad av bostäder att framstå som modest och obetydlig. Bara för att ta en jämförelse i storlek så motsvarar antalet bostäder, som Socialdemokraterna förespråkar, hela Skurups kommun (16 700 invånare). Då ska man också komma ihåg att samtliga trafikleder runt Bromma flygplats är bland de mest trafikerade i hela Stockholm.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024