Studie: Hjärtsvikt och stroke ökar bland män under 40
Hjärtsvikt och stroke ökar bland män under 40, visar en ny studie. Foto: Cecilia Hedström


Hjärtsvikt och stroke är ovanliga diagnoser bland yngre, men de ökar nu tydligt hos män som ännu inte fyllt 40, visar en studie från Göteborgs universitet. Forskarna ser en koppling till fetma och dålig kondition i övre tonåren.

Enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet omfattar studien data om 1 258 432 män som mönstrade för militärtjänstgöring i Sverige under åren 1971–1995. Männen har sedan följts från mönstring och drygt 20 år framåt.

Under perioden 1971–1995 ökade andelen med övervikt, BMI på 25-30, från 6,6 procent till 11,2 procent bland männen som mönstrade. Samtidigt mer än fördubblades andelen som hade fetma, BMI på 30 och uppåt, från 1,0 procent till 2,6 procent. Även konditionsnivån vid mönstring försämrades något under perioden.

– Dessa faktorer, det vill säga övervikt, fetma och sämre kondition, är en del av förklaringen till den stora ökningen av hjärtsvikt som vi ser i studien, och att även stroke ökar, konstaterar David Åberg, docent på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och studiens försteförfattare, i pressmeddelandet.

Studien visar att antalet fall med hjärtsvikt inom 21 år från mönstring har ökat med 69 procent under de drygt 20 åren. Bland dem som mönstrade de fem första åren, 1971-1975, drabbades knappt en av tvåtusen (0,49 per 1000) av hjärtsvikt. För de som mönstrat under den sista mätperioden, 1991-1995, hade antalet ökat med cirka en tredjedel, (0,83 per 1000).

Även antalet fall av stroke, alltså hjärninfarkt och hjärnblödning verkar följa samma trend.

Färre hjärtinfarkter

Däremot har antalet hjärtinfarkter inom 21 år efter mönstring minskat under perioden, från 1,4 per 1 000 i den tidigaste gruppen till 0,8 per 1 000 i den senaste gruppen.

– Vi ser att hjärtinfarkterna skulle minskat ännu mer om det inte vore för ökad övervikt och fetma. Våra resultat ger alltså ett starkt stöd för att övervikt och i någon mån dålig kondition redan vid 18 års ålder påverkar tidig hjärt-kärlsjukdom, säger David Åberg.

– På samhällsnivå blir det alltså viktigt att försöka öka fysisk aktivitet och ha goda matvanor redan i tonåren och samtidigt minska stillasittande, avslutar han.

Uppgifterna om männens vikt, längd och fysiska kondition vid mönstring samkördes med data i Socialstyrelsens patient- och dödsorsaksregister för perioden 1991-2016.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.