loadingKorruption kan handla om att pengar byter händer, men omfattar mycket mer, som att låta sig bjudas på restaurang i utbyte mot ett kontrakt.  Foto: Shutterstock
Korruption kan handla om att pengar byter händer, men omfattar mycket mer, som att låta sig bjudas på restaurang i utbyte mot ett kontrakt.  Foto: Shutterstock
Inrikes

Sverige tappar i index över korruption

Camilla Johansson
Publicerad 2023-03-23

Sverige har tappat poäng i den internationella korruptionslistan jämfört med förra året. Samtidigt som det befaras vara en trend pågår arbete för att motverka problemet, bland annat genom utbildningar och information.


När Transparency International i slutet av januari presenterade sitt korruptionsindex visade det att något håller på att hända med Sverige. Placeringen var den lägsta sedan 2012. Indexet går från 100 till ett, där höga poäng visar på en låg nivå av korruption. Sverige befinner sig förvisso fortfarande på en hög nivå med sina 83 poäng, men har sjunkit med två poäng sedan indexet presenterades förra året. Det innebär att vi är näst sämst i Norden i fråga om korruption, endast Island ligger sämre till med sina 74 poäng. Danmark är inte bara minst korrupt i Norden, utan även i hela världen med sina 90 poäng. Både Finland, som får 87 poäng och Norge med sina 84 poäng, faller en placering sedan förra året.

Enligt Transparency International som publicerar Korruptionsindex gör det säkerhetspolitiska läget och de kvarvarande effekterna av covid 19-pandemin att transparens, integritet och ansvarsutkrävande utmanas alltmer – både nationellt och internationellt.

Transparency Internationals korruptionsindex

Transparency International har sedan 1995 årligen publicerat ett korruptionsindex.

Länder rankas i detta index efter deras upplevda nivåer av korruption utifrån bedömningar av experter och opinionsundersökningar.

Generell definition av korruption är här ”missbruk av offentlig makt för privat nytta”.

Antalet länder som finns med i indexet har ökat med åren, från 41 länder 1995 till 180 länder sedan 2007.

Skalan går från 100, som representerar minst korrupt, ned till noll, som då representerar mest korrupt.

Inget av de bedömda länderna når upp till 100 poäng.

Minst korrumperat upplevs Danmark vara, medan Somalia bedöms vara det mest korrumperade landet.

Somalia har dock de senaste mätningarna klättrat från åtta poäng till 12 poäng.

Källa: Transparency International Sverige 

Läs mer

Mest lästa

loadingKorruption kan handla om att pengar byter händer, men omfattar mycket mer, som att låta sig bjudas på restaurang i utbyte mot ett kontrakt.  Foto: Shutterstock
Korruption kan handla om att pengar byter händer, men omfattar mycket mer, som att låta sig bjudas på restaurang i utbyte mot ett kontrakt.  Foto: Shutterstock
Inrikes

Sverige tappar i index över korruption

Camilla Johansson
Publicerad 2023-03-23

Sverige har tappat poäng i den internationella korruptionslistan jämfört med förra året. Samtidigt som det befaras vara en trend pågår arbete för att motverka problemet, bland annat genom utbildningar och information.


När Transparency International i slutet av januari presenterade sitt korruptionsindex visade det att något håller på att hända med Sverige. Placeringen var den lägsta sedan 2012. Indexet går från 100 till ett, där höga poäng visar på en låg nivå av korruption. Sverige befinner sig förvisso fortfarande på en hög nivå med sina 83 poäng, men har sjunkit med två poäng sedan indexet presenterades förra året. Det innebär att vi är näst sämst i Norden i fråga om korruption, endast Island ligger sämre till med sina 74 poäng. Danmark är inte bara minst korrupt i Norden, utan även i hela världen med sina 90 poäng. Både Finland, som får 87 poäng och Norge med sina 84 poäng, faller en placering sedan förra året.

Enligt Transparency International som publicerar Korruptionsindex gör det säkerhetspolitiska läget och de kvarvarande effekterna av covid 19-pandemin att transparens, integritet och ansvarsutkrävande utmanas alltmer – både nationellt och internationellt.

Transparency Internationals korruptionsindex

Transparency International har sedan 1995 årligen publicerat ett korruptionsindex.

Länder rankas i detta index efter deras upplevda nivåer av korruption utifrån bedömningar av experter och opinionsundersökningar.

Generell definition av korruption är här ”missbruk av offentlig makt för privat nytta”.

Antalet länder som finns med i indexet har ökat med åren, från 41 länder 1995 till 180 länder sedan 2007.

Skalan går från 100, som representerar minst korrupt, ned till noll, som då representerar mest korrupt.

Inget av de bedömda länderna når upp till 100 poäng.

Minst korrumperat upplevs Danmark vara, medan Somalia bedöms vara det mest korrumperade landet.

Somalia har dock de senaste mätningarna klättrat från åtta poäng till 12 poäng.

Källa: Transparency International Sverige 

Rekommenderat