loadingAvspärrningar, förhållningsregler och övertejpade lekredskap ska förhindra barns lek, juni 2020 i Huddersfield i England.Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images
Avspärrningar, förhållningsregler och övertejpade lekredskap ska förhindra barns lek, juni 2020 i Huddersfield i England.Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images
Utrikes

Småbarns utveckling påverkas negativt av nedstängningar

Lily Zhou

Covid-19-pandemin med åtföljande nedstängningar har gett negativ påverkan på spädbarns språkutveckling och sociala förmåga. Problemen beskrivs i en brittisk rapport publicerad av First 1001 Days Movement och Institute of Health Visiting.

Rapporten publicerades den 23 november och innefattar en genomgång av rapporter, forskning och nationella data, samt resultaten av en landsomfattande enkätundersökning. Enkäten pågick mellan juli och september och omfattar 555 yrkesverksamma och volontärer som arbetar med spädbarn och deras familjer.

Enligt rapporten är de mest påtagliga effekterna av nedstängningarna dålig talutveckling hos barnen och bristande förmåga att knyta an till andra människor. 94,8 procent av deltagarna i undersökningen sade att isoleringen gett negativ eller mycket negativ påverkan på spädbarns personliga och sociala färdigheter och känslomässiga välbefinnande.

Autism, OHID och hybrida arbetssätt

Autismspektrumtillstånd (AST) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation tillsammans med en benägenhet att göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite udda sätt.

Den brittiska hälsomyndigheten Office for Health Improvement and Disparities, OHID, är en del av DHSC, Department of Health and Social Care. Den har till uppgift att samla råd och analyser för att implementera, skapa och driva förbättringar på hälsoområdet och föreslå åtgärder för utjämning av skillnader och jämlikhetsprioriteringar för den brittiska regeringen.

Hybridarbetsplats: Med en blandning av kontorstid och distansarbete är hybridarbetsplatsen det nya normala och framtidens verklighet. Man talar om hybrid arbetsmodell och tillhörande hybrida arbetssätt.

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAvspärrningar, förhållningsregler och övertejpade lekredskap ska förhindra barns lek, juni 2020 i Huddersfield i England.Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images
Avspärrningar, förhållningsregler och övertejpade lekredskap ska förhindra barns lek, juni 2020 i Huddersfield i England.Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images
Utrikes

Småbarns utveckling påverkas negativt av nedstängningar

Lily Zhou

Covid-19-pandemin med åtföljande nedstängningar har gett negativ påverkan på spädbarns språkutveckling och sociala förmåga. Problemen beskrivs i en brittisk rapport publicerad av First 1001 Days Movement och Institute of Health Visiting.

Rapporten publicerades den 23 november och innefattar en genomgång av rapporter, forskning och nationella data, samt resultaten av en landsomfattande enkätundersökning. Enkäten pågick mellan juli och september och omfattar 555 yrkesverksamma och volontärer som arbetar med spädbarn och deras familjer.

Enligt rapporten är de mest påtagliga effekterna av nedstängningarna dålig talutveckling hos barnen och bristande förmåga att knyta an till andra människor. 94,8 procent av deltagarna i undersökningen sade att isoleringen gett negativ eller mycket negativ påverkan på spädbarns personliga och sociala färdigheter och känslomässiga välbefinnande.

Autism, OHID och hybrida arbetssätt

Autismspektrumtillstånd (AST) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation tillsammans med en benägenhet att göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite udda sätt.

Den brittiska hälsomyndigheten Office for Health Improvement and Disparities, OHID, är en del av DHSC, Department of Health and Social Care. Den har till uppgift att samla råd och analyser för att implementera, skapa och driva förbättringar på hälsoområdet och föreslå åtgärder för utjämning av skillnader och jämlikhetsprioriteringar för den brittiska regeringen.

Hybridarbetsplats: Med en blandning av kontorstid och distansarbete är hybridarbetsplatsen det nya normala och framtidens verklighet. Man talar om hybrid arbetsmodell och tillhörande hybrida arbetssätt.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024