loadingEtt svärd från vikingatiden  har hittats av arkeologer i samband med en utgrävning. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer
Ett svärd från vikingatiden har hittats av arkeologer i samband med en utgrävning. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer
Vetenskap

Svärd från vikingatiden hittades utanför Köping

Tony Lingefors

Två svärd från vikingatiden har hittats vid en arkeologisk undersökning av ett gravfält utanför Köping.

Utanför Köping i Västmanland finns ett stort gravfält med drygt 100 gravar. Två av dessa dateras till yngre järnåldern – cirka 600–1000 efter Kristus. Det var i den ena gravhögen som arkeologerna hittade de två svärden.

– Vi kunde se handtaget till ett av svärden sticka upp ur marken, direkt under grästorven, säger arkeologen Anton Seiler på Arkeologerna vid Statens historiska museer i ett uttalande.

I gravarna, som är byggda av sten, hittades svärden nedstuckna i marken, något som enligt arkeologerna är ovanligt.

– Man har totalt hittat drygt 20 vikingatida svärd i Västmanland tidigare, att då hitta två exemplar på samma gravfält som vi har gjort, och dessutom orörda i gravarna, är lite av en sensation. Speciellt som att de är placerade på det sätt de är.

Ett svärd från vikingatiden hittades vid en gravplats i samband med en arkeologisk utgrävning utanför Köping. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer

Arkeologerna vet inte exakt varför svärden står upprätta. En teori är att det kan ha varit ett sätt att vörda och minnas sina anhöriga genom att man på så vis kunde besöka platsen där svärden finns och röra vid dem, tror Seiler.

– Vi vet inte varför man har gravlagt flera individer senare i högen, om det handlar om släktskap eller om man ville markera någon sorts tillhörighet. Om det är mans- eller kvinnogravar kan förhoppningsvis de osteologiska analyserna ge svar på, säger han.

Utöver de två svärden har man även hittat kremerade ben från människor och djur, en spelpjäs, delar av en kam och björnklor vid gravarna.

Något som enligt arkeologerna är ovanligt är att gravfältet verkar vara anlagt ovanpå en äldre gård.

– Vi har undersökt området i etapper. Under gravfältet kommer det gårdslämningar som är äldre, från bronsålder eller äldre järnålder. Det finns tecken på att man även har ägnat sig åt järnframställning, så det är en väldigt komplex plats, säger arkeologen Fredrik Larsson.

De arkeologiska utgrävningarna längs med E18 i Västmanland har pågått i två år i samband med att motorvägen ska breddas mellan Köping och Västjädra.

De två svärden har nu lämnats in till konservering.

Kontakta journalisten: [email protected]

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEtt svärd från vikingatiden  har hittats av arkeologer i samband med en utgrävning. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer
Ett svärd från vikingatiden har hittats av arkeologer i samband med en utgrävning. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer
Vetenskap

Svärd från vikingatiden hittades utanför Köping

Tony Lingefors

Två svärd från vikingatiden har hittats vid en arkeologisk undersökning av ett gravfält utanför Köping.

Utanför Köping i Västmanland finns ett stort gravfält med drygt 100 gravar. Två av dessa dateras till yngre järnåldern – cirka 600–1000 efter Kristus. Det var i den ena gravhögen som arkeologerna hittade de två svärden.

– Vi kunde se handtaget till ett av svärden sticka upp ur marken, direkt under grästorven, säger arkeologen Anton Seiler på Arkeologerna vid Statens historiska museer i ett uttalande.

I gravarna, som är byggda av sten, hittades svärden nedstuckna i marken, något som enligt arkeologerna är ovanligt.

– Man har totalt hittat drygt 20 vikingatida svärd i Västmanland tidigare, att då hitta två exemplar på samma gravfält som vi har gjort, och dessutom orörda i gravarna, är lite av en sensation. Speciellt som att de är placerade på det sätt de är.

Ett svärd från vikingatiden hittades vid en gravplats i samband med en arkeologisk utgrävning utanför Köping. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer

Arkeologerna vet inte exakt varför svärden står upprätta. En teori är att det kan ha varit ett sätt att vörda och minnas sina anhöriga genom att man på så vis kunde besöka platsen där svärden finns och röra vid dem, tror Seiler.

– Vi vet inte varför man har gravlagt flera individer senare i högen, om det handlar om släktskap eller om man ville markera någon sorts tillhörighet. Om det är mans- eller kvinnogravar kan förhoppningsvis de osteologiska analyserna ge svar på, säger han.

Utöver de två svärden har man även hittat kremerade ben från människor och djur, en spelpjäs, delar av en kam och björnklor vid gravarna.

Något som enligt arkeologerna är ovanligt är att gravfältet verkar vara anlagt ovanpå en äldre gård.

– Vi har undersökt området i etapper. Under gravfältet kommer det gårdslämningar som är äldre, från bronsålder eller äldre järnålder. Det finns tecken på att man även har ägnat sig åt järnframställning, så det är en väldigt komplex plats, säger arkeologen Fredrik Larsson.

De arkeologiska utgrävningarna längs med E18 i Västmanland har pågått i två år i samband med att motorvägen ska breddas mellan Köping och Västjädra.

De två svärden har nu lämnats in till konservering.

Kontakta journalisten: [email protected]

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024