Ny finsk forskning: Bastubad minskar risken för strokeDagliga bastubad minskar avsevärt risken för att drabbas av hjärninfarkt, visar ny forskning från Östra Finlands universitet.

Finnarna har sedan länge känt till att bastubadet är välgörande för hälsan – bastun har i flera hundra år varit en plats där de helats, både psykiskt och fysiskt. Finska forskare har gjort flera vetenskapliga studier som visar på bastubadets positiva effekter. Den 2 maj publicerades en ny forskningsrapport i Neurology, som visar att regelbundna bastubad motverkar hjärninfarkt.

Bastubad. Mannen i mitten använder en bastukvast. Målning av Pekka Halonen 1925.

Forskarteamet har under en period på 15 år undersökt hur bastubadet påverkar förekomsten av hjärninfarkt bland finska män och kvinnor.

Studien visar att ju oftare en person badar, desto mindre var risken för hjärninfarkt. Badar man bastu 4-7 gånger i veckan minskar sannolikheten att få en hjärninfarkt med 61 procent jämfört med om man bastar bara en gång i veckan. Bastar man 2-3 gånger i veckan minskar risken med 14 procent. 

Även vid vanliga riskfaktorer för hjärninfarkt – såsom hög ålder, diabetes, fetma, hög alkoholkonsumtion och bristande motion – minskade risken för att drabbas av en hjärninfarkt med samma nivåer. Bastuns skyddande effekt visade sig också vara densamma för kvinnor och män.

Bastukvastar ska helst används färska. Två av bastukvastarna till höger på bilden är bundna på traditionellt sätt, med vridna vidjor.

Sammanlagt 1628 män och kvinnor i åldrarna 53-74 år deltog i studien. De delades in i tre olika grupper baserat på hur ofta de hade för vana att basta. Hur lång tid deltagarna satt i bastun vd varje tillfälle framgår inte i rapporten.

Enligt tidigare forskning minskar hjärt- och kärlsjukdomar med bastubad. Det kan hänga ihop med att blodtrycket sjunker, att immunsystemet och det autonoma nervsystemet aktiveras och att hjärtat fungerar bättre, skriver Yle

Visste du att…

…”Sauna”, det finska ordet för bastu, är det största finska lånordet i andra språk.

…Ordet bastu är en sammansättning av orden ”bad” och ”stuga”.

…Svenska allmogen använde bastun främst för torkning av lin och säd eller malt i samband med ölbryggning.

…bastun har traditionellt även använts för barnafödande och för att tvätta de döda.