loadingNästan 80 bränder har varit kopplade till solceller. Foto: Michael Wilson
Nästan 80 bränder har varit kopplade till solceller. Foto: Michael Wilson
Inrikes

Solceller bakom en rad bränder

Tony Lingefors

De senaste åren har en rad bränder varit kopplade till solceller. MSB uppger att räddningstjänsten har sett ett samband mellan bränder och solceller i nästan 80 fall, enligt SVT Nyheter.

Den 17 juli brann Woolpowers fabrik i Östersund. I nuläget är det oklart om solcellerna kan ha varit orsaken till branden. Dock fortsatte solcellerna att producera el, vilket försvårade släckningen för räddningstjänsten.

Public service-bolaget har gjort en sammanställning av statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Siffrorna visar att räddningstjänsten har kopplat 79 fall av bränder till solceller mellan åren 2018 och 2022.

Antalet solcellsanläggningar

I slutet av året fanns det 147 692 solcellsanläggningar i Sverige, visar statistik från Energimyndigheten. Förra året installerades 55 000 anläggningar. Över 100 000 solcellsanläggningar väntas installeras i år, enligt branschföreningen Svensk Solenergi.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingNästan 80 bränder har varit kopplade till solceller. Foto: Michael Wilson
Nästan 80 bränder har varit kopplade till solceller. Foto: Michael Wilson
Inrikes

Solceller bakom en rad bränder

Tony Lingefors

De senaste åren har en rad bränder varit kopplade till solceller. MSB uppger att räddningstjänsten har sett ett samband mellan bränder och solceller i nästan 80 fall, enligt SVT Nyheter.

Den 17 juli brann Woolpowers fabrik i Östersund. I nuläget är det oklart om solcellerna kan ha varit orsaken till branden. Dock fortsatte solcellerna att producera el, vilket försvårade släckningen för räddningstjänsten.

Public service-bolaget har gjort en sammanställning av statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Siffrorna visar att räddningstjänsten har kopplat 79 fall av bränder till solceller mellan åren 2018 och 2022.

Antalet solcellsanläggningar

I slutet av året fanns det 147 692 solcellsanläggningar i Sverige, visar statistik från Energimyndigheten. Förra året installerades 55 000 anläggningar. Över 100 000 solcellsanläggningar väntas installeras i år, enligt branschföreningen Svensk Solenergi.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024