loadingArtskyddsförordningen ska skydda till exempel spelande tjädrar från att störas avsiktligt. Foto: Mati Kose
Artskyddsförordningen ska skydda till exempel spelande tjädrar från att störas avsiktligt. Foto: Mati Kose
Inrikes

Skogsägare får sällan ersättning vid avverkningsförbud

Eva Sagerfors

När staten nekar tillstånd till skogsavverkning på grund av artskydd har ägaren normalt inte rätt till ersättning. Skogsägare menar att ett system där skogen kan bli värdelös inte stimulerar till att värna artrikedom.

Anders Hedberg, heltidslantbrukare med skogsmark i Bollnäs kommun, är orolig över framtiden för skogsägare och hur man ska våga satsa på skogar med biologisk mångfald. Han tycker att det är fel att den som nekas tillstånd att avverka skog på grund av artskyddsförordningen inte alltid får ersättning. Det är också otydligt i vilka lägen man kan få ersättning, berättar han.

– Om någon ser en tretåig hackspett i din skog, då ska du inte få bruka den, och du får ingen ersättning. Det går ju emot äganderätten. Det är jätteviktigt för oss som bor och verkar på landsbygden att vi äger vår mark.

Skog – ägande och avverkning

Skogsägare: År 1999 ägde 354 288 fysiska personer skogsmark i Sverige. År 2022 hade antalet minskat till 310 749.

Skogsareal: 2022 fanns i Sverige knappt 24 miljoner hektar produktiv skogsmark. 48 procent ägs av enskilda ägare (fysiska personer, dödsbon, enkla bolag som inte är handelsbolag), 25 procent ägs av privatägda aktiebolag, 12 procent av statliga aktiebolag och 8 procent av staten. Trenden går mot färre skogsägare och färre brukningsenheter.

Avverkning ska anmälas till Skogsstyrelsen, som kan fatta beslut med hänvisning till fridlysta arter och förbjuda hela eller delar av den avverkningsanmälda åtgärden. Hur stor andel av arealen som påverkas i enskilda fall varierar. Det beror bland annat på vilken fridlyst art det handlar om. Beslutet kan gälla förbud att utföra åtgärder under en viss tid på året eller förbud mot hela åtgärden. I ett fåtal fall per år förbjuds hela åtgärden med hänvisning till fridlysta arter.

Högsta domstolen har hittills avgjort ett ärende som gäller artskydd.

Fridlysta arter som oftast berörs av skogsbruksåtgärder är fåglar.

Källa: Skogsstyrelsen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingArtskyddsförordningen ska skydda till exempel spelande tjädrar från att störas avsiktligt. Foto: Mati Kose
Artskyddsförordningen ska skydda till exempel spelande tjädrar från att störas avsiktligt. Foto: Mati Kose
Inrikes

Skogsägare får sällan ersättning vid avverkningsförbud

Eva Sagerfors

När staten nekar tillstånd till skogsavverkning på grund av artskydd har ägaren normalt inte rätt till ersättning. Skogsägare menar att ett system där skogen kan bli värdelös inte stimulerar till att värna artrikedom.

Anders Hedberg, heltidslantbrukare med skogsmark i Bollnäs kommun, är orolig över framtiden för skogsägare och hur man ska våga satsa på skogar med biologisk mångfald. Han tycker att det är fel att den som nekas tillstånd att avverka skog på grund av artskyddsförordningen inte alltid får ersättning. Det är också otydligt i vilka lägen man kan få ersättning, berättar han.

– Om någon ser en tretåig hackspett i din skog, då ska du inte få bruka den, och du får ingen ersättning. Det går ju emot äganderätten. Det är jätteviktigt för oss som bor och verkar på landsbygden att vi äger vår mark.

Skog – ägande och avverkning

Skogsägare: År 1999 ägde 354 288 fysiska personer skogsmark i Sverige. År 2022 hade antalet minskat till 310 749.

Skogsareal: 2022 fanns i Sverige knappt 24 miljoner hektar produktiv skogsmark. 48 procent ägs av enskilda ägare (fysiska personer, dödsbon, enkla bolag som inte är handelsbolag), 25 procent ägs av privatägda aktiebolag, 12 procent av statliga aktiebolag och 8 procent av staten. Trenden går mot färre skogsägare och färre brukningsenheter.

Avverkning ska anmälas till Skogsstyrelsen, som kan fatta beslut med hänvisning till fridlysta arter och förbjuda hela eller delar av den avverkningsanmälda åtgärden. Hur stor andel av arealen som påverkas i enskilda fall varierar. Det beror bland annat på vilken fridlyst art det handlar om. Beslutet kan gälla förbud att utföra åtgärder under en viss tid på året eller förbud mot hela åtgärden. I ett fåtal fall per år förbjuds hela åtgärden med hänvisning till fridlysta arter.

Högsta domstolen har hittills avgjort ett ärende som gäller artskydd.

Fridlysta arter som oftast berörs av skogsbruksåtgärder är fåglar.

Källa: Skogsstyrelsen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024