Inrikes

Stor skillnader mellan regioner i risk för att dö i trafikolyckor

Epoch Times

En rapport släppt av Riksförbundet M Sverige har kastat ljus över betydande regionala skillnader gällande risken att dö i vägtrafikolyckor i landet. Resultaten visar att storstadslänen och andra län i Svea- och Götaland har förhållandevis låga dödstal i jämförelse med sin befolkningsmängd, medan skogslänen sticker ut med betydligt högre relativa dödsfall i vägtrafikolyckor.

 En av de mest betydande förklaringarna till dessa skillnader i dödsrisk är den ojämlika kvaliteten på vägnätet.

"Sämre vägkvalitet innebär en högre risk att omkomma i trafiken. Andra faktorer som bidrar till skillnaderna inkluderar regionala variationer i befolkningstäthet, kollektivtrafikutbud och polistäthet. Om inte dessa skillnader åtgärdas, blir förbättringar av vägkvaliteten i högrisklånen ännu viktigare," säger Tony Gunnarsson, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige. 

Rapporten, som sammanställts av civilingenjören Johan Granlund på uppdrag av M Sverige, pekar på att många olyckor inträffar på mindre landsvägar med hastighetsgränser mellan 70 och 90 km/tim, särskilt vanliga i skogslänen. Dessa vägar lider ofta av dåligt underhåll, felaktigt utförda konstruktioner och saknar mittseparering. Vägar med lägre hastighetsbegränsningar har generellt sett brantare kurvor och en sämre standard när det gäller vägbeläggningens skick och vinterväghållning.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

Inrikes

Stor skillnader mellan regioner i risk för att dö i trafikolyckor

Epoch Times

En rapport släppt av Riksförbundet M Sverige har kastat ljus över betydande regionala skillnader gällande risken att dö i vägtrafikolyckor i landet. Resultaten visar att storstadslänen och andra län i Svea- och Götaland har förhållandevis låga dödstal i jämförelse med sin befolkningsmängd, medan skogslänen sticker ut med betydligt högre relativa dödsfall i vägtrafikolyckor.

 En av de mest betydande förklaringarna till dessa skillnader i dödsrisk är den ojämlika kvaliteten på vägnätet.

"Sämre vägkvalitet innebär en högre risk att omkomma i trafiken. Andra faktorer som bidrar till skillnaderna inkluderar regionala variationer i befolkningstäthet, kollektivtrafikutbud och polistäthet. Om inte dessa skillnader åtgärdas, blir förbättringar av vägkvaliteten i högrisklånen ännu viktigare," säger Tony Gunnarsson, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige. 

Rapporten, som sammanställts av civilingenjören Johan Granlund på uppdrag av M Sverige, pekar på att många olyckor inträffar på mindre landsvägar med hastighetsgränser mellan 70 och 90 km/tim, särskilt vanliga i skogslänen. Dessa vägar lider ofta av dåligt underhåll, felaktigt utförda konstruktioner och saknar mittseparering. Vägar med lägre hastighetsbegränsningar har generellt sett brantare kurvor och en sämre standard när det gäller vägbeläggningens skick och vinterväghållning.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024