Studie: Antalet sjuka i KOL minskar när färre röker
När allt fler fimpar för gott minskar lungsjukdomen KOL bland svenskarna. Foto: Gerd Altmann/Pixabay


Förekomsten av lungsjukdomen KOL har minskat i Sverige. Det visar en studie med stöd från Hjärt-Lungfonden. Antalet med svår eller medelsvår sjukdom har halverats på 15 år. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Hjärt-Lungfonden skriver att lungsjukdomen KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom, är en av vår tids stora folksjukdomar. Och den har ökat i hela världen under det senaste seklet. Men den nya studien visar att sjukdomen minskar i Sverige, och den främsta förklaringen är att allt färre röker.

Rökning var och är den största riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Nästan hälften av alla rökare kommer förr eller senare att utveckla KOL om de inte slutar röka. Andra riskfaktorer är enligt studien yrkesmässig exponering för skadliga ämnen samt hög ålder.

– KOL leder till för tidig död och lidande för många människor i Sverige. Att forskning nu kan visa att det skett en minskning av förekomsten av KOL är enormt positiva nyheter, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, i pressmeddelandet.

Studien bygger på två befolkningsstudier, i Norrbotten och i Västra Götaland. Resultatet visar tydligt att sjukdomen har minskat. I Norrbotten hade sjukdomen minskat med 41 procent jämfört med en studie från 1994. Totalt har bara sju procent av de vuxna deltagarna i den nya forskningsstudien KOL.

Enligt Socialstyrelsen beräknas mellan 400 000 och 700 000 svenskar ha KOL, och varje år dör nästan 3 000 personer i sjukdomen.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.