loadingRättsvårdande myndigheter räknar med fler allvarliga brott de kommande åren. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Rättsvårdande myndigheter räknar med fler allvarliga brott de kommande åren. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes

Prognos: Grova brott ökar kommande år

Simon Uggla

Särskilt resurskrävande brott, inte minst mord och våldtäkter, kommer att öka de kommande åren, enligt en ny rapport som nyligen överlämnades till regeringen.

Det är Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården som tillsammans med Brottsförebyggande rådet sammanställt rapporten om vilka volymer man ser framför sig i rättskedjan de kommande fyra åren.

Myndigheterna beräknar att de allvarligaste, så kallade särskilt resurskrävande brotten kommer att öka med åtta procent de kommande åren, från (preliminärt) 30 800 i fjol till 33 400 år 2026.

Myndigheternas rapport

(TT)

Myndigheterna har tillsammans med Brottsförebyggande rådet tagit fram prognoser över volymer i olika delar av rättskedjan för åren 2023–2026.

Det gäller olika mått på ärenden som kommer in till och lämnar Polismyndigheten, Åklagarkammaren och domstolarna, samt medeltalet klienter i Kriminalvården.

Syftet är att följa och analysera utvecklingen för att kunna förutse hur man ska dimensionera verksamheterna framöver. Ett sådant exempel är frågan om utbyggnaden av antalet fängelseplatser.

Som underlag för de statistiska prognoserna har myndigheterna bland annat använt månadsdata från tidigare år och uppföljningar av tidigare prognoser.

Källa: Rapporten "Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan"

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRättsvårdande myndigheter räknar med fler allvarliga brott de kommande åren. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Rättsvårdande myndigheter räknar med fler allvarliga brott de kommande åren. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes

Prognos: Grova brott ökar kommande år

Simon Uggla

Särskilt resurskrävande brott, inte minst mord och våldtäkter, kommer att öka de kommande åren, enligt en ny rapport som nyligen överlämnades till regeringen.

Det är Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården som tillsammans med Brottsförebyggande rådet sammanställt rapporten om vilka volymer man ser framför sig i rättskedjan de kommande fyra åren.

Myndigheterna beräknar att de allvarligaste, så kallade särskilt resurskrävande brotten kommer att öka med åtta procent de kommande åren, från (preliminärt) 30 800 i fjol till 33 400 år 2026.

Myndigheternas rapport

(TT)

Myndigheterna har tillsammans med Brottsförebyggande rådet tagit fram prognoser över volymer i olika delar av rättskedjan för åren 2023–2026.

Det gäller olika mått på ärenden som kommer in till och lämnar Polismyndigheten, Åklagarkammaren och domstolarna, samt medeltalet klienter i Kriminalvården.

Syftet är att följa och analysera utvecklingen för att kunna förutse hur man ska dimensionera verksamheterna framöver. Ett sådant exempel är frågan om utbyggnaden av antalet fängelseplatser.

Som underlag för de statistiska prognoserna har myndigheterna bland annat använt månadsdata från tidigare år och uppföljningar av tidigare prognoser.

Källa: Rapporten "Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan"

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024