Sverige får bakläxa för brister i skydd av vissa arter och fåglar
Sverige måste skärpa reglerna för artskydd efter en dom i EU-domstolen. Foto: Bilbo Lantto


Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas.

I ett pressmeddelande skriver Naturskyddsföreningen att EU-domstolen har underkänt den svenska tillämpningen av artskydd. Förbuden gäller även om bara en enda individ av en skyddad art störs eller skadas, och inte enbart om hela populationen påverkas.

– Det här en väldigt positiv dom för den biologiska mångfalden och för skyddade arter. Det är glädjande att EU-domstolen lutar sig mot försiktighetsprincipen och tar krisen för den biologiska mångfalden på allvar, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda, i pressmeddelandet.

Fram till nu har förbuden i EU: s fågeldirektiv eller livsmiljödirektiv tolkats som att förbudet bara gäller om en verksamhet, till exempel skogsavverkning, påverkar hela den skyddade artens bevarandestatus.

Sverige måste nu skärpa reglerna för artskydd. Efter EU-domstolens dom räcker det att bara en individ av en skyddad art påverkas. Och det spelar ingen roll om artens bevarandestatus är hotad eller gynnsam.

– Det här är en klar skärpning av reglerna. Domen kommer förmodligen att få stora konsekvenser för skogsbruk och andra verksamheter, eftersom de nu behöver ha bättre koll på vilka arter som finns på deras marker, när åtgärder ska vidtas och hur, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen. 

Enligt domen måste också en nationell domstol ställa vissa krav på skogsavverkningen så att den är ett “förebyggande och hållbart skogsbruk” i linje med kraven i livsmiljödirektivet.

Den svenska lagstiftningen som bara skyddar vissa hotade fåglar och inte alla fåglar får också underkänt av EU-domstolen.

– Vi är lättade över EU-domstolens dom och ser fram emot att reglerna kring artskyddet nu äntligen kommer att tillämpas på ett sätt som verkligen skyddar arter, säger Josia Hort. 

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: