Studie: Effekten av covid-19-vaccin blir negativ efter några månader

Covid-19: Vaccin

Covid-19-vaccin kan få negativ effekt efter en tid; den som fått vaccinet kan ha större benägenhet att bli sjuk i covid-19 än en ovaccinerad.Foto: Justin Tallis - Pool/Getty Images


En ny studie visar att redan några månader efter den första vaccindosen mot covid-19 med Pfizers och Astra Zenecas vaccin kan effektiviteten att förhindra allvarlig sjukdom ha vänt och i stället fått en motsatt effekt.

I studien, som publicerats i International Journal of Epidemiology, uppskattar forskarna att covid-19-vaccin övergår till att få negativ effektivitet efter omkring 2,5 till tre–fyra månader. Efter 84 dagar uppskattades att en dos av Pfizers vaccin låg på minus 121 procent i effektivitet och minus 85 procent efter 98 dagar. Efter en andra dos var effektiviteten högre men hade ändå sjunkit till under 50 procent dag 98.

En första dos av Astra Zenecas vaccin fick negativ effektivitet redan efter 70 dagar. Med en andra dos dröjde det till dag 84 innan skyddseffekten vände och vaccinationen i stället fick en negativ effekt.

Negativ effektivitet innebär att en vaccinerad person är mer benägen att drabbas av sjukdomen som orsakas av viruset än en ovaccinerad person. Varken Pfizer eller Astra Zeneca har velat kommentera uppgifterna.

I studien analyserades omkring 12,9 miljoner hälsojournaler från människor i England, Skottland, Wales och Nordirland under perioden 8 december 2020 till 30 juni 2021. Eftersom påfyllnadsdoserna inte var tillgängliga förrän senare under 2021 så är de inte inkluderade i undersökningen.

Den troligaste förklaringen … är att vaccineringen fick de vaccinerade att tro att de var skyddade. 

Forskarteam vid University of Edinburgh Usher Institut

Steven Kerr och hans forskarkollegor vid University of Edinburgh Usher Institut har en teori om att orsaken till de negativa siffrorna beror på att vaccinerade och ovaccinerade populationer beter sig på olika sätt.

”Vi tror att den troligaste förklaringen … är att vaccineringen fick de vaccinerade att tro att de var skyddade, vilket ledde till att de ändrade sitt beteende på ett sätt som gjorde att risken för att råka ut för sjukdomen ökade”, skriver forskarna.

”De här beteendeförändringarna uppvägdes till en början av skyddet från immunförsvaret som stimulerats av vaccinet. Men med tiden har skyddet sannolikt minskat så pass att det ändrade beteendet kan ha blivit dominerande.”

Forskarna har dock inte presenterat några bevis för att teorin är korrekt.

Forskarteamet menade att det är möjligt att skyddet man får efter genomgången covid-19

också kan ha haft betydelse, eftersom många tidigare undersökningar har kommit fram till att naturlig immunitet är överlägsen vaccin. Studien är den senaste i raden som har tittat på och beräknat de negativa effekter som följer med vaccinering. De flesta tidigare studier har undersökt hur effektivt vaccinet är mot själva infektionen.

En studie som nyligen genomfördes av vaccintillverkaren Moderna visar att effektiviteten av deras vaccin vänder och får en negativ effektivitet mot f lera av omikrons undervarianter efter tre till fem månader, beroende på undervariant.

En annan studie, som analyserat vaccinets effektivitet mot infektion bland barn i åldern 5 till 11 år, uppskattade att effekten av Pfizers vaccin närmade sig noll redan vecka 18 för dem som inte varit infekterade tidigare, och vecka 20 för dem som tidigare varit sjuka. Efter det blev effekten negativ.

Forskare i Qatar som undersökte effektiviteten hos Pfizers och Modernas vaccin i juni kom också fram till att effekten vände och blev negativ efter en tid.

En artikel som publicerades i maj av amerikanska forskare sade också att effektiviteten hos Pfizers vaccin vände efter fem månader och blev negativ för barn i åldern 12 till 15 år.